Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
83576
Title
Συνέδριο:"1ο Διεθνές συνέδριο με τίτλο από νανοσωματίδια και νανουλικά σε νανοεξαρτήματα και νανοσυστήματα"
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
Συνέδρια
Status
Περάτωση
Start date
4 - 6 - 2008
End date
3 - 7 - 2009
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
3. Χωρική Ανάπτυξη
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
KIOUSSIS GEORGE NIC., ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΛΕ.