Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83576
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο:"1ο Διεθνές συνέδριο με τίτλο από νανοσωματίδια και νανουλικά σε νανοεξαρτήματα και νανοσυστήματα"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "1st International Conference from Nanoparticles & Nanomaterials to Nanodevices & Nanosystems"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
4 - 6 - 2008
Ημερομηνία λήξης
3 - 7 - 2009
Τμήμα έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
KIOUSSIS GEORGE NIC., ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΛΕ.