Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού

Course Information
TitleΣχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού / Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού
CodeΕΔΞΓ 573
FacultyPhilosophy
SchoolEnglish Language and Literature
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600016517

Programme of Study: PMS THEŌRĪTIKĪS KAI EFARMOSMENĪS GLŌSSOLOGIAS

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
EKMATHĪSĪ KAI DIDASKALIA XENĪS GLŌSSASElective CoursesWinter/Spring-10

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Class ID
600132977
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
- develop skills in selecting, evaluating and designing teaching materials -Be able to plan and organize suitable material for teaching -understand a variety of techniques for evaluating materials - be able to adapt materials in a variety of ways
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in an international context
 • Be critical and self-critical
Course Content (Syllabus)
This module covers the techniques and principles for designing, selecting and evaluating materials. It trains students to adapt materials in a variety of ways and to devise texts and tasks to supplement published materials, in the light of current research in evaluation and design of EFL materials. It examines ways of involving learners in materials evaluation and design.
Keywords
develop, selection, teaching material
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.4
Reading Assigment782.8
Project1585.7
Total27510
Student Assessment
Description
Assignments and materials development.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Allwright, R.L. (1981) What do we want teaching materials for? ELTJ. 36/1. Grant, N. (1987) Making the most of your textbook. London: Longman. Green, K. (2004) Enhancing a Differentiated Curriculum Through the Use of Thinking Strategies. VAGTC 14/2. Harwood, N. (2010). English Language teaching materials: Theory and Practice. Cambridge: CUP. Hewings, M. (1991) The interpretation of illustrations in ELT materials. ELTJ. 45/3. Hutchison, T. and Torres, E. (1994) The textbook as agent of change. ELTJ, 48/4. Johnson, K. (2003) Designing Language Teaching Tasks. Basingstoke: Palgrave Leach, R. and Deason, P. (1992) Making, Using and Adapting materials. Cambridge: National Extension College. McGrath, I (2002) Materials Evaluation and Design for Language Teaching Edinburgh: Edinburgh University Press. Peacock, M (1997) The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELTJournal 51/2:144-156. O’Neill, R. (1982) Why use textbooks? ELTJ. 36/2. Sheldon, L. (1988) Evaluating ELT textbooks and materials. ELTJ. 42/4. Tomlinson, B. (ed) (2003). Developing Materials for Language Teaching.London: Continuum. Tomlinson, B. (1998) Materials Development in Language Teaching. (ed) Cambridge: Cambridge University Press. Tomlinson, B. & H. Masuhara (eds) (2010). Research for Materials development in language learning: evidence for best practice. London: Continuum
Last Update
08-11-2018