ΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ / CEREALS AND LEGUMES
ΚωδικόςΝ501Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001954

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης745
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600120085
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν016Υ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καλό υπόβαθρο στα μαθήματα Γεωργία, Φυσιολογία Φυτού και Εδαφολογία για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Αναγνωρίζουν μορφολογικά τους σπόρους και τα φυτά των σιτηρών και ψυχανθών που θα διδαχθούν. 2) Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις οικολογικές απαιτήσεις και την τεχνική που απαιτείται για την επιτυχή καλλιέργεια κάθε είδους. 3) Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων σχετιζόμενων με την ανάπτυξη των καλλιεργειών αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξάπλωση, βοτανικά χαρακτηριστικά, αύξηση και ανάπτυξη, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητική τεχνική, προϊόντα, ποιότητα και συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων για την Ελληνική Γεωργία χειμερινών και εαρινών σιτηρών, χειμερινών και εαρινών καρποδοτικών ψυχανθών και χορτοδοτικών ψυχανθών. Περιγραφή των χαρακτηριστικών και των διαφόρων παραμέτρων της παραγωγής που είναι κοινά για τα χειμερινά σιτηρά. Γενική περιγραφή των ψυχανθών – συμβιωτική δέσμευση του αζώτου. Σύσταση και θρεπτική αξία των προϊόντων των ψυχανθών. Χειμερινά ψυχανθή, εαρινά ψυχανθή, μηδική και τριφύλλια.
Λέξεις Κλειδιά
Σιτηρά για σπόρο, Ψυχανθή για σπόρο, Χορτοδοτικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, προβολή video, Excel, Εκπαιδευτικό λογισμικό, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις59
Εργαστηριακή Άσκηση30
Άσκηση Πεδίου30
Φροντιστήριο18
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπακώστα-Τασοπούλου, Δ. 2012. Σιτηρά και Ψυχανθή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (Κωδικός Εύδοξος: 22766557)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καραμάνος, Α.Ι. 2008. Τόμος Α. Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης (Κωδικός Εύδοξος: 29473) Καραμάνος, Α.Ι. 1999. Τόμος Β. Σιτηρά των θερμών κλιμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης (Κωδικός Εύδοξος: 30434)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-01-2019