Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
10176
Title
Νανομηχανική, νανοσκληρόμετρο και νανοεπικαλύψεις
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2001
Status
Περάτωση
Start date
3 - 11 - 2003
End date
2 - 6 - 2007
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
5. Υλικά – Διαδικασίες
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ., ΜΩΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑ., ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ., ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ.