Είστε εδώ

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)

 Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

  • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα
  • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις
  • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
  • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
  • Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Σύνθεση των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.:

Τμήμα Θεολογίας

  Email Telephone
Συντονιστής: Παναγιώτης Παχής, Καθ. pachisp@theo.auth.gr 2310-996933
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθ. stamchr@theo.auth.gr 2310-996977
Χρήστος Αραμπατζής, Αν. Καθ. arab@theo.auth.gr 2310-997023
Χαράλαμπος Ατματζίδης, Αν. Καθ. atmatz@theo.auth.gr 2310-991371
Νικόλαος Μαγγιώρος, Επ. Καθ. nikmag@theo.auth.gr 2310-997132
Χρήστος Τσιρώνης, Επ. Καθ. tsironis@theo.auth.gr 2310-996910

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αν. Καθ. etsala@past.auth.gr 2310-991161
Βασίλειος Κουκουσάς, Καθ. vkukusas@past.auth.gr 2310-997482
Δημήτριος Νικολακάκης, Αν. Καθ. dnik@past.auth.gr 2310-996697
Ιωάννης Μπάκας, Αν. Καθ. ibakas@past.auth.gr 2310-991118
Σουλτάνα Λάμπρου, Αν. Καθ. slambrou@past.auth.gr 2310-996943
Άννα Καραμανίδου, Aν. Καθ. annakarm@past.auth.gr 2310-996945

Νομική Σχολή

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθ. theodore@law.auth.gr 2310-991394
Άννα - Μαρία Κώνστα, Λεκ. akkonsta@law.auth.gr 2310-991190

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δημήτριος Κουσενίδης, Καθ. dkous@econ.auth.gr 2310-997201
Χαράλαμπος Σπαθής, Καθ. hspathis@econ.auth.gr 2310-996688
Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθ. ikyr@econ.auth.gr 2310-996440
Χριστίνα Μπουτσούκη, Αν. Καθ. chbouts@econ.auth.gr 2310-997072
Κυριακή Κοσμίδου, Καθ. kosmid@econ.auth.gr 2310-996519
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επικ. Καθ. kpap@econ.auth.gr 2310-997120
Χρήστος Ζηκόπουλος, Επικ. Καθ. cziko@auth.gr 2310-996422
Νικόλαος Θωμαΐδης, Επικ. Καθ. nthomaid@econ.auth.gr 2310-996561

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

  Email Τηλέφωνο
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθ. chadji@polsci.auth.gr 2310-997912
Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθ. yanstavr@yahoo.co.uk 2310-991993
Γεώργιος Δουράκης, Αν. Καθ. gdour@polsci.auth.gr 2310-991985
Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επικ. Καθ. ipapageo@polsci.auth.gr 2310-991970
Άρης Στυλιανού, Επικ. Καθ. stilianu@polsci.auth.gr 2310-991984
Δημήτριος Μηλώσης, ΙΔΑΧ dmilosis@polsci.auth.gr 2310-991950

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Ανδρέας Βέγλης, Καθ. veglis@jour.auth.gr 2310-992092
Περικλής Πολίτης, Αν. Καθ. ppolitis@jour.auth.gr 2310-992077
Χαράλαμπος Δημούλας, Επ. Καθ. babis@jour.auth.gr 2310-994245
Νικόλαος Τσιγγίλης, Λέκτ. ntsigilis@jour.auth.gr 2310-991997

Τμήμα Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Γιαβής, Επικ. Καθ. yiavis@lit.auth.gr 2310-997537
Θεόδωρος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγτής thantoni@lit.auth.gr 2310-997814
Γεώργιος Γιαννάκης, Καθηγητής ggianak@lit.auth.gr 2310-997104

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρα:Μελαχροινή Παϊσίδου, Αν.Καθ. mpaisidou@hist.auth.gr 2310-997127
Βασίλης Γούναρης, Καθ. vkg@hist.auth.gr 2310-997470
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Καθ. iakovos@hist.auth.gr 2310-997973
Ελένη Τούντα, Αν. Καθ. tounta@hist.auth.gr 2310-997267
Χρυσάνθη Καλλίνη, ΕΔΙΠ kallini@hist.auth.gr -

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Email Τηλέφωνο
Σουζάνα Παντελιάδου, Καθ. spadeli@edlit.auth.gr 2310-991217
Κωνσταντίνος Μπίκος, Αν. Καθ. bikos@edlit.auth.gr 2310-997385
Γεώργιος Ζωγραφίδης, Επικ. Καθ zograf@edlit.auth.gr 2310-997995
Ιωάννα Παζαρλόγλου, ΙΔΑΧ jopaz@edlit.auth.gr 2310-991608

Τμήμα Ψυχολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Ευγενία Γεωργάκα, Αν. Καθ. georgaca@psy.auth.gr 2310-997308
Μαρία Ελένη Κοσμίδου, Καθ. kosmidis@psy.auth.gr 2310-997308
Ευρυνόμη Αυδή, Αν. Καθ. avdie@psy.auth.gr 2310-997363
Δέσποινα Ξανθοπούλου, Επ. Καθ. dxanthopoulou@psy.auth.gr 2310-997216
Καραμούζη Κυριακή, ΕΤΕΠ kyriaki@psy.auth.gr 2310-997313

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Ζωή Δέτση-Διαμαντή, Καθ. detsi@enl.auth.gr 2310-997449
Κατερίνα Νικολαΐδου, Καθ. knicol@enl.auth.gr 2310-997429
Ιωάννα Τοπιντζή, Αν. Καθ. topintzi@enl.auth.gr 2310-997050
Μαρία Σχοινά, Aν. Καθ. schoina@enl.auth.gr 2310-997413
Φωτεινή Αποστόλου, Αν. Καθ. fapostol@enl.auth.gr 2310-997905

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Συμεών Γραμμενίδης, Καθ. simgram@frl.auth.gr 2310-997512
Παναγιώτης Αρβανίτης, Καθ. arva@frl.auth.gr 2310997510
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθ. pana@frl.auth.gr 2310-997520
Καλλιόπη-Στυλιανή Εξάρχου, Αν. καθ. kexarhou@frl.auth.gr 2310-997450

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αναστασία Στάμου, Αν. Καθ. anstamou@del.auth.gr 2310-997545
Αγγελική Κοιλιάρη, Καθ. angelikil@del.auth.gr 2310-997553
Ιωάννης Πάγκαλος, Επ. καθ. pagkalos@del.auth.gr 2310-997342
Αθηνά Σιούπη, Αν. Καθ. sioupi@del.auth.gr 2310-997559
Χρήστος Αντωνίου, Καθ. antwniou@del.auth.gr 2310-997508

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Ελένη Λεονταρίδη, Αν. Καθ. eleont@itl.auth.gr 2310-997963
Ελένη Κασάπη, Καθ. kassapi@itl.auth.gr 2310-997588
Σταυρούλα Σταυρακάκη, Καθ. svoula@itl.auth.gr 2310-997452
Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Αν. Καθ. dmelissa@itl.auth.gr 2310-997381
Κωνσταντίνα Μπουμπάρα, Αν. Καθ. boubara@itl.auth.gr 2310-997761

Τμήμα Φυσικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Στεργιούλας, Αν. Καθ. niksterg@auth.gr 2310-998233
Παναγιώτης Πατσαλάς, Αν. Καθ. ppats@auth.gr 2310-998298
Ιωσήφ Κιοσέογλου, Επ. Καθ. sifisl@auth.gr 2310-998312
Δημήτρης Τάσσης, Επ. Καθ. tassis@physics.auth.gr 2310-998086
Χρήστος Λιούτας, Αν. Καθ. lioutas@physics.auth.gr 2310-998206
Φωτεινή Ζερβάκη, ΕΔΙΠ zervaki@auth.gr 2310-998207
Χρυσάνθη Τοπάλογλου, ΕΔΙΠ chtopal@auth.gr 2310-995241
Σπύρος Κασσαβέτης, ΕΔΙΠ skasa@physics.auth.gr 2310-999400

Τμήμα Μαθηματικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Χαρά Μυρτώ Χαραλάμπους, Καθ. hara@math.auth.gr 2310-997934
Νικόλαος Καραμπετάκης, Καθ. karampet@math.auth.gr 2310-997975
Αθανάσιος Πάπιστας, Καθ. apapist@math.auth.gr 2310-997955
Αριστομένης Συσκάκη, Καθ. siskakis@math.auth.gr 2310-997936
Ευθύμιος Κάππος, Αν. Καθ. kappos@math.auth.gr 2310-997958
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. apapado@math.auth.gr 2310-997998

Τμήμα Χημείας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Μαρία Τσιμίδου, Καθ. tsimidou@chem.auth.gr 2310-997796
Παρασκευάς Ασλανίδης, Καθ. aslanidi@chem.auth.gr 2310-997694
Μιχαήλ Σιγάλας, Καθ. sigalas@chem.auth.gr 2310-997815
Δημήτριος Γαβριήλ, Επ. Καθ. dgavriil@chem.auth.gr 2310-997824
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Καθ. gtheodor@chem.auth.gr 2310-997718
Δήμητρα Βουτσά, Καθ. dvoutsa@chem.auth.gr 2310-997858
Δημήτριος Αχιλιάς, Καθ. axilias@chem.auth.gr 2310-997822
Αναστασία Πανταζάκη, Καθ. natasa@chem.auth.gr 2310-997838
Κωνσταντίνα Φυλακτακίδου, Καθ. kfylakta@chem.auth.gr 2310-997844
Νικόλαος Λαζαρίδης, Καθ. nlazarid@chem.auth.gr 2310-997807
Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, Καθ. panjian@chem.auth.gr 2310-997724

Τμήμα Βιολογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Βουλτσιάδου Ελένη, Καθ. elvoults@bio.auth.gr 2310-998321
Αθανάσιο Καλλιμάνη, Αν. Καθ. kalliman@bio.auth.gr 2310-998255
Δημήτριος Κοντογιάννης, Αν. Καθ. dkontoyiannis@bio.auth.gr 2310-998263
Ιωάννης Τσιριπίδης, Αν. Καθ. tsiripid@bio.auth.gr 2310-998584
Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος, Αν. Καθ. kvlachon@bio.auth.gr 2310-998833
Αθανάσιος Τσίκληρας, Aν. Καθ. atsik@bio.auth.gr 2310-998381
Ηλίας Καππάς, Επ.Καθ. ikappas@bio.auth.gr 2310-998314
Χρυσάνθη Αντωνιάδου, Ε.ΔΙ.Π. antonch@bio.auth.gr 2310-998901
Αθανάσιος Μπαξεβάνης, Ε.ΔΙ.Π. tbaxevan@bio.auth.gr 2310-998804
Χρυσούλα Πυρινή, Ε.ΔΙ.Π. chpirini@bio.auth.gr 2310-998922
Μαρία Τσιαφούλη, Ε.ΔΙ.Π. tsiafoul@bio.auth.gr 2310-998997
Σουλτάνα Κιουτσιούκη Κέππα, Διοικ. skiouts@bio.auth.gr 2310-998250
Αθηνά Βασιλειάδου, Διοικ. athbasil@bio.auth.gr 2310-998250

Τμήμα Γεωλογίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Παναγιώτης Τσούρλος, Καθ. tsourlos@geo.auth.gr 2310-998520
Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθ. kpapaza@geo.auth.gr 2310-998510
Χρήστος Μάττας, ΕΔΙΠ cmattas@geo.auth.gr 2310-998519

Τμήμα Πληροφορικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Βασιλειάδης, Καθ. nbassili@csd.auth.gr 2310-997913
Σταύρος Δημητριάδης, Αν. Καθ. sdemetri@csd.auth.gr 2310-991938
Αμαλία Μήλιου, Αν. Καθ. amiliou@csd.auth.gr 2310-998407

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Αν. Καθ. katgt@civil.auth.gr 2310-995770
Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Αν. Καθ. eloukog@civil.auth.gr 2310-995951
Δημήτριος Πιτιλάκης, Αν. Καθ. dpitilak@civil.auth.gr 2310-994357
Ευάγγελος Ευθυμίου, Επικ. Καθ. vefth@civil.auth.gr 2310-995656
Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου, Επικ. Καθ. kpetrout@civil.auth.gr 2310-995494

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Αλκμήνη Πάκα, Αν. Καθ. alkminip@arch.auth.gr 2310-995887
Ευαγγελία Αθανασίου, Αν. Καθ. evieath