PASTORAL AND CHRISTIAN COUNSELING – PRACTICUM

Course Information
TitleΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / PASTORAL AND CHRISTIAN COUNSELING – PRACTICUM
CodeΥΕ20
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAthanasios Gkikas
CommonYes
StatusActive
Course ID60005096

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

Registered students: 246
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective Courses belonging to the selected specializationSpring-5

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours4
Class ID
600167218
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Students will be able to: •to be in charge of the parish as clergymen • undertake responsible parish work as professional clergy associates • undertake responsible parish work as social workers in offering specific action to serve parishes. • get in touch with the parish and pastoral / social area. • be informed immediately and realistically about the issues facing shepherds and social workers in the performance of their work
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Through this course (the integration of theory and practise), students will gain experience and knowledge about the parish work's activities [parish community, priesthood, the personality and the ministry of a priest (sanctyfying, teaching, administrative work), the mysteries of a parish]. Introduction (Definition, History and Resources of Pastoral Psychology). Academic Theology and Pastoral Psychology. The relationship between Psychology and spiritual life. Depth Psychology and Spiritual Guidance of believers. The pastoral-psychologist researcher. The psychological conflict (Freud, Jung, Adler, Horney, I. Carouso). Biblical morphology of the psychological conflict's structure. Biblical morphology of the solution for a psychological conflict. The guilt and the aggression related to the ideal image of a person. Puberty and religiousness. The language of communication between Church and the Modern World.1 An Etymological and semantic approach to pastoral terms. History and sources of Pastoral Care. 2 The relationship between Pastoral Care and other sciences and resulting disciplines. 3 Definition, History, and Sources of Pastoral Psychology. 4 Academic Theology and Pastoral Psychology. The relationship between psychology and the spiritual life. 5 Pastoral Theology, the parish and priesthood. 6 On the personality of the pastor. The pastoral-psychologist researcher. 7 Depth Psychology and the spiritual guidance of the faithful. 8 The sanctifying, didactic, and administrative work of the pastor. 9 The Sacraments. 10 Psychological conflicts: Its structure and resolution 11 Guilt and aggression vis-à-vis the ideal image of the individual 12 Adolescence and spirituality 13 The Church’s language of communication with the contemporary world
Keywords
Pastoral care, parish, priesthound, folk, preaching, worship, philanthropy, spiritual father, guidance
Educational Material Types
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The teaching iw compined with presentation (Power Point). Studens can communicate through e-mail.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Field trips and participation in conferences / seminars / activities200.8
Written assigments401.6
Exams20.1
Visits to parishes and institutions of pastoral care241.0
Total1255
Student Assessment
Description
Oral exams in groups of 6 in the subject (1/3 of the grade). Students are required to participate in practice (workshop) and this is a prerequisite for the final grade (1/3 of the grade). It is also compulsory, for anyone, to write tutorial work in accordance with the instructions provided by the teacher in the classroom as well as electronically. This is as well as the requirement for everyone to take the final exam (1/3 of the grade).
