MODERN GREEK HISTORY (1204-1950)

Course Information
TitleΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1204-1950) / MODERN GREEK HISTORY (1204-1950)
CodeΥΒ.1.020
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorIfigeneia Vamvakidou
CommonNo
StatusActive
Course ID80003376

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 121
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreBackround CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600194555
Course Type 2021
General Foundation
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
 • French (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
COURSE REQUIRED • FAMILY RESEARCH• GENEALOGICAL STORY• ORAL HISTORY• INTERVIEWS FROM RELATIVES AND OTHERS FOR LEARNING THEIR GENEALOGICAL MAP• RESEARCH IN THE LIBRARY AND NETWORK FOR SCIENTIFIC LITERATURE• WRITING HISTORICAL TEXTS AS AN EXERCISE• KNOWLEDGE AND USE OF HISTORICAL AND SOCIAL DICTIONARIES AND TERMS
Learning Outcomes
LEARNING RESULTS Learning the basic structures of historical science as a social science with material collection methods and methods of historic analysis- writing historical narratives- Solving historical problems with the contribution of research, small exercises and multiple searches to historical sources with emphasis on family and oral history. Students are expected to • cultivate personal historical literacy skills in basic historical knowledge through the use of research and epistemological theory • understand the historical and social axes of national history and transform science content into history activities for preschool • link theory in storytelling exercises - they will become familiar with the organization and presentation of historical narratives and assimilate key historical knowledge within the context of a modernist interdisciplinary process •WE ALSO EXPECT from students to understand the key features of qualitative historical research and understand its role in the science of history • Learn different ways of collecting qualitative data • Practice participatory observation and interviews with adults and children informants • to raise awareness of methodological and practical issues that may arise from the researcher's involvement in historical archives and multimodal historical sources • to practice postmodern analysis and historical interpretation of qualitative historical data.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Modern Greek history includes the formation of the nation-state in Europe, the relations of dependency, historical events, the famous and the anonymous persons who participated from the revolution of 1821 to the post-war period. Teaching History as a Social Science and in specific as Modern Greek History aims to cultivate historical thought and historical consciousness. The development of historical thinking requires both the acquisition of knowledge and the understanding of historical terms and concepts by students in order to be able to manipulate their knowledge and be able to make potential generalizations, that is, historical literacy. Historical literacy is about the study of History in relation to its social utility, the development of one's ability to think, understand the modern world, and to place oneself in it. students as new citizens can search, select, critically read, justify, combine, evaluate, compose and communicate with the past and the national data. Knowledge of History implies the development of students' skills, as well as the learning and understanding of some fundamental historical concepts and sources, historical events and persons.
Keywords
NATIONAL HISTORY, HISTORICAL LITERACY, RESEARCH
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
THE SPECIFIC COURSE REQUIRES INTERNET RESEARCH DURING THE LESSONS AS WELL AS DURING THE EXAMS WITH OPEN NETWORK AND ACCESS TO THE MULTI MODAL HISTORICAL DATA AS FILMS, MUSIC, MUSEUMS WHICH REVEAL THE HISTORICAL DOCUMENTATION OF THE 19TH AND 20TH CENTURY.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment301.2
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.4
Written assigments100.4
Exams612.4
Total1506
Student Assessment
Description
WRITTEN EXAMS AND ORALS EXAMS WHERE NECESSARY WITH ACCES TO THE NETWORK - Testimonial Development Questions IN Resolving Historical Problems Written report / Report- Oral Examination where required due to students' disability
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Report (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1204-1940) ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 983 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (2016) GUTENBERG
Additional bibliography for study
