Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Islam and Education

Course Information
TitleΙσλάμ και Εκπαίδευση / Islam and Education
CodeΥ705
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorVasiliki Mitropoulou
CommonYes
StatusActive
Course ID600012730

Programme of Study: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 14
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course745

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600119367
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Prerequisites
General Prerequisites
No prerequisites are needed for the students to attend the course.
Learning Outcomes
The students are expected to: Students will be informed on the various and often different approaches of teaching religion and mainly Islam in European and Islamic educational systems. They will be able to synthesize their gained knowledge and to invest empirically and practically to the needs of the Greek public school concerning the teaching of Islam.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Islam and Education. Students will be informed on the educational instruments of teaching and approaching the course of Religion at the Greek educational system within the Greek Public Schools, and particularly they will be aware about the teaching of Islam in European and Muslim educational systems and environments.
Keywords
Islam, Education, secular, traditional, New Curricula of Studies
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of computer and beamer use of emails for the communication
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures261.0
Reading Assigment341.4
Exams401.6
Total1004
Student Assessment
Description
written examinations at the end of the semester
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δημητριάδου Κ. (2013). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής. Αθήνα: GUTENBERG ISBN 978-960-01-1719-6
Additional bibliography for study
Staff, Writer. "Islam - History of Islamic Education, Aims and Objectives of Islamic Education". http://education.stateuniversity.com/pages/2133/Islam.html#ixzz5LyrvLkoW (ανακτήθηκε 22.07.2018) Staff, Writer. "Education". oxfordislamicstudies. http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t236/e0212 (ανακτήθηκε 22.07.2018)
Last Update
18-07-2019