Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
70025
Title
Συνέδριο: 6ο πανελλήνιο συνέδριο μηχανικής"
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
Συνέδρια
Status
Περάτωση
Start date
18 - 1 - 2001
End date
31 - 12 - 2001
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators