Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10176
Τίτλος
Νανομηχανική, νανοσκληρόμετρο και νανοεπικαλύψεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2001
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 11 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
2 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ., ΜΩΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑ., ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ., ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ.