Είστε εδώ

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)

 Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

  • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα
  • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις
  • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
  • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
  • Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Σύνθεση των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.:

Τμήμα Θεολογίας

  Email Telephone
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθ. stamchr@theo.auth.gr 2310-996977
Χρήστος Αραμπατζής, Καθ. arab@theo.auth.gr 2310-997023
Νικόλαος Μαγγιώρος, Καθ. nikmag@theo.auth.gr 2310-997132
Χρήστος Τσιρώνης, Καθ. tsironis@theo.auth.gr 2310-996910

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αν. Καθ. etsala@past.auth.gr 2310-991161
Βασίλειος Κουκουσάς, Καθ. vkukusas@past.auth.gr 2310-997482
Δημήτριος Νικολακάκης, Αν. Καθ. dnik@past.auth.gr 2310-996697
Ιωάννης Μπάκας, Αν. Καθ. ibakas@past.auth.gr 2310-991118
Σουλτάνα Λάμπρου, Αν. Καθ. slambrou@past.auth.gr 2310-996943
Άννα Καραμανίδου, Aν. Καθ. annakarm@past.auth.gr 2310-996945

Νομική Σχολή

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθ. theodore@law.auth.gr 2310-991394
Άννα - Μαρία Κώνστα, Λεκ. akkonsta@law.auth.gr 2310-991190

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθανάσιος Τσαδήρας, Καθ. tsadiras@econ.auth.gr 2310-997181
Χαράλαμπος Σπαθής, Καθ. hspathis@econ.auth.gr 2310-996688
Δημήτριος Κουσενίδης, Καθ dkous@econ.auth.gr 2310-997201
Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθ. barsak@econ.auth.gr 2310-996425
Περσεφόνη Τσαλίκη, Καθ. ptsaliki@econ.auth.gr 2310-997156

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθ. chadji@polsci.auth.gr 2310-997912
Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθ. yanstavr@yahoo.co.uk 2310-991993
Ιωάννης Ανδρεάδης, Καθ. john@polsci.aith.gr 2310-991992
Ιωάννης Παπαγεωργίου, Καθ. ipapageo@polsci.auth.gr 2310-991970
Αριστοτέλης Στυλιανού, Καθ. stilianu@polsci.auth.gr 2310-991984
Ευτυχία Τεπέρογλου, Επ. Καθ. efteperoglou@polsci.auth.gr 2310-991998
Μαρία Καβάλα, Επ. Καθ. mgkavala@polsci.auth.gr 6992-200000

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής:Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αν. Καθ. baltzis@jour.auth.gr 2310-992066
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Καθ. chfragk@jour.auth.gr 2310-991979
Νικόλαος Παναγιώτου, Αν Καθ. npanagiotou@jour.auth.gr 2310-992058
Αντώνιος Γαρδικιώτης, Αν. Καθ. agardiki@jour.auth.gr 2310-991995
Αντώνιος Σκαμνάκης, Αν. Καθ. askamnak@jour.auth.gr 2310-992068

Τμήμα Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Αν. Καθ. tmarkom@lit.auth.gr 2310-997522
Ευάγγελος Καρακάσης, Καθηγτής evkarak@lit.auth.gr 2310-997334
Άννα Νοβοχάτκο, Αν. Καθ. anovokhatko@lit.auth.gr 2310-997004
Χρήστος Σιμελίδης, Επ. Καθ. csimelid@lit.auth.gr 2310-997421
Δημήτριος Μιχελιουδάκης, Επ. Καθ. dmichel@lit.auth.gr 2310-997144

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρα:Ελένη Τούντα, Αν.Καθ. tounta@hist.auth.gr 2310-997267
Φωκίων Κοτζαγεώργης, Αν. Καθ. phokion@hist.auth.gr 2310-997206
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Καθ. iakovos@hist.auth.gr 2310-997973
Ιλιάνα Ζάρρα, Καθ. ilzarra@hist.auth.gr 2310-997212
Ελένη Παπαγιάννη, Αν. Καθ. elpapag@hist.auth.gr 2310-997493
Χρυσάνθη Καλλίνη, ΕΔΙΠ kallini@hist.auth.gr 2310-997282
Κωνσταντίνα Τσονάκα, ΕΔΙΠ ktsonaka@hist.auth.gr 2310-997281

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Email Τηλέφωνο
Σουζάνα Παντελιάδου, Καθ. spadeli@edlit.auth.gr 2310-991217
Κωνσταντίνος Μπίκος, Αν. Καθ. bikos@edlit.auth.gr 2310-997385
Γεώργιος Ζωγραφίδης, Επικ. Καθ zograf@edlit.auth.gr 2310-997995
Αποστολία Μούντιου, Διοικ. υπάλ. mountiou@edit.auth.gr 2310-997319

Τμήμα Ψυχολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Ευγενία Γεωργάκα, Αν. Καθ. georgaca@psy.auth.gr 2310-997308
Παναγιώτα Μεταλλίδου, Καθ. pmetall@psy.auth.gr 2310-997972
Ευρυνόμη Αυδή, Αν. Καθ. avdie@psy.auth.gr 2310-997363
Αναστασία Αλευριάδου. Καθ. alevriadou@psy.auth.gr 2310-996887
     

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Ζωή Δέτση-Διαμαντή, Καθ. detsi@enl.auth.gr 2310-997449
Κατερίνα Νικολαΐδου, Καθ. knicol@enl.auth.gr 2310-997429
Ιωάννα Τοπιντζή, Αν. Καθ. topintzi@enl.auth.gr 2310-997050
Μαρία Σχοινά, Aν. Καθ. schoina@enl.auth.gr 2310-997413
Φωτεινή Αποστόλου, Αν. Καθ. fapostol@enl.auth.gr 2310-997905

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Συμεών Γραμμενίδης, Καθ. simgram@frl.auth.gr 2310-997512
Παναγιώτης Αρβανίτης, Καθ. arva@frl.auth.gr 2310997510
Λιτσαρδάκη Μαρία, Καθ. lima@frl.auth.gr 2310-997515
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθ. pana@frl.auth.gr 2310-997520

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Μαρία Οικονόμου, Αν. Καθ. moikon@del.auth.gr 2310-997527
Ανθούλα Βηδενμάιερ, Αν. Καθ. antwie@del.auth.gr 2310-997114
Ιωάννης Πάγκαλος, Αν. καθ. pagkalos@del.auth.gr 2310-997342
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, Καθ. alrasid@del.auth.gr 2310-997527
Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. olgapa@del.auth.gr 2310-997550
Κωνσταντίνος Χατζηδήμος, Επ. Καθ. kochatzidimou@del.auth.gr 2310-997581

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Ελένη Λεονταρίδη, Καθ. eleont@itl.auth.gr 2310-997963
Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Αν.  Καθ. kevangel@itl.auth.gr 2310-997592
Ευστάθιος Μπίρταχας, Επ. Καθ. stabis@itl.auth.gr 2310-997661
Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Αν. Καθ. dmelissa@itl.auth.gr 2310-997381
Κωνσταντίνα Μπουμπάρα, Αν. Καθ. boubara@itl.auth.gr 2310-997761

Τμήμα Φυσικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Στεργιούλας, Αν. Καθ. niksterg@auth.gr 2310-998233
Παναγιώτης Πατσαλάς, Αν. Καθ. ppats@auth.gr 2310-998298
Ιωσήφ Κιοσέογλου, Επ. Καθ. sifisl@auth.gr 2310-998312
Δημήτρης Τάσσης, Επ. Καθ. tassis@physics.auth.gr 2310-998086
Χρήστος Λιούτας, Αν. Καθ. lioutas@physics.auth.gr 2310-998206
Φωτεινή Ζερβάκη, ΕΔΙΠ zervaki@auth.gr 2310-998207
Χρυσάνθη Τοπάλογλου, ΕΔΙΠ chtopal@auth.gr 2310-995241
Σπύρος Κασσαβέτης, ΕΔΙΠ skasa@physics.auth.gr 2310-999400

Τμήμα Μαθηματικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Καραμπετάκης, Καθ. karampet@math.auth.gr 2310-997975
Γεώργιος Τσακλίδης, Καθ. tsaklidi@math.auth.gr 2310-997964
Αθανάσιος Πάπιστας, Καθ.  apapist@math.auth.gr 2310-997955
Ευθύμιος Κάππος, Αν. Καθ. kappos@math.auth.gr 2310-997958
Ανδρέας Κουτσογιάννης, Αν. Καθ. akoutsogiannis@math.auth.gr 2310-997945

Τμήμα Χημείας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια:  Δήμητρα Βουτσά, Καθ dvoutsa@chem.auth.gr 2310-997858
Φανή Μαντζουρίδου, Αν. Καθ. fmanz@chem.auth.gr 2310-997774
Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου, Καθ. tcholi@chem.auth.gr 2310-997806
Δημήτριος Τσιπλακίδης, Αν. Καθ. dtsiplak@chem.auth.gr 2310-997766
Φωτεινή Νόλη, Αν. Καθ. noli@chem.auth.gr 2310-997997

Τμήμα Βιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Σπυρίδων Γκέλης, Αν. Καθ. sgkelis@bio.auth.gr 2310-998083
Αθανάσιο Καλλιμάνη, Καθ. kalliman@bio.auth.gr 2310-998255
Δημήτριος Κοντογιάννης, Καθ. dkontoyiannis@bio.auth.gr 2310-998263
Αθανάσιος Τσίκληρας, Καθ. atsik@bio.auth.gr 2310-998391
Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος, Αν. Καθ. kvlachon@bio.auth.gr 2310-998833
Ιωάννης Τσιριπίδης, Καθ. tsiripid@bio.auth.gr 2310-998584
Ηλίας Καππάς, Επ.Καθ. ikappas@bio.auth.gr 2310-998314
Χρυσάνθη Αντωνιάδου, Ε.ΔΙ.Π. antonch@bio.auth.gr 2310-998901
Αθανάσιος Μπαξεβάνης, Ε.ΔΙ.Π. tbaxevan@bio.auth.gr 2310-998804
Χρυσούλα Πυρινή, Ε.ΔΙ.Π. chpirini@bio.auth.gr 2310-998922
Μαρία Τσιαφούλη, Ε.ΔΙ.Π. tsiafoul@bio.auth.gr 2310-998997
Σουλτάνα Κιουτσιούκη Κέππα, Διοικ. skiouts@bio.auth.gr 2310-998250
Αθηνά Βασιλειάδου, Διοικ. athbasil@bio.auth.gr 2310-998250

Τμήμα Γεωλογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Παναγιώτης Τσούρλος, Καθ. tsourlos@geo.auth.gr 2310-998520
Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθ. kpapaza@geo.auth.gr 2310-998510
Χρήστος Μάττας, ΕΔΙΠ cmattas@geo.auth.gr 2310-998519

Τμήμα Πληροφορικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αναστάσιος Γούναρης,Αν. Καθ. gounaria@csd.auth.gr 2310-991933
Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος, Αν. Καθ. tsiatsos@csd.auth.gr 2310-998990
Νικόλαος Νικολαΐδης, Αν. Καθ. nnik@csd.auth.gr 2310-998566

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Αν. Καθ. eloukog@civil.auth.gr 2310-995951
Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου, Αν. Καθ. kpetrout@civil.auth.gr 2310-995494
Δημήτριος Πιτιλάκης, Αν. Καθ. dpitilak@civil.auth.gr 2310-994357
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Καθ.  katgt@civil.auth.gr 2310-995770

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αλκμήνη Πάκα, Καθ. alkminip@arch.auth.gr 2310-995887
Κωνσταντίνος Σακαντάμης, Αν. Καθ. ksakanta@arch.auth.gr  
Αναστάσιος Τέλλιος, Καθ. ttellios@arch.auth.gr 2310-995458

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής Γεώργιος Ταγαράς, Καθ. tagaras@meng.auth.gr 2310-996062
Παναγιώτης Σεφερλής, Καθ. seferlis@meng.auth.gr 2310-994229
Γρηγόριος Κολτσάκης, Καθ. grigoris@meng.auth.gr 2310-995870

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Τραϊανός Γιούλτσης, Καθ. traianos@ece.auth.gr 2310-995930
Νικόλαος Κανταρτζής, Καθ. kant@ece.auth.gr 2310-996288
Γεώργιος Καραγιαννίδης, Καθ.  geokarag@auth.gr 2310-994178
Γεώργιος Λιτσαρδάκης, Καθ. lits@ece.auth.gr 2310-996384
Παντελεήμων Μικρόπουλος, Καθ. pnm@ece.auth.gr 2310 995860
Παντελής Μπίσκας, Καθ.  pbiskas@auth.gr 2310-994352
Ιωάννης Παπαευσταθίου, Καθ. ygp@ece.auth.gr 2310-996282
Λεωνίδας Πιτσούλης, Καθ. pitsouli@auth.gr 2310-996152
Ροβιθάκης Γεώργιος, Καθ.  rovithak@ece.auth.gr 2310 995820

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Βασίλειος Ζασπάλης, Καθ. zaspalis@auth.gr 2310-996201
Στέργιος Γιάντσιος, Καθ. yiantsio@auth.gr 2310-991293
 Αθανάσιος Σαλίφογλου, Καθ. salif@auth.gr 2310-996179
Δημήτριος Χριστόφιλος, Αν. Καθ. christof@eng.auth.gr 2310-995932

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής Βασίλειος Γρηγοριάδης, Αν. Καθ. nezos@topo.auth.gr 2310-996122
Αγγελική Τσορλίνη, Επ. Καθ. atsorlin@topo.auth.gr 2310-996121
Γρηγόριος Φούντας, Επ. Καθ. gfountas@topo.auth.gr 2310-996136
Όλγα Γεωργούλα, Καθ. olge@topo.auth.gr 2310-996096

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθανάσιος Καλογερέσης, Επικ. Καθ. kaloger@plandevel.auth.gr 2310-995498
Ελισάβετ Θωΐδου, Αν. Καθ
thoidouel@plendevel.auth.gr
2310-995518
Δήμητρα Βαγιωνά, Επ. Καθ. dimvag@plandevel.auth.gr 2310-995445
Παναγιώτης - Αρίων Χατζηπροκοπίου, Επ. Καθ. pmchatzi@plandevel.auth.gr 2310-991418
Διονύσης Λατινόπουλος, Επ. Καθ. dlatinop@plandevel.auth.gr 2310-994248

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Άρης Κατσιλάκης, Αν. Καθ. akatsilakis@vis.auth.gr  
Χαράλαμπος Βενετόπουλος, Αν. Καθ. cvenetop@vis.auth.gr 2310-991949
Ιωάννης Μπελημπασάκης, Επ. Καθ. belimpasakis@vis.auth.gr  

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Παστιάδης, Καθ. pastiadi@mus.auth.gr 2310-991801
Μαρία Αλεξάνδρου, Καθ. malexand@mus.auth.gr 2310-991805
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Αν. Καθ.. mangian@mus.auth.gr 2310-991810
Νικόλαος Ζαφρανάς, Αν. Καθ. nzafrana@mus.auth.gr 2310-991811
Γεώργιος Κίτσιος, Αν. Καθ. gkitsios@mus.auth.gr 2310-991806

Τμήμα Θεάτρου

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Άννα Σταυρακοπούλου, Αν. Καθ. stavrak@thea.auth.gr 2310-992156
Ευπραξία Σταμούλη, Καθ. efista@thea.auth.gr 2310-992122
Ευαγγελία Καρακώστα, Αν. Καθ. lilaka@thea.auth.gr 2310-269009
Μιχαήλ Μαρμαρινός, Αν. Καθ. marmarinos@thea.auth.gr 2310-992127
Δαμιανός Κωνσταντινίδης http://dkonst@thea.auth.gr 2310-992121-2

Τμήμα Κινηματογράφου

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Χριστίνα Αδάμου, Αν. Καθ. cadamou@film.auth.gr 2310-991305
Ελευθερία Θανούλη, Καθ. thanouli@film.auth.gr 2310-990526
Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αν. Καθ. kaklamad@film.auth.gr  
Δημήτριος Κουτσιαμπασάκος, Αν. Καθ. koutsiabasakos@film.auth.gr 2310-991305
Κωνσταντίνος Κεφάλας, Αν. Καθ. kostaskefalas@film.auth.gr 2310-991305

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια:Ελένη Ντρενογιάννη, Αν. Καθ. edren@eled.auth.gr 2310-991246
Περικλής Παυλίδης, Αν. Καθ. ppavlidi@eled.auth.gr 2310-991283
Αναστάσιος Λιάμπας, Αν. Καθ. aliabas@eled.auth.gr 2310-991278
Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αν. Καθ. kostouli@eled.auth.gr 2310-995091
Δέσποινα Δεσλή, Αν. Καθ. ddesli@eled.auth.gr 2310-991234

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Βασιλεία Χρηστίδου, Αν. Καθ. vchristidou@nured.auth.gr

2310-991287

Κανατσούλη Μελπομένη, Καθ. menoula@nured.auth.gr 2310-991286
Μαρία Παυλή Κορρέ, Καθ. mariapavliskorres@nured.auth.gr 2310-991298
Μαρία Μπιρμπίλη, Αν. Καθ. (χειμερινό εξ. 2023) mmpirmpi@nured.auth.gr 2310-991273
Εύα Παυλίδου, Αν. Καθ. (εαρινό εξ. 2024) eva@nured.auth.gr 2310-995014
Ελένη Ναλμπάντη, Διοικητικός nalbanti@nured.auth.gr 2310-995065

Τμήμα Ιατρικής

    Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αντώνιος Γούλας, Καθ.   agoulas@auth.gr 2310-999342
Κωνσταντίνος Χαϊτογλου, Αν. Καθ.   haitoglu@auth.gr 2310-999127
Αντώνιος Αλετράς, Καθ.    aletras@auth.gr 2310-999256
Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθ.      bamidis@auth.gr 2310-999310
Κοσμάς Σαραφίδης, Καθ.       kosaraf@auth.gr 2310-992993
Ιωάννης Τσινόπουλος, Καθ.              itsinop@auth.gr 2310-991551
Παρμενίων Τσιτσόπουλος, Αν. Καθ.       ptsitsopoulos@auth.gr 2310-992904
Νικόλαος Φόρογλου, Καθ.       nforoglou@auth.gr 2310-994701
Θεοδώρα Γαζοπούλου - Τσουφλίδου, Προιστ. Γραμ.        thgazopo@auth.gr 2310-999269
Αστέριος Χατζηχαριστός, Διοικητικός          asteris@auth.gr 2310-999057

Τμήμα Κτηνιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Μιχαήλ Πατσίκας, Καθ. patsikm@vet.auth.gr 2310-994442
Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Αν. Καθ. astsing@vet.auth.gr 2310-999941
Χρυσάνθη Μπεκιάρη, Επ. Καθ. chmpekia@vet.auth.gr 2310-999906
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Επ. Καθ.  geopaps@vet.auth.gr 2310-999907
Μαρία-Ελένη Φιλιππιτζή, Επ. Καθ.  mefilippi@vet.auth.gr 2310-999962
Δήμητρα Ψάλλα, Αν. Καθ. dpsalla@vet.auth.gr 2310-999931
Ηλίας Παπαπαναγιώτου, Αν. Καθ.  ipapapan@vet.auth.gr 2310-999827
Ευάγγελος Οικονόμου, Επ. Καθ.  boikonom@vet.auth.gr 2310-999875
Ιωάννης Τσακμακίδης, Αν. Καθ.  iat@vet.auth.gr 2310-994467
Τηλέμαχος Αναγνώστου, Αν. Καθ.  tanagnos@vet.auth.gr 2310-994420

Τμήμα Οδοντιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δανάη Απατζίδου, Αν. Καθ. dapatzidou@dent.auth.gr 2310-999584
Λάμπρος Ζουλούμης, Καθ. zouloumi@dent.auth.gr 2310-999656
Ελένη Κωτσιομύτη, Καθ. kotsiom@dent.auth.gr 2310-999552
Νικόλαος Οικονομίδης, Καθ. econom@dent.auth.gr 2310-999652
Δήμητρα Σακελλάρη, Καθ. dimisak@med.auth.gr 2310-999565
Χρήστος Γκόγκος, Καθ. gogos@dent.auth.gr 2310-999592
Νικόλαος Νταμπαράκης, Αν. Καθ. nikosd@dent.auth.gr 2310-999562
Δημήτριος Τορτοπίδης, Αν. Καθ. dtortopi@dent.auth.gr 2310-999547
Αγλαΐα Παναγιώτου-Στρατάκη  info@dent.auth.gr 2310-999450

Τμήμα Φαρμακευτικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθ. hadjipav@pharm.auth.gr 2310-997627

Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθ.

pchristo@pharm.auth.gr 2310-997630
Δημήτριος Φατούρος, Καθ.

dfatouro@pharm.auth.gr

2310-997653
.Αναστασία Καριώτη, Αν. Καθ.

akarioti@pharm.auth.gr

2310-990356
.    

Τμήμα Γεωπονίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθηνά Λαζαρίδου, Αν. Καθ. athlazar@agro.auth.gr 2310-991671
Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Καθ. nikbarba@agro.auth.gr 2310-998756
Μελπομένη Αυδή, Καθ. avdimel@agro.auth.gr 2310-991702
Ειρήνη Νιάνιου-Ομπεϊντάτ, Καθ. nianiou@agro.auth.gr 2310-998617
Στέφανος Νάστης, Καθ. snastis@auth.gr 2310-998113
Χρυσούλα Τανανάκη, Αν. Καθ. tananaki@agro.auth.gr 2310-991753
Βαρβάρα Μαλιόγκα, Αν. Καθ. vmaliogk@agro.auth.gr 2310-998716
Αθανασία Γούλα, Αν. Καθ. athgou@agro.auth.gr 2310-991658

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Παρασκευή Αλιζώτη, Καθ. alizotp@for.auth.gr 2310-992769
Νικόλαος Νάνος, Αν.Καθ. nikosnanos@for.auth.gr 2310-992702
Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθ. randreop@for.auth.gr 2310-992714
Ιωάννης Γήτας, Καθ. igitas@for.auth.gr 2310-992699
Πέτρος Γκανάτσας, Καθ. pgana@for.auth.gr 2310-992445
Δημήτριος Μπακαλούδης, Καθ. debakaloudis@for.auth.gr 2310-992684
Μάριος Σαπουντζής, Καθ. sapuntzi@for.auth.gr 2310-992730
Χαράλαμπος Λυκίδης, Επ. Καθ. clykidis@for.auth.gr 2310-992742

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Ευαγγελία Κουΐδή, Καθ. kouidi@phed.auth.gr 2310-992189
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Καθ. kalexand@phed.auth.gr 2310-991818
Στυλιανή Δούκα, Αν. Καθ. sdouka@phed.auth.gr 2310-992473
Νικόλαος Κουτλιάνος, Επ. Καθ. koutlian@phed.auth.gr 2310-992188
Βασιλική Μάνου, Αν. Καθ. vmanou@phed.auth.gr 2310-992175
Βασίλειος Μπαρκούκης, Αν. Καθ. bark@phed.auth.gr 2310-992162
Βασιλεία Χατζητάκη, Καθ. vaso1@phed.auth.gr 2310-992193

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Θεοδωράκης Αν. Καθ. ndtheo@phed-sr.auth.gr 2310-991075
Νικόλαος Κωφοτόλης, Αν. Καθ. kofotol@phed-sr.auth.gr 2310-991061
Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Αν. Καθ. saloniki@phed-sr.auth.gr 2310-991069
Ανδρέας Ζαφειρίδης, Αν. Καθ. zafeirid@phed-sr.auth.gr 2310-991082
Αντώνιος Κυπάρος, Αν. Καθ. akyparos@phed-sr.auth.gr 2310-991040
Χρήστος Κοσμόπουλος, Φοιτητής kosmopul@phed-sr.auth.gr -