Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10176
Τίτλος στα Ελληνικά
Νανομηχανική, νανοσκληρόμετρο και νανοεπικαλύψεις
Τίτλος στα Αγγλικά
Nanomechanics, nanoidentification and nanocoatings
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2001
Ημερομηνία έναρξης
3 - 11 - 2003
Ημερομηνία λήξης
2 - 6 - 2007
Τμήμα έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ., ΜΩΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑ., ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ., ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ.