Είστε εδώ

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)

 Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

  • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα
  • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις
  • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
  • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
  • Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Σύνθεση των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.:

Τμήμα Θεολογίας

  Email Telephone
Συντονιστής: Παναγιώτης Παχής, Καθ. pachisp@theo.auth.gr 2310-996933
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθ. stamchr@theo.auth.gr 2310-996977
Χρήστος Αραμπατζής, Αν. Καθ. arab@theo.auth.gr 2310-997023
Χαράλαμπος Ατματζίδης, Αν. Καθ. atmatz@theo.auth.gr 2310-991371
Νικόλαος Μαγγιώρος, Επ. Καθ. nikmag@theo.auth.gr 2310-997132
Χρήστος Τσιρώνης, Επ. Καθ. tsironis@theo.auth.gr 2310-996910

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επικ. Καθ. etsala@past.auth.gr 2310-991161
Βασίλειος Κουκουσάς, Καθ. vkukusas@past.auth.gr 2310-997482
Δημήτριος Νικολακάκης, Επικ. Καθ. dnik@past.auth.gr 2310-996697
Ιωάννης Μπάκας, Επικ. Καθ. ibakas@past.auth.gr 2310-991118
Σουλτάνα Λάμπρου, Επικ. Καθ. slambrou@past.auth.gr 2310-996943
π. Χρυσόστομος Νάσσης, Επικ. Καθ. nassis@past.auth.gr -
Δημοσθένης Κακλαμάνος, Επικ. Καθ. dkaklama@past.auth.gr -

Νομική Σχολή

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Παναγιώτης Γκλαβίνης, Αν. Καθ. glavinis@law.auth.gr 2310-996611
Συντονίστρια: Λήδα - Μαρία Πίψου, Καθ. lpipsou@law.auth.gr 2310-996564
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επικ. Καθ. iingleza@law.auth.gr 2310-996577
Θεόδωρος Παπακυριάκου, Λεκ. theodore@law.auth.gr 2310-991394
Άννα Δεσποτίδου, Λεκ. anndespot@law.auth.gr 2310-996613
Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Λεκ. imathiou@law.auth.gr 2310-997139

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Χαράλαμπος Σπαθής, Καθ. hspathis@econ.auth.gr 2310-996688
Δημήτριος Κουσενίδης, Καθ. dkous@econ.auth.gr 2310-997201
Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθ. ikyr@econ.auth.gr 2310-996440
Χριστίνα Μπουτσούκη, Αν. Καθ. chbouts@econ.auth.gr 2310-997072
Κυριακή Κοσμίδου, Καθ. kosmid@econ.auth.gr 2310-996519
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επικ. Καθ. kpap@econ.auth.gr 2310-997120
Χρήστος Ζηκόπουλος, Επικ. Καθ. cziko@auth.gr 2310-996422
Νικόλαος Θωμαΐδης, Επικ. Καθ. nthomaid@econ.auth.gr 2310-996561

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθ. chadji@polsci.auth.gr 2310-997912
Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθ. yanstavr@yahoo.co.uk 2310-991993
Γεώργιος Δουράκης, Αν. Καθ. gdour@polsci.auth.gr 2310-991985
Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επικ. Καθ. ipapageo@polsci.auth.gr 2310-991970
Άρης Στυλιανού, Επικ. Καθ. stilianu@polsci.auth.gr 2310-991984
Δημήτριος Μηλώσης, ΙΔΑΧ dmilosis@polsci.auth.gr 2310-991950

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Ανδρέας Βέγλης, Καθ. veglis@jour.auth.gr 2310-992092
Περικλής Πολίτης, Αν. Καθ. ppolitis@jour.auth.gr 2310-992077
Χαράλαμπος Δημούλας, Επ. Καθ. babis@jour.auth.gr 2310-994245
Νικόλαος Τσιγγίλης, Λέκτ. ntsigilis@jour.auth.gr 2310-991997

Τμήμα Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Γιαβής, Επικ. Καθ. yiavis@lit.auth.gr 2310-997537
Θεόδωρος Αντωνιάδης, Λέκτορας thantoni@lit.auth.gr 2310-997814
Σάββας Τσοχατζίδης, Καθ. savasts@lit.auth.gr 2310-997105
Αθηνά Καπράρα, Υπάλ. akap@lit.auth.gr 2310-997157

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθανάσιος Σφήκας, Καθ. tdsfikas@hist.auth.gr 2310-997517
Παντελής Νίγδελης, Καθ. pnigdeli@hist.auth.gr 2310-997207
Ελένη Μανακίδου, Αν. Καθ. hmanak@hist.auth.gr 2310-997279
Ελένη Τούντα, Αν. Καθ. tounta@hist.auth.gr 2310-997267
Χρυσάνθη Καλλίνη, ΕΔΙΠ kallini@hist.auth.gr -

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Email Τηλέφωνο
Σουζάνα Παντελιάδου, Καθ. spadeli@edlit.auth.gr 2310-991217
Κωνσταντίνος Μπίκος, Αν. Καθ. bikos@edlit.auth.gr 2310-997385
Γεώργιος Ζωγραφίδης, Επικ. Καθ zograf@edlit.auth.gr 2310-997995
Ιωάννα Παζαρλόγλου, ΙΔΑΧ jopaz@edlit.auth.gr 2310-991608

Τμήμα Ψυχολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Ευγενία Γεωργάκα, Αν. Καθ. georgaca@psy.auth.gr 2310-997308
Μαρία Ελένη Κοσμίδου, Καθ. kosmidis@psy.auth.gr 2310-997308
Ευρυνόμη Αυδή, Αν. Καθ. avdie@psy.auth.gr 2310-997363
Δέσποινα Ξανθοπούλου, Επ. Καθ. dxanthopoulou@psy.auth.gr 2310-997216
Καραμούζη Κυριακή, ΕΤΕΠ kyriaki@psy.auth.gr 2310-997313
Πολίτογλου Πέτρα, Διοικητικό Προσωπικό ppolit@psy.auth.gr 2310-995205

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Ζωή Δέτση-Διαμαντή, Αν. Καθ. detsi@enl.auth.gr 2310-997449
Κατερίνα Νικολαΐδου, Αν. Καθ. knicol@enl.auth.gr 2310-997429
Νικόλαος Λαβίδας, Επικ. Καθ. nlavidas@enl.auth.gr 2310-997830
Φωτεινή Αποστόλου, Επικ. Καθ. fapostol@enl.auth.gr 2310-997905
Ελένη Αγαθοπούλου, Επικ. Καθ. agatho@enl.auth.gr 2310-997396
Γιαννοπούλου Ευθυμία, Επικ. Καθ. yiannopo@enl.auth.gr 2310-997445

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Συμεών Γραμμενίδης, Καθ. simgram@frl.auth.gr 2310-997512
Ξανθίππη Δημητρούλια, Αν. Καθ. tdimi@frl.auth.gr 2310-997563
Χρυσή Καρατσινίδου-Παπαθανασίου, Αν. Καθ. chkarats@frl.auth.gr 2310-997486
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αν. Καθ. rkiyitsi@frl.auth.gr 2310-997996
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Αν. Καθ. pana@frl.auth.gr 2310-997520

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Δήμητρα Τσοκακτσίδου, Λεκτ. dimitrats@del.auth.gr 2310-997531
Αγγελική Κοιλιάρη, Καθ. angelikil@del.auth.gr 2310-997553
Ιωάννης Πάγκαλος, Επ. καθ. pagkalos@del.auth.gr 2310-997342
Αθηνά Σιούπη, Αν. Καθ. sioupi@del.auth.gr 2310-997559
Χρήστος Αντωνίου, Καθ. antwniou@del.auth.gr 2310-997508

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αν. Καθ. kpaleologos@itl.auth.gr 2310-997227
Ελένη Κασάπη, Καθ. kassapi@itl.auth.gr 2310-997588
Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου, Αν. Καθ. kevangel@itl.auth.gr 2310-997592
Σταυρούλα Σταυρακάκη, Αν. Καθ. svoula@itl.auth.gr 2310-997452

Τμήμα Φυσικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Στεργιούλας, Αν. Καθ. niksterg@auth.gr 2310-998233
Παναγιώτης Πατσαλάς, Αν. Καθ. ppats@auth.gr 2310-998298
Ιωσήφ Κιοσέογλου, Επ. Καθ. sifisl@auth.gr 2310-998312
Δημήτρης Τάσσης, Επ. Καθ. tassis@physics.auth.gr 2310-998086
Χρήστος Λιούτας, Αν. Καθ. lioutas@physics.auth.gr 2310-998206
Φωτεινή Ζερβάκη, ΕΔΙΠ zervaki@auth.gr 2310-998207
Χρυσάνθη Τοπάλογλου, ΕΔΙΠ chtopal@auth.gr 2310-995241
Σπύρος Κασσαβέτης, ΕΔΙΠ skasa@physics.auth.gr 2310-999400

Τμήμα Μαθηματικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Χαρά Μυρτώ Χαραλάμπους, Καθ. hara@math.auth.gr 2310-997934
Αθανάσιος Πάπιστας, Καθ. apapist@math.auth.gr 2310-997955

Τμήμα Χημείας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Μαρία Τσιμίδου, Καθ. tsimidou@chem.auth.gr 2310-997796
Παρασκευάς Ασλανίδης, Καθ. aslanidi@chem.auth.gr 2310-997694
Μιχαήλ Σιγάλας, Καθ. sigalas@chem.auth.gr 2310-997815
Ιωάννης Πούλιος, Καθ. poulios@chem.auth.gr 2310-997785
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Καθ. gtheodor@chem.auth.gr 2310-997718
Δήμητρα Βουτσά, Καθ. dvoutsa@chem.auth.gr 2310-997858
Δημήτριος Αχιλιάς, Καθ. axilias@chem.auth.gr 2310-997822
Αναστασία Πανταζάκη, Καθ. natasa@chem.auth.gr 2310-997838
Ιωάννης Λυκάκης, Αν. Καθ. lykakis@chem.auth.gr 2310-997871

Τμήμα Βιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Γεώργιος Μόσιαλος, Καθ. gmosialo@bio.auth.gr 2310-998907
Αντιγόνη Λάζου, Καθ. lazou@bio.auth.gr 2310-998381
Δέσποινα Βώκου, Καθ. vokou@bio.auth.gr 2310-998323
Ιωάννης Τσιριπίδης, Επικ. Καθ. tsiripid@bio.auth.gr 2310-998584
Θωμάς Σαββίδης, Καθ. sawidis@bio.auth.gr 2310-998294
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αν.Καθ. atriant@bio.auth.gr 2310-998545
Ευθυμία Αντωνοπούλου, Επικ. Καθ. eantono@bio.auth.gr 2310-998563
Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος,  Επικ. Καθ.. kvlachon@bio.auth.gr 2310-998833
Αθανάσιος Τσίκληρας, Επικ. Καθ. atsik@bio.auth.gr 2310-998381
Χρυσάνθη Αντωνιάδου, Ε.ΔΙ.Π. antonch@bio.auth.gr 2310-998901
Νικόλαος Κρίγκας, Ε.ΔΙ.Π. nkrigas@bio.auth.gr 2310-998316
Αθανάσιος Μπαξεβάνης, Ε.ΔΙ.Π. tbaxevan@bio.auth.gr 2310-998804
Χρυσοβαλάντη Παπαευθυμίου, Ε.ΔΙ.Π. cpapaef@bio.auth.gr 2310-990046
Χρυσούλα Πυρινή, Ε.ΔΙ.Π. chpirini@bio.auth.gr 2310-998922
Μαρία Τσιαφούλη, Ε.ΔΙ.Π. tsiafoul@bio.auth.gr 2310-998997

Τμήμα Γεωλογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Βασίλειος Μαρίνος, Επ. Καθ. marinosv@geo.auth.gr 2310-998518
Λαμπρινή Παπαδοπούλου, Επ. Καθ. lambrini@geo.auth.gr 2310-998560
Αντώνιος Μουρατίδης, Λέκτ. amourati@geo.auth.gr 2310-998803
Χρήστος Μάττας, Υπάλ. cmattas@geo.auth.gr 2310-998519

Τμήμα Πληροφορικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Βασιλειάδης, Καθ. nbassili@csd.auth.gr 2310-997913
Νικόλαος Κονοφάος, Αν. Καθ. nkonofao@csd.auth.gr 2310-991929
Αμαλία Μήλιου, Αν. Καθ. amiliou@csd.auth.gr 2310-998407

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Αν. Καθ. katgt@civil.auth.gr 2310-995770
Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Αν. Καθ. eloukog@civil.auth.gr 2310-995951
Δημήτριος Πιτιλάκης, Αν. Καθ. dpitilak@civil.auth.gr 2310-994357
Ευάγγελος Ευθυμίου, Επικ. Καθ. vefth@civil.auth.gr 2310-995656
Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου, Επικ. Καθ. kpetrout@civil.auth.gr 2310-995494

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Σταύρος Βεργόπουλος, Επικ. Καθ. svergop@arch.auth.gr 2310-995448
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Επικ. Καθ. kioannidis@arch.auth.gr 2310-995516
Μαρία Δούση, Επικ. Καθ. mdousi@arch.auth.gr 2310-995557

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Παναγιώτης Σεφερλής, Αν.Καθ. seferlis@auth.gr 2310-994249
Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθ. moussio@auth.gr 2310-996011
Ανανίας Τομπουλίδης, Καθ. ananiast@auth.gr 2310-996068
Γεώργιος Ταγαράς, Καθ. tagaras@auth.gr 2310-996062
Σωτήριος Νατσιάβας, Καθ. natsiava@auth.gr 2310-996088
Δήμητρα Κούντη, Υπάλ. dkounti@auth.gr 2310-996072

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Τραϊανός Γιούλτσης, Καθ. traianos@ece.auth.gr 2310-995930
Λεωνίδας Γεωργιάδης, Καθ. leonid@ece.auth.gr 2310-996385
Ζωή Δουλγέρη, Καθ. doulgeri@auth.gr 2310-996364
Νικόλαος Κανταρτζής, Αν. Καθ. kant@ece.auth.gr 2310-996288
Δημήτριος Κουγιουμτζής, Καθ. dkugiu@ece.auth.gr 2310-995955
Παντελεήμων Μικρόπουλος, Καθ. pnm@ece.auth.gr 2310-995860
Νικόλαος Πιτσιάνης, Επ. Καθ. pitsiani@auth.gr 2310-994369

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δημήτριος Χριστόφιλος, Αν. Καθ. christop@cheng.auth.gr  2310-995932
Συντονιστής: Αθανάσιος Σαλίφογλου, Καθ. salif@auth.gr 2310-996179
Κωνσταντίνος Καρατάσος, Αν. Καθ. kkaratas@cheng.auth.gr 2310-995850
Ρωξάνη Τζήμου - Τσιτουρίδου, Αν. Καθ. rtsitour@cheng.auth.gr 2310-996194
Ιωάννης Τσιβιντζέλης, Λέκτ. tioannis@auth.gr 2310-996246

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής Γεώργιος Βέργος, Αν. Καθ. vergos@topo.auth.gr 2310-994366
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, Καθ. ktok@auth.gr 2310-996107
Χρήστος Ευαγγελίδης, Αν. Καθ. evan@vergina.eng.auth.gr 2310-996147
Μαρία Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. papmar@topo.auth.gr 2310-996106

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθανάσιος Καλογερέσης, Επικ. Καθ. kaloger@plandevel.auth.gr 2310-995498
Ελισάβετ Θωΐδου, Αν. Καθ
thoidouel@plendevel.auth.gr
2310-995518
Δήμητρα Βαγιωνά, Επ. Καθ. dimvag@plandevel.auth.gr 2310-995445
Παναγιώτης - Αρίων Χατζηπροκοπίου, Επ. Καθ. pmchatzi@plandevel.auth.gr 2310-991418
Διονύσης Λατινόπουλος, Επ. Καθ. dlatinop@plandevel.auth.gr 2310-994248

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Email Τηλέφωνο
Γεώργιος Διβάρης, Αν. Καθ. gdivaris@vis.auth.gr 2310-992467
Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Αν. Καθ. thaliamp@vis.auth.gr -
Γεώργιος Κατσάγγελος, Καθ. katsag@vis.auth.gr 2310-991941
Ξενοφών Σαχίνης, Καθ. xenisax@vis.auth.gr 2310-992463
Γεώργιος Τσάρας, Αν. Καθ. tsaras@arts.auth.gr 2310-995078

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

  Email Τηλέφωνο
Ευανθία Νίκα-Σαμψών, Αν. Καθ. enikasam@mus.auth.gr 2310-991805
Μαρία Αλεξάνδρου, Επικ. Καθ. malexand@mus.auth.gr 2310-991838
Κωνσταντίνος Παστιάδης, Λεκ. pastiadi@mus.auth.gr 2310-992487

Τμήμα Θεάτρου

  Email Τηλέφωνο
Ανδρέα Δημητριάδη, Επικ. Καθ. azvd@thea.auth.gr 2310-992154
Ευπραξία Σταμούλη, Καθ. efista@thea.auth.gr 2310-992122
Βίκτωρ Αρδίττης, Αν. Καθ. varditti@thea.auth.gr 2310-992151
Ευαγγελία Καρακώστα, Αν. Καθ. lilaka@thea.auth.gr 2310-269009
Ιάκωβος Ποταμιάνος, Καθ. ipota@thea.auth.gr 2310-994295

Τμήμα Κινηματογράφου

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια:Δέσποινα Κακλαμανίδου, Επικ. Καθ. kaklamad@film.auth.gr -
Απόστολος Καρακάσης, Επικ. Καθ. adkaraka@film.auth.gr -
Χρήστος Γούσιος, Επικ. Καθ. cgoussios@film.auth.gr -
Παναγιώτης Ιωσηφέλης, Επικ. Καθ. piosifel@film.auth.gr -
Κωνσταντίνος Κεφαλάς, Επικ. Καθ. kostaskefalas@film.auth.gr -

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δημήτριος Χαραλάμπους, Καθ. dphchar@eled.auth.gr 2310-991224
Αθανάσιος Αϊδίνης, Αν. Καθ. aaidinis@eled.auth.gr 2310-995095
Ελένη Ντρενογιάννη, Αν. Καθ. edren@eled.auth.gr 2310-991246
Περικλής Παυλίδης, Επ. Καθ. ppavlidi@eled.auth.gr 2310-991283
Φανή Σέρογλου, Αν. Καθ. seroglou@eled.auth.gr 2310-991202

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Εύα Παυλίδου, Επικ. Καθ. eva@nured.auth.gr 2310-995014
Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθ. tsitouri@nured.auth.gr 2310-995008
Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Επικ. Καθ. costasv@nured.auth.gr 2310-991299

Τμήμα Ιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Στέλλα Δούμα, Καθ. sdouma@auth.gr 2310-992899
Ελισάβετ Γεωργίου, Επικ. Καθ. elgeorgiou@auth.gr 2310-999171
Δημήτριος Γουλής, Αν. Καθ. dgg@auth.gr 2310-991520
Γεώργιος Δημητριάδης, Αν. Καθ. gdimit@auth.gr 2310-992963
Δημήτριος Ζαφειρίου, Καθ. dizafeir@auth.gr 2310-992963
Ευστράτιος Κολυμπιανάκης, Αν. Καθ. kstratis@auth.gr 2310-991497
Μαρία Παπαϊώννου, Επικ. Καθ. mpapaioannou@auth.gr 2310-999181
Αικατερίνη Πατσατσή. Επικ. Καθ. apatsats@auth.gr 2310-991583
Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Επικ. Καθ. smyrnak@auth.gr 2310-999147
Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα, Καθ. soumbasi@auth.gr 2310-992953
Ιωάννης Τσινόπουλος, Aν. Καθ. itsinop@auth.gr 2310-991551
Παρμενίων Τσιτσόπουλος, Επικ. Καθ. ptsitsopoulos@auth.gr 2310-992904
Γεώργιος Τσουλφάς, Αν. Καθ. tsoulfasg@auth.gr 2310-996789
Κωνσταντίνος Φουντουλάκης, Αν. Καθ. fountoul@auth.gr 2310-994622
Κωνσταντίνος Χαΐτογλου, Αν. Καθ. haitoglou@auth.gr 2310-999127
Αστέριος Χατζηχαριστός, Διοικ. Υπάλ. asteris@auth.gr 2310-999057

Τμήμα Κτηνιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Λυσίμαχος Παπάζογλου, Καθ. makdvm@vet.auth.gr 2310-994426
Σεραφείμ Παπαδημητρίου, Αν. Καθ. serpap@vet.auth.gr 2310-994575
Δημήτριος Φλετούρης, Καθ. djflet@vet.auth.gr 2310-999817
Ιωάννης Ταϊτζόγλου, Καθ. jotai@vet.auth.gr 2310-999858

Τμήμα Οδοντιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Κλεονίκη Λυρούδια, Καθ. lyroudia@zeus.scd.auth.gr 2310-999627
Λάμπρος Ζουλούμης, Καθ. zouloumi@dent.auth.gr 2310-999462
Νικόλαος Τοπουζέλης, Καθ. ntopouz@dent.auth.gr 2310-999485
Ελένη Κωτσιομύτη, Αν. Καθ. kotsiom@dent.auth.gr 2310-999552
Νικόλαος Οικονομίδης, Αν. Καθ. econom@dent.auth.gr 2310-999652
Δήμητρα Σακελλάρη, Αν. Καθ. dimisak@med.auth.gr 2310-999565
Ευφροσύνη Τσίτρου, Επ. Καθ. etsitrou@dent.auth.gr 2310-999576

Τμήμα Φαρμακευτικής

  Email Τηλέφωνο
Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθ. pchristo@pharm.auth.gr 2310-997630

Κυριακός Καχριμάκης, Αν. Καθ.

kgk@pharm.auth.gr 2310-997666
Ευγένιος Κοκκάλου, Καθ. kokkalou@pharm.auth.gr 2310-997634
Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. lefkotea@pharm.auth.gr 2310-997636
Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθ. hadjipav@pharm.auth.gr 2310-997627

Τμήμα Γεωπονίας

  Email Τηλέφωνο
Κωνσταντίνος Κουτσουμανής, Αν. Καθ. kkoutsou@agro.auth.gr 2310-991647
Μελπομένη Αυδή, Καθ. avdimel@agro.auth.gr 2310-991702
Απόστολος Αποστολίδης, Αν. Καθ. apaposto@agro.auth.gr 2310-991719
Αλέξιος Πολύδωρος-Πολύδωρας, Επικ. Καθ. palexios@agro.auth.gr 2310-998811
Γεώργιος Καραογλανίδης, Λεκ. gkarao@agro.auth.gr 2310-998860
Κωνσταντίνος Μάττας, Καθ. mattas@agro.auth.gr 2310-998807
Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Λεκ. tassosm@agro.auth.gr 2310-998783
Θωμάς Μοσχάκης, Λεκ. tmoschak@agro.auth.gr 2310-991680
Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Αν. Καθ. nikbarba@agro.auth.gr 2310-998756
Αθανάσιος Οικονόμου, Καθ. aseconom@agro.auth.gr 2310-998671
Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Καθ. mourkidu@agro.auth.gr 2310-991660
Γεώργιος Μενεξές, Λεκ. gmenexes@agro.auth.gr 2310-998605
Κωνσταντίνος Τσατσαρέλης, Καθ. tsatsare@agro.auth.gr 2310-998744

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Φίλιππος Αραβανόπουλος, Καθ. aravanop@for.auth.gr 2310-992778
Χρήστος Bλάχος, Καθ. cvlachos@for.auth.gr 2310-992685
Δημοσθένης Σειλόπουλος, Αν. Καθ. diseilop@for.auth.gr 2310-992768
Δημήτριος Στάθης, Αν. Καθ. dstatis@for.auth.gr 2310-998976
Γεώργιος Σταματέλλος, Αν. Καθ. stametel@for.auth.gr 2310-998987
Ιωάννης Μπαρμπούτης, Αν. Καθ. jbarb@for.auth.gr 2310-998895
Δημήτριος Χουβαρδάς, ΙΔΑΧ xouv@for.auth.gr 2310-992729

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Κουΐδη Ευαγγελία, Καθ. kouidi@phed.auth.gr 2310-992189
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Καθ. kalexand@phed.auth.gr 2310-991818
Στυλιανή Δούκα, Αν. Καθ. sdouka@phed.auth.gr 2310-992473
Νικόλαος Κουτλιάνος, Επ. Καθ. koutlian@phed.auth.gr 2310-992188
Βασιλική Μάνου, Αν. Καθ. vmanou@phed.auth.gr 2310-992175
Βασίλειος Μπαρκούκης, Αν. Καθ. bark@phed.auth.gr 2310-992162
Βασιλεία Χατζητάκη, Καθ. vaso1@phed.auth.gr 2310-992193

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Θεοδωράκης Αν. Καθ. ndtheo@phed-sr.auth.gr 2310-991075
Νικόλαος Κωφοτόλης, Αν. Καθ. kofotol@phed-sr.auth.gr 2310-991061
Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Αν. Καθ. saloniki@phed-sr.auth.gr 2310-991069
Ανδρέας Ζαφειρίδης, Αν. Καθ. zafeirid@phed-sr.auth.gr 2310-991082
Αντώνιος Κυπάρος, Αν. Καθ. akyparos@phed-sr.auth.gr 2310-991040
Χρήστος Κοσμόπουλος, Φοιτητής kosmopul@phed-sr.auth.gr -