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • Βαμβακίδου, Ι. (2005). Θράκες: Ιστορική Καταγραφή και ιστορική ανάγνωση των εικαστικών μαρτυριών για την συμμετοχή τους στον Αγώνα του 1821. Θεσσαλονίκη: Α. Σταμούλης. • Ανδρέου, Α. & Βαμβακίδου, Ι. (2006) Το πλήθος των αγαλμάτων, η περίπτωση της Φλώρινας: Αναγνώσεις δημοσίων μνημείων και ασκήσεις ιστορίας. Θεσσαλονίκη: Α.Σταμούλης. • Βαμβακίδου, Ι. (2010). Ήταν μια φορά ένα κοινοτάρχης, Χρήστος Τανιμανίδης 1906-1968, οικογενειακό αρχείο Ελευθερίας Τανιμανίδη-Μπαλτατζή. Ξάνθη: ΠΑΚΕΘΡΑ, 245. • Βαμβακίδου, Ι., Γκόλια, Π. (2011). Μελέτη και καταγραφή της τοπικής ιστορίας του Βελβεντού. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνία των Πολιτών Βελβεντού, 250 σελ. (Σχολικό εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας, Βιβλίο δασκάλου, Τετράδιο εργασιών). • Ελευθερίου, Π. & Βαμβακίδου, Ι. (2015). Ψηφιακή αξιοποίηση ξυλόγλυπτων χειροτεχνημάτων στη διδακτική της τοπικής ιστορίας. Υπότιτλος: Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης, Πρόταση διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ.120. https://uowm.academia.edu/IfigeneiaVamvakidou http://www.stamoulisant.gr/ http://www.biblionet.gr/main.asp?page=results&key=%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CF%84 http://www.biblionet.gr/main.asp?page=results&key=%CE%92%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3+%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Βέικος Θ., Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1987. Βloch M., Aπολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μετ. Κ. Γαγανάκης, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994. Braudel F., Mελέτες για την Ιστορία, μετ. Οντέτ Βαρών – Ρόδη Σταμούλη, ΕΜΝΕ – Μνήμων, Αθήνα 1987². Braudel F. κ.ά., Η Μεσόγειος, μετ. ΄Εφη Αβδελά – Ρίκα Μπενβενίστε – Κ. Αντύπας, τ. Α΄ - Β΄, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990. Γαγανάκης Κ., «Τα Annales 1929-1990: σχολή ιστορίας ή κίνηση ιστορικών;», Θεωρία και Κοινωνία 5 (1991), 29 – 66. Γεωργιάδου Κίρκη, «Η σχολή των Annales και η θετικιστική ιστοριογραφία», Φιλόλογος 32 (1983), 152 – 172. Γιαννόπουλος Γ., «Μια συνολική πρόταση για τη σχολική Ιστορία», Τα Ιστορικά 16 (1992), 190 – 203. De Certeau M., «Ιστορία και μυθοπλασία», μετ. Λυδία Παπαδάκη, ΄Ιστωρ 3 (1991), 5 – 27. Δερτιλής Γ. Β., Παιδεία και Ιστορία, Καστανιώτης, Αθήνα 1999. Dosse F., Η Ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Αnnales στη «Νέα Ιστορία», μετ. Αγγελική Βλαχοπούλου, επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993. Iggers G. G., «Για τη “γλωσσική στροφή” στην ιστορική σκέψη και την ιστοριογραφία», ΄Ιστωρ 9 (1996), 17 – 32. Iggers G. G., Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, μετ. Π. Ματάλας, Νεφέλη, Αθήνα 1999. Iggers G. G., The German Conception of History. The National Tradition of Historical Though from Herder to the Present, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 1983². Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998. Κόκκινος Γ., «Ο ιστορικισμός, τα Annales, η γλωσσολογική στροφή και η δομική κρίση της σύγχρονης ιστοριογραφίας», Φιλολογική 57 (1996), 7 – 10. Λιάκος Α., «Μεταμοντερνισμός και ιστορία», Το Βήμα 1-3-1998. Μαυροσκούφης Δ. Κ., «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και σχολική ιστορία: το “αρχαίον μαθηματικόν πρόβλημα”», Χρονικά του Π.Σ.Π.Θ. 10 (2000), 52 – 66. Μαυροσκούφης Δ. Κ., Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το μάθημα της Ιστορίας: θεωρητικά ζητήματα και εμπειρική έρευνα, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1999. Μαυροσκούφης Δ. Κ., Η σχολική Ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1975 – 1995): η μεταπολιτευτική εκδοχή του σισύφειου μύθου, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997. Μαυροσκούφης Δ. Κ., «Οι κυρίαρχες ιδεολογικές επιρροές στην ελληνική εκπαίδευση: το παράδειγμα της σχολικής ιστορίας», Παιδαγωγική Επιθεώρηση 26 (1997), 37 – 59. Μαυροσκούφης Δ. Κ., «Μαρξιστική “oρθοδοξία” και σχολική ιστορία στην Ελλάδα: κριτική και προπαγάνδα στην κρίσιμη δεκαετία του 1980», Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις», ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2003. Μαυροσκούφης Δ. Κ., «Χριστιανικά σωματεία και εκπαιδευτική πολιτική (1964 – 1999): η εξέγερση του “καλού νοικοκύρη” ως στοιχείο κανονικότητας», Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ιστορία της Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Gutenberg, Αθήνα 2002. Μουζέλης Ν., «Πάνω στις σχέσεις Ιστορίας και Κοινωνιολογίας», ΄Ιστωρ 5 (1993), 13 – 20. Μπαγιόνας Α., Η έννοια της προόδου και η μεθοδολογία της Ιστορίας, Παπαζήσης, Αθήνα 1970. Νάκου Ειρήνη, «Ιστορική σκέψη και ιστορική εκπαίδευση στα τέλη του 20ου αιώνα», Σύγχρονη Εκπαίδευση 96/97 (1997), 97 – 105. Walsh W. H., Eισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας, μετ. Φ. Βώρος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982.
Last Update
16-09-2021