Seminar and visits in archaeological siies and museums

Course Information
TitleΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. / Seminar and visits in archaeological siies and museums
CodeΑΒΥ312
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280011324

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600161266
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • French (Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΑΒΥ101 INTRODUCTION TO CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY
General Prerequisites
It is recommended to students who have successfully completed ABY 101 - Introduction to Christian and Byzantine Archaeology.
Learning Outcomes
The seminar aims at familiarising the students with the methods of study, analysis and interpretation of archaeological sites and monuments of the Byzantine and Post-Byzantine/Ottoman periods, as well as of relevant artefacts exhibited in museums. For this purpose students visit archaeological sites, museums and monuments, where they present orally on topics for which they have previously prepared bibliographically. Furthermore, students take advantage of recent bibliography and new approaches and methods in archaeology in order to write an essay according to the rules of scientific practice. Finally, students become acquainted with the opportunities that museums, monuments and archaeological sites offer as a complement to classroom teaching, but also with the method of preparation and presentation of a particular site, monument, museum exhibit as part of the teaching procedure.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The seminar focuses on the geographic area of Thrace during the Byzantine and early Ottoman period. Issues of historical topography, the sites and monuments, as well as the material culture of the region will be discussed. The course includes visits in museums and archives of Thessalonike, where exhibits and/or documents from Thrace can be found. It also includes a fieldtrip in western Thrace, in order to visit the museums, sites and monuments of the area. Students are expected to prepare oral presentations, that will be delivered on site, as well as written essays that will be delivered at the end of the semester. Since this is a seminar, only a limited number of students will be admitted.
Keywords
Byzantine and Ottoman Thrace, Cities, archaeological sites, monuments, museums
Educational Material Types
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The course includes -lectures in the classroom -visits and guided tours in archaeological sites, monuments and museums - oral presentations by the students in archaeological sites, monuments and museums
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures270.9
Reading Assigment150.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities903
Written assigments481.6
Total1806
Student Assessment
Description
Oral presentation (15%) and written essay (85%). Mandatory attendance.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία M. Γ. Βαρβούνης, Όψεις της καθημερινής ζωής του 12ου αιώνα στη Θράκη με βάση το τυπικόν της μονής της Κοσμοσώτειρας, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 203-243 Γ. Βασιλειάδης, Το κάστρο της Κομοτηνής: Αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωση, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 139-154, Εικ. 1-22 Ν. Γκιολές – Γ. Πάλλης (επιμ.), Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι την Άλωση (Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), Αθήνα 2014 Α. Ι. Γουρίδης, Διδυμότειχο, μία άγνωστη πρωτεύουσα, Κομοτηνή 2006 Ι. Δημητρούκας, Ενδείξεις για τη διάρκεια των χερσαίων ταξιδιών και μετακινήσεων στο Βυζάντιο (6ος-11ος αιώνας), Βυζαντινά Σύμμεικτα 12 (1998), 1-36 Σ. Δουκατά-Δεμερτζή, Παληόχωρα Μαρώνειας. Η ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και του μεσοβυζαντινού οικισμού (ΥΠ.ΠΟ., 12η ΕΒΑ), Καβάλα 2008 Σ. Δουκατά-Δεμερτζή, Ελεφαντοστέινα ευρήματα από την «Παληόχωρα» Μαρώ¬νειας, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 611-639, Εικ. 1-25 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενι¬κή Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2000-2010. Από το ανα-σκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 2012, 245-248 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενι¬κή Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2000-2010. Από το ανα-σκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 2012, 249-254 Κ. Ευκλείδου, Η βυζαντινή Μοσυνόπολη. Από τη Μαξιμιανούπολη στη Μεσήνη (4ος-14ος), στο: Π. Κεραμάρης – Γ. Τζάστας – Ε. Αυγητίδης – Λ. Ηλιόπουλος (επιμ.), Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης, Κομοτηνή 2015, 61-94 N. Ζήκος, Βυζαντινό οδοιπορικό στη Θράκη, Αρχαιολογία 13 (Νοέμβριος 1984), 71-77 Θράκη. Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις [Ε.Ι.Ε., Επιστήμης Κοινωνία], Αθήνα 2006 Θράκη – Κωνσταντινούπολη. Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902). Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2007 Θράκη. Φύση και Πολιτισμός, Εφημερίδα Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Κυριακή 25 Ιουνίου 2000 Μ. Ν. Β. Καμπά, Ανάλυση και αξιολόγηση του αρχαιολογικού τοπίου της βυζαντινής περιόδου στο Παπίκιο όρος, Α.Π.Θ., διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη 2014 Μ. Καμπά – Ι. Ισπικούδης, Μοναστικό τοπίο και χρήσεις γης στο Παπίκιον Όρος, στο: Ά. Σιδηροπούλου – Κ. Μαντζανάς – Ι. Ιστικούδης, Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010, Θεσσαλονίκη 2010, 85-90 Π. Κεραμάρης – Γ. Τζάστας – Ε. Αυγητίδης – Λ. Ηλιόπουλος (επιμ.), Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης, Κομοτηνή 2015 Χρ. Κηπουρός, Μια ιστορική πρωτεύουσα-επένδυση. Ο καλές του Διδυμοτείχου, Θράκη 2004 Μ. Κοντογιαννοπούλου, Τα μαρμάρινα τέμπλα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, ΕΚΠΑ, διδ. διατρ., Αθήνα 2014 Π. Κοντόλαιμος, Ο ρόλος των Βακουφιών και των Χορηγών τους στην Ανάπτυξη της Πρώιμης Οθωμανικής Πόλης στην Θράκη και την Βιθυνία (1370-1420). Αρχαιολογικά, Αρχιτεκτονικά και Ιστορικά Τεκμήρια, ΕΜΠ, διδ. διατρ., Αθήνα 2014 Π. Κυρανούδης, Συμβολή στην ιστορία του Παπικίου Όρους. α. Η μαρτυρία από το βίο των κτητόρων Σουμελά, β. Ένα τουρκικό τοπωνύμιο, γ. Καθορισμός του χρόνου παρακμής, δ. Αντώνιος ο δικαίος ή Αντώνιος ο δίκαιος και νέος, Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998), 163-191 Λ. Δ. Λουκοπούλου - Α. Ζουρνατζή – Μ. Γ. Παρισάκη – Σ. Ζωμά, Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου, Μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), Αθήναι 2005 Δ. Μακροπούλου, Διάλεξη με θέμα «Θράκης τοπογραφικά. Ζώντας ανάμεσα σε βυζα-ντινές πόλεις και μνημεία», Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 15 Δεκεμβρίου 2008 Χ. Μπακιρτζής – Δ. Τριαντάφυλλος, Θράκη (Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΤΒΑ – Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ΕΟΜΜΕΧ), Αθήνα 1988 Ευ. Α. Παπαθανασίου, Τα βυζαντινά μνημεία της Θράκης, στο: Θράκη. Ιστορία – Πολιτισμός – Τέχνη, Μέρος Β´: Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη, Αθήνα 2011, 47-85 Κ. Τσουρής, Υστεροβυζαντινός ναός στην Τραϊανούπολη, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 28 (2007), 67-74 Κ. Τσουρής, Οχυρωματικά έργα επί ανανεωσίμων πηγών υδάτων (9ος-15ος αιώνας), Βυζαντινά Σύμμεικτα 22 (2012), 293-339 Κ. Τσουρής, Η οχύρωση του Διδυμοτείχου, Καβάλα 2015 K. Τσουρής – Α. Μπρίκας, Βυζαντινές οχυρώσεις στον Έβρο Ι. Μεσημβρία – Ποταμός – Αβάς – Τραϊανούπολις – Φέρες, Βυζαντινά 26 (2006), 153-186 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία A. P. Agelarakis – A. Agelarakis, Abdera/Polystylon: A byzantine Town in Western Thrace in the Context of historical Developments during the 6th-14th Centuries as depicted by its archaeo-anthropological Record, Βυζαντινά Σύμμεικτα 25 (2015), 11-56 C. Asdracha, La région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles. Étude de géographie historique [Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 49], Athen 1976 C. Asdracha, Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’Imbros (IIIe-XVe siècles). Présentation et commentaire historique, Athènes 2003 A. Avramea, Tracé et fonction de la Via Egnatia. Du IIe siècle avant J.-C. au VIe siècle aprés J.-C., στο: E. Zachariadou (επιμ.), The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699), Halcyon Days in Crete II. A Symposium Held in Rethymnon, 9-11 January 1994, Rethymnon 1996, 3-7 A. Avramea, Land and Sea Communications, Fourth-Fifteenth Centuries, στο: A. E. Laiou (επιμ.), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, τομ. 1, (Dumbarton Oaks Studies 39) Washington, D.C., 2002, 57-90 K. Belke, Roads and travel in Macedonia and Thrace in the middle and late Byzantine period, στο: R. Macrides (επιμ.), Travel in the Byzantine World, Aldershot 2002, 73-90 G. Boykov, The T-shaped Zaviye/Imarets of Edirne: A Key Mechanism for Ottoman Urban Morphological Transformation, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 3.1 (May 2016), 29-48 S. Çaǧaptay, The Road from Bithynia to Thrace: Gazi Evrenos’ Imaret in Komotini and its architectural Framework, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 429-442, Fig. 1-5 P. Kontolaimos, A Landscape for the Sultan, an architecture for the eye: Edirne and its fifteenth century royal tower, Landscape History 37.2 (2016), 19-33 P. Kontolaimos, The Transformation of Late Byzantine Adrianople to Early Ottoman Edirne, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 3.1 (May 2016), 7-27 A. Külzer, Ostthrakien (Europe), Tabula Imperii Byzantini 12, Wien 2008 A. Kuelzer, The Byzantine road system in Eastern Thrace: Some Remarks, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 179-201, Fig. 1-2 A. E. Laiou (επιμ.), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, 3 τόμ. (Dumbarton Oaks Studies 39) Washington, D.C., 2002 G. C. Liakopoulos, The Ottoman Conquest of Thrace, MA, Bilkent University, Ankara 2002 N. K. Moutsopoulos, “De via militari Romanorum”. Mutatio, mansio e castra nella parte tracese della Via Egnatia, Studi castellani in onore di Piero Gazzola, vol. 1, Roma 1979, 193-222 Z. Oǧuz Kursar, Sultans as Saintly Figures in Early Ottoman Royal Mausolea, στο: S. Yalman – A. Hilal Ugurlu (επιμ.), 11th International Anamed Annual Symposium, “Sacred Spaces and Urban Networks”, Istanbul 2019, 67-88 N. Oikonomides, The Medieval Via Egnatia, στο: E. Zachariadou (επιμ.), The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699), Halcyon Days in Crete II. A Symposium Held in Rethymnon, 9-11 January 1994, Rethymnon 1996, 9-16 Y. Ötüken – R. Ousterhout, Notes on the Monuments of Turkish Thrace, Anatolian Studies 39 (1989), 121-149 R. Ousterhout, The Βyzantine Church at Enez: Problems in twelfth-century Architecture, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 35 (1985), 261-280 R. Οusterhout, A Byzantine Chapel at Didymoteicho and its Frescoes, στο: A. Iacobini - M. della Valle (επιμ.), L’arte di Bisanzio e l’Italia al tempo dei Paleologi 1261-1453 [Milion 5], Rome 1999, 195-207
 R. Ousterhout, The Βyzantine Architecture of Thrace: the view from Constantinople, στο: Ch. Bakirtzis, N. Zekos, X. Moniaros (επιμ.), 4th International Symposium on Thracian Studies, “Byzantine Thrace. Evidence and Remains”, Komotini, 18-22 April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30 (2011), 489-502, fig. 1-12 R. Ousterhout, Two Βyzantine Churches of Silivri/Selymbria, στο: M. J. Johnsosn, R. Ousterhout, A. Papalexandrou (επιμ.), Approaches to Byzantine Architecture and its Decoration, Studies in Honor of Slobodan Ćurčić, Farnham-Burlington 2011, 239-257 R. Οusterhout – Ch. Bakirtzis, Τhe Byzantine Monuments of the Evros/Meriç Valley, Thessaloniki 2007 N. P. Ševčenko, The Tomb of Isaak Komnenos at Vera/Ferecik, Greek Orthodox Theological Review 29 (1984), 135-140 N. Patterson Ševčenko (μτφρ.), Kosmosoteira: Typikon of the Sebastokrator Isaac Komnenos for the Monastery of the Mother of God Kosmosoteira near Bera, στο: J. Thomas – A. Constantitides Hero (eds.), Byzantine Monastic Foundation Documents, 5 τόμ. [Dumbarton Oaks Studies 35], Washington, D.C., 2000, 782-858 N. Patterson Ševčenko, Revisiting the Frescoes of the Church of the Kosmosoteira at Pherrai (1152), στο: I. Stevović (επιμ.), Symmeikta. Collection of Papers Dedicated to the 40th Anniversary of the Institute of the Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade 2012, 85-91 S. Salgırlı, Architectural Anatomy of an Ottoman Execution, Journal of the Society of Architectural Historians 72.3 (September 2013), 301-321 S. Salgırlı, Soap Bars and Silk Cocoons: Microecologies of Connectivity in Late Medieval Mediterranean Architecture, Journal of Early Modern History 23 (2019), 121-151 G. Sengalevich, Aristocratism and Piety along the Banks of Maritsa: the case of Komnenos’ Monastery of the Mother of God Kosmosoteira, στο: D. Stoyanova, G. Boykov, I. Lozanov (επιμ.), Cities in South-eastern Thrace. Continuity and Transformation, Sofia 2017, 147-159 A. Singer, Riding on an Elephant: How to Approach Early Ottoman Edirne, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 3.1 (May 2016), 89-109 P. Soustal, Thrakien (Thrake, Rodope and Haimimontos), Tabula Imperii Byzantini 6, Wien 1991 J. Thomas – A. Constantitides Hero (eds.), Byzantine Monastic Foundation Documents, 5 τόμ. [Dumbarton Oaks Studies 35], Washington, D.C., 2000 I. Vingopoulou, Routes et logements de voyageurs dans la région de la Thrace (XVIe-XIX siècles), Historical Review/La Revue Historique 7 (2010), 299-322
Last Update
19-10-2020