Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
70025
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: 6ο πανελλήνιο συνέδριο μηχανικής"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "6th national congress on mechanics"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
18 - 1 - 2001
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2001
Τμήμα έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες