ELECTIVE MODULE: CITIES AND SOCIAL PRACTICES IN THE 21st CENTURY

Course Information
TitleΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ / ELECTIVE MODULE: CITIES AND SOCIAL PRACTICES IN THE 21st CENTURY
Code07TH32
FacultyEngineering
SchoolArchitecture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorLoukas Triantis
CommonNo
StatusActive
Course ID600021621

Programme of Study: PROGRAMMA SPOUDŌN 2020-21 EŌS SĪMERA

Registered students: 5
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses743

Class Information
Academic Year2022 – 2023
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600213350
Course Type 2021
Specific Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Keywords
City, urban space, social practices, urban sociology, urban geography, governance
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures10
Seminars5
Laboratory Work5
Fieldwork15
Reading Assigment20
Written assigments20
Total75
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8409 Έκδοση: 1/2009 Συγγραφείς: Paul Knox, Steven Pinch ISBN: 978-960-449-820-8 Διαθέτης (Εκδότης): Α & Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε. 2. O Χώρος στην Αριστερή Σκέψη Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767245 Έκδοση: α/2012 Συγγραφείς: Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης ISBN: 978-960-9535-37-3 Διαθέτης (Εκδότης): ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ, νήσος
Additional bibliography for study
Αθανασίου, Α., Γκουγκούσης, Γ. και Παπανικολάου, Δ. (επιμ.) Κουήρ Πολιτική / Δημόσια Μνήμη. Αθήνα: ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπορυργκ. Allen, J., Massey, D. και Pryke, M. (eds.) (1999). Unsettling Cities. Movement/Settlement. Open University, London. Amin, A. και Thift, N. (2017), Seeing Like a City. London: Polity. Amin, A. και Thtift, N. (2002), Cities. Re-imagining the Urban. Cambridge: Polity Press. Βαΐου, Ντ. (2021), Η Αθέατη Εργασία των Γυναικών στη Συγκρότηση της Πόλης. Όψεις της Αθήνας μετά τη μεταπολίτευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Βαΐου, Ντ. και Χατζημιχάλης, Κ. (2012), Ο Χώρος στην Αριστερή Σκέψη. Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και Εκδόσεις νήσος. Brown, W. (2015), Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, ΝέαΥόρκη: Zone Books. Burdett, R., Gomes, A., Triantis, L. and Isa-Daniel, T. (2022) Athens Urban Age Task Force. A Spatial Compendium, LSE Cities-Urban Age. Burdett, R. και Rode, Ph. (επιμ.) (2018). Shaping Cities in an Urban Age, Λονδίνο: Phaidon Press. Fainstein, S. και Cambell, S. (επιμ.) (2012[1996]): Readings in Planning Theory. Oxford: Blackwell. Graham, S. και Marvin, S. (2001), Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition. London: Routledge. Harvey, D. (2017), Δρόμοι και Τρόποι του Κόσμου. Αθήνα: Angelus Novus. Knox, P. and Pinch, St. (2009). Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων. Αθήνα: Σαββάλας. Καλαντίδης, Ά., Μαντουβάλου, Μ., Μίχα, Ε. και Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) (2022), Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης. Συνομιλίες με το έργο της Ντίνας Βαΐου. Αθήνα: νήσος. Λαδά, Σ. (επιμ.) (2009), Μετα-τοπίσεις: Φύλο, Διαφορά και Αστικός Χώρος. Αθήνα: Futura. Λεοντίδου, Λ. (2005), Αγεωγράφητος Χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λυκογιάννη, Ε. (2021), Έμφυλες Καθημερινότητες στις Γειτονιές της Αθήνας. Το Παράδειγμα της Γειτονιάς των Πετραλώνων. Αθήνα: νήσος. Μαλούτας Θ. και Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) (2015). Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού (http://www.athenssocialatlas.gr/). Μαρνελάκης, Γ. (2014), Στενές Επαφές Φύλου, Σεξουαλικότητας και Χώρου. Αθήνα: Futura Massey, D. (2005), For Space. London: Sage. Mayer, M. (2018). Neoliberalism and the Urban. In D. Cahill, M. Cooper, M. Konings and D. Primrose (eds) The Sage Handbook of Neoliberalism (pp. 483–495). London: Sage. Peck, J., Theodore, N. and Brenner, N. (2009) Neoliberal Urbanism: Models, Moments, Mutations. SAIS Review of International Affairs, 29(1):49-66. Robinson, J. (2017), «Starting from anywhere, making connections: globalizing urban theory», Eurasian Geography and Economics 57(4-5): 643-657. Micha, I. and Vaiou, D. (eds) (2019), Alternative Takes to the City. London: ISTE and Wiley. Orum, A.M. και Xiangming, C. (2003): The World of Cities. Places in Comparative and Historical Perspective. Oxford: Blackwell. Robinson, J. (2006), Ordinary Cities: Between Modernity and Development, Λονδίνο: Routledge. Soja, E. (2000), Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell. Σταυρίδης, Σ. (2018), Κοινός Χώρος. Η Πόλη ως Τόπος των Κοινών. Αθήνα: Angelus Novus. Τριάντης, Λ. (2020), Χωρικός Σχεδιασμός, Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις και Παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: νήσος. Χατζημιχάλης, Κ. (2018). Τοπία της κρίσης στη νότια Ευρώπη. Στα μονοπάτια της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Last Update
01-10-2022