FEMINIST PSYCHOLOGY

Course Information
TitleΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / FEMINIST PSYCHOLOGY
CodeΨΥ-756
FacultyPhilosophy
SchoolPsychology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600013550

Programme of Study: PPS Tmīmatos PSychologías (2017-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-5

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Weekly Hours3
Class ID
600143541
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
There are no prerequisites for the course
Learning Outcomes
Successful completion of the course means that the students (a) will develop an understanding of the theoretical principles of a critical approach towards the field of Psychology, (b) will be able to recognise the patriarchal societal structures as well as the diversity of feminist perspectives, (c) will recognise gender power relations in society, (d) will acquire a feminist awareness and, finally, (e) will develop alternative skills regarding the practice of psychology and their professional role as counsellors/therapists.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
Course Content (Syllabus)
The course is an introduction to the field and practice of Feminist Psychology. This scientific division has developed research and theory in relation to women and gender identity. It is a kind of Critical Psychology as it challenges the moral, political and scientific claims of Psychology and tries to influence the direction/orientation of the field of Psychology as a whole. The topics of the course include: (1) feminism, women's movement and sexism, (2) patriarchy and feminist approaches, (3) gender identities and stereotypes, (4) feminist critique of psychology, (5) feminist personality theories, 6) feminist counseling and treatment, (7) counseling on the abuse of women, (8) LGBT counseling, (9) gender and education, and (10) women and work.
Keywords
Feminism, Gender identity, Women's counselling, Feminist counselling
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of audio-visual material Email to communicate with the students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures783
Laboratory Work130.5
Reading Assigment271.0
Written assigments100.4
Exams20.1
Total1305
Student Assessment
Description
Completion of exercises during course (20%) Mid-term written examination (30%) Final written examination (mandatory) (50%)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν υπάρχει σύγγραμμα στον Εύδοξο για το μάθημα.
Additional bibliography for study
Οι διαφάνειες του μαθήματος, άρθρα και σημειώσεις θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω άρθρα, βιβλία και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: Arnot, M. (2005). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2012). Φεμινισμός και Ψυχολογία: Συνέπειες στην έρευνα, στην κλινική πρακτική και στη συλλογική κοινωνική δράση. Ψυχολογία, 19(2), 230-236. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2002). Νέες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση και η συμφιλίωση της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας στο σχεδιασμό της ενήλικης ζωής. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Chester, A., & Bretherton, D. (2001). What makes feminist counseling feminist? Feminism & Psychology, 11(4), 527-545. Chodorow, N. (1978). The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Coogan, P. A., & Chen, C. P. (2007). Career development and counselling for women: Connecting theories to practice. Counselling Psychology Quarterly, 20(2), 191-204. Δεληγιάννη, Β., & Αθανασιάδου, Χ. (2017). Κουλτούρες της θηλυκότητας και γυναικείες ταυτότητες στο ελληνικό πλαίσιο: Εφηβικές αναμνήσεις δύο γενεών γυναικών. Στο Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Τζήκας, & Β. Φούκας (Επ. Επιμ.) Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19ος και 20ος αιώνας) (σελ. 413-430). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B., Στογιαννίδου, A., & Αθανασιάδου, X. (Επ. Επιμ.) (2010). Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Σακκά, Δ. (2007) (Επ. Επιμ.). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg. 
 Gill, R. (2008). Empowerment/Sexism: Figuring female sexual agency in contemporary advertising. Feminism & Psychology, 18(1): 35-60. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd edn. Cambridge, MA: Harvard University Press. Goodman, L.A., Liang, B., Helms, J.E., Latta, R.E., Sparks, E., & Weintraub, S.R. (2004). Training counselling psychologists as social justice agents: feminist and multicultural principles in action. The Counseling Psychologist, 32(6), 793-837. Hakim, C. (2006). Women, careers, and work-life preferences. British Journal of Guidance & Counselling, 34(3), 279-294. Herlihy, B., & Corey, G. (2000). Feminist therapy. In G. Corey (Ed.) Theory and practice of counseling and psychotherapy (pp. 340-381). Belmont, CA: Wadsworth. Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzis, V., & Athanasiades, C. (2017). Women as counselling and psychotherapy clients: Researching the therapeutic relationship. The European Journal of Counselling Psychology, 6(1), 138-161.
 Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2014). Greek female clients’ experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological analysis. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, 77-92. Kopala, M. & Keitel, M. A. (2003). Handbook of counseling women. London: Sage. Κοτρώνη, Ε., & Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η δια του λόγου κατασκευή της ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών. Ψυχολογία, 18(3), 363-380. 
 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., & Κλεφτάρας, Γ. (Επ. Επιμ.) (2006). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στις γυναίκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τατά-Αρσέλ, Λ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Αδαμάκη, Θ. (Επ. Επιμ.) (2008). Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Villaverde, L. E. (2008). Feminist theories and education. New York: Peter Lang. Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford UK and Cambridge USA: Basil Blackwell.
Last Update
28-09-2018