DRAMA-THEATER PEDAGOGY

Course Information
TitleΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / DRAMA-THEATER PEDAGOGY
CodeΥΒ.1.029
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAntonios Lenakakis
CommonNo
StatusActive
Course ID80003425

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 130
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreBackround CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600138458
Course Type 2016-2020
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • German (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Scope, objectives and methodology of Drama and Theatre pedagogy. Drama and Theatre pedagogy’s relationship with the Art of Theatre and the science of Pedagogy, the formal, unformal and non formal education, the adult and continuing education and the related scientific disciplines. Particular relationships of Drama and Theatre pedagogy: Rule-inspirator-group, game and learning, behavior, communication, action, theatrical point, self-discovery, solidarity, process, scenery product, empathy. The role of the teacher-inspirator/animator.
Keywords
Drama/Theatre Pedagogy, Aesthetic Education, Drama/Theatre in Education
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
elearning
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Laboratory Work200.8
Reading Assigment261.0
Tutorial100.4
Internship100.4
Artistic Workshop301.2
Field trips and participation in conferences / seminars / activities150.6
Total1506
Student Assessment
Description
The evaluation in the course will take place throughout the whole semester through scene exercises and the scene projects which will be taking place in every meeting and through presentations of selected themes from the history and the evolution of theatre and drama theatre pedagogy. At the end of the semester it will be presented a drama theatre pedagogy project by the students in group to a mix audience and it will be delivered a written assignment/memorandum which will have the characteristics of a reflective and self-evaluative essay about the presented drama theatre pedagogy project. The project may be presented to selected educational, social or cultural institutions of the city. Students are also given the opportunity to choose between an oral examination based on theme by the syllabus and the preparation and presentation of a written assignment based on a subject from the suggested literature.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Άλκηστις (2008) Μαύρη Αγελάδα – Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος. Κωδικός στον Εύδοξο: 8782 2. Γραμματάς Θ. (1997) Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: εκδ. ιδίου. Κωδικός στον Εύδοξο: 178
Additional bibliography for study
Αρτώ, Α. (1992) Το θέατρο και το είδωλό του (μτφρ. Π. Μάτεσις). Αθήνα: Δωδώνη Άλκηστις (2012) Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012)Το βιβλίο της δραματοποίησης. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012) Η δραματοποίηση για παιδιά. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2000) Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2001) Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο Beauchamp, Η. (1998) Τα παιδιά και το δραματικό παιχνίδι. Εξοικείωση με το θέατρο (μτφρ. Ε. Γιανίτσκα). Αθήνα: Τυπωθήτω Bergeret, L. (1988) Ψυχοκινητικά παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρόνων. Αθήνα: Δίπτυχο Βίννικοτ, Ντ. (1979) Το παιχνίδι, το παιδί και η πραγματικότητα (μτφρ. Α. Γιαννακούλας). Αθήνα: Καστανιώτης Chauveld, M. V. (1998) Δραστηριότητες - διερευνήσεις - ανακαλύψεις για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω Γκόβας, Ν. (2003) Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο. Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Ένα πρακτικό βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Μεταίχμιο Γκροτόφσκι, Γ. (1982) Για ένα Φτωχό Θέατρο (μτφρ. Φ. Κονδύλης, Μ. Γαΐτη-Βορρέ). Αθήνα: Θεωρία Γραμματάς, Θ. (1999) Διδακτική του Θεάτρου. Αθήνα: Τυπωθήτω Γραμματάς, Θ. (2002) Το Ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία [2 τόμοι]. Αθήνα: Εξάντας Γραμματάς, Θ. (2004)Το θέατρο στο σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. (2006) Για το Δράμα και το Θέατρο. Αθήνα: Εξάντας Γραμματάς, Θ. (2007) Η σχολική θεατρική παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. & Τζαμαριάς Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός Δαράκη, Π. (1995) Το προσχολικό παιδί και οι ανάγκες του. Αθήνα: Δωδώνη Deldime, R. (1996) Θέατρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία (μτφρ. Θ. Γραμματάς). Αθήνα: Τυπωθήτω Έλαμ, K. (2001) Η σημειωτική θεάτρου και δράματος (μτφρ. Κ. Διαμαντάκου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Έσσλιν, Μ. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του (απόδοση Φ. Κονδύλης). Αθήνα: Δωδώνη Faur, G. & Lascar, S. (1988) Το Θεατρικό Παιχνίδι (μτφρ. Α. Στρουμπούλη). Αθήνα: Gutenberg Κακούρη, Κ. Ι. (1998) Προαισθητικές μορφές θεάτρου. Αθήνα: Εστία (1η έκδ. 1946) Καραντινός, Σ. (1949) Περί Θεάτρου. Αθήνα Kempe, A. (επιμ.) (2005) Εκπαιδευτικό δράμα και ειδικές ανάγκες. Ένα εγχειρίδιο για δασκάλους σε γενικά και ειδικά σχολεία (μτφρ. Α. Βεργιοπούλου). Αθήνα: Πατάκης Κουν, Κ. (1992) Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Αθήνα: Καστανιώτης Λενακάκης, Α. (2008) Η Θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Στο: Κουρκούτας Η./Chaertier J.P. (επιμ.) (2008): Παιδιά και έφηβοιμε ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Τοπίο, σσ. 455-470 Λενακάκης, Α. (2011) Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση: Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας μέσω Θεατροπαιδαγωγικής. Στο: Ανδρουλάκης Γ./Μητακίδου Σ./Τσοκαλίδου Ρ. (επιμ.) (2011) Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός σχολείου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική έκδοση). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., σσ. 114-128. Μάρκαρης, Π. (1982) Ο Μπρεχτ και ο διαλεκτικός λόγος. Αθήνα: Ιθάκη Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση. Αθήνα: Καρδαμίτσας Μουδατσάκις, Τ. (2005) Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. Από τον Stanislavsky, τον Brecht και τον Grotowski στο σκηνικό δοκίμιο. Αθήνα: Εξάντας Μπρουκ, Π. (1976) Η Σκηνή χωρίς Όρια (μτφρ. Μ.-Π. Παπαρά). Θεσσαλονίκη: Εγνατία Μπρουκ, Π. (1998) Η ανοιχτή πόρτα. Σκέψεις πάνω στην τέχνη και την πρακτική του θεάτρου (μτφρ. Μ. Φραγκουλάκη). Αθήνα: Κοάν Μπρουκ, Π. (1999) Ένας Άλλος Κόσμος: Σαράντα χρόνια θεατρικής αναζήτησης 1947-1987 (μτφρ. Ε. Καραμπέτσου). Αθήνα: Εστία Πάβις, Π. (2006) Λεξικό του Θεάτρου (επιμ. Κ. Γεωργουσόπουλος, μτφρ. Α. Στρουμπούλη). Αθήνα: Gutenberg Παπαδόπουλος, Γ. (1999) Δια παιδαγωγίας κοινωνικών αποτραγικοποίησις. Αθήνα: Εντός Παπαδόπουλος, Γ. (2002) Το όλον, το τραγικόν και η αγωγή. Αθήνα: Ψηφίδα Παπαδόπουλος, Γ. (2005) Καθάρσεως όρια και όροι. Αθήνα: Ψηφίδα Παπαδόπουλος Σ. (2010) Παιδαγωγική Θεάτρου. Αθήνα: Κοντύλι Παπαθανασίου, Α. & Μπασκλαβάνη, Ο. (2001) Θεατροπαιχνίδια. Αθήνα: Κέδρος Πατσαλίδης, Σ. (1997) (Εν)τάσεις και (Δια)στάσεις. Η ελληνική τραγωδία και η θεωρία του εικοστού αιώνα. Αθήνα: Τυπωθήτω Πατσαλίδης, Σ. (2000) Θέατρο και Θεωρία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press Πούχνερ, Β. (1997) Κείμενα και αντικείμενα. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα: Καστανιώτης Πούχνερ, Β.(1988) Ελληνική Θεατρολογία. Αθήνα : Εκδόσεις Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης Σέργη, Λ. (1987) Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού. Αθήνα: Gutenberg Τσιάρας, Α. (2007) Η θεατρική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Παπαζήσης Χρυσάφη, M. (1991) Το δραματικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης Φύλλις, Χ. (1980) Ιστορία του Θεάτρου (μτφρ. Ρ. Πατεράκη). Αθήνα: Υποδομή Wooland B. (1999) Η διδασκαλία του δράματος στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Χρήσιμες πληροφορίες για τα θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα στην ιστοσελίδα: www.theatroedu.gr)
Last Update
17-01-2017