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Παρουσίες στις Workshop attendance (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Αθανασίου Γκίκα, (πρωτοπρεσβυτέρου), Μαθήματα Ποιμαντικής, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005.
Additional bibliography for study
1. ΑΚΡΙΤΑΣ εκδόσεις, Ενορία. Προς μια νέα ανακάλυψή της [ Ορθόδοξη Μαρτυρία 37], Αθήνα . 2. Καλογερά Νικηφόρου, Η Ποιμαντική, Αθήναι 1883. 3. Νεκταρίου Κεφαλά, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μάθημα Ποιμαντικής,[1898], Θεσσαλονίκη 1974. 4. Γαλανοπούλου Μελετίου, Μητροπολίτου Κυθήρων, Ο ποιμήν κατά τας ποιμαντικάς επιστολάς του Αγίου Αποστόλου Παύλου, Αθήναι 1956. 5. Διονυσίου (Χαραλάμπους) Μητροπολίτου Τρίκκης, Ο πιστός Οικονόμος, Αθήναι 19613. 6. Καψάνη Γεωργίου, Η Ποιμαντική διακονία κατά τους ιερούς κανόνας, Πειραιεύς 1976. 7. Campbel Alastair (ed), A Dictionnary of Pastoral Care, London, SPCK: New Library of Pastoral Care, 1990, Second impression with Supplament 1995. 8. Hunter Rodney (ed), Dictionnary of Pastoral Care and Counceling, Nashville, Abingdon Press,1990. 9. Arnold William, Introduction to Pastoral Care, Philadelphia, Pennsylvania, the Westminster Press, 1982. 10. Allen Joseph, The ministry of the Church. The Image of Pastoral Care, Creswood, New York, St. Vladimir’ s Seminary Press, 1986. 11. Timiadis Emilianos, Metropolitan of Syllibria, Priest, Parish and Renewal. Concepts for Pastoral Effectiveness, George K. Duvall, Holy Cross Orthodox Press, Broukline 1994. 12. Μπαλογιάννη Σταύρου, Εισαγωγή εις την Ψυχολογίαν, Θεσσαλονίκη 1980. 13. -, Ποιμαντική Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1980 14. -, Ψυχιατρική και Ποιμαντική Ψυχιατρική, Θεσσαλονίκη 1986. 15. Pierre Daco, Ψυχανάλυσις και ψυχική ισορροπία, μτφ. Καίσαρ Εμμανουήλ,εκδ, Δίπτυχο, Αθήνα 1970. Πρωτότυπος τίτλος Les Triomphes de la psychanalyse. 16. I.Caruso, Ψυχανάλυσις και σύνθεσις της υπάρξεως. Σχέσεις μεταξύ ψυχολογικής αναλύσεως και αξιών της ζωής, μτφ. Αθαν. Καραντώνη, Αθήνα 1953. 17. Eric Fromm, Ψυχανάλυσις και θρησκεία, μτφ. Αιμ. Μακρίδη, Αθήναι 1974. 18. Σταυροπούλου Αλεξάνδρου, Συμβουλευτική Ποιμαντική, Αθήνα 1984. 19. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1997. 20. Ιωάννου Κορναράκη, Εγχειρίδιον Ποιμαντικής Ψυχολογίας, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993. 21. Αδαμαντίου Αυγουστίδη, Ποιμένας και Θεραπευτής, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2005. 22. Ιωάννου Κορναράκη, Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας ΙΙΙ, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998. 23. Γιαννακοπούλου Βαρβάρα, (2004). Ποιμαντική κατά την Θεολογία και Πράξη των Αγίων Αθήνα: Γκέλμπεσης. 24.Γιαννακοπούλου Βαρβάρα, (2005). Συμβουλευτική Ποιμαντική. Αθήνα. 25.Φιλιππίδης Τηλέμαχος, (1990). Ποιμαντική Κοινωνικών Προβλημάτων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 26. π. Θερμός Βασίλειος, (1996). Ποιμαίνοντες μετ΄ επιστήμης. Αθήνα: Αρμός. 27. Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, (2016). Η Πνευματική Ζωή του Ιερέως. Καλαμαριά. 28. π. Καλλιακμάνης Βασίλειος, (2013). Ποιμαντική και Εκκλησιολογία. Θεσσαλονίκη: Μυγδονία. 29. Κεσελόπουλος Ανέστης, (2009). Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. 30. Μπαλογιάννης Σταύρος, Ψυχιατρική και Ποιμαντική Ψυχιατρική, (1986). Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. 31. Μπαλογιάννης Σταύρος, (1980). Ποιμαντική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. 32. Κουφογιάννη-ΚαρκανιάΠανωραίας. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στη Χριστιανική αγωγή. Αθήνα: Γρηγόρη. 33. Κουφογιάννη-ΚαρκανιάΠανωραίας. (2005). Εκπαιδεύοντας θεολόγους στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα. 34. Σταυρόπουλος Αλέξανδρος, (2012). Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική. Αθήνα: Αρμός 35. Σταυρόπουλος Αλέξανδρος, (χ.χ.). Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής. Αθήνα.
Last Update
06-09-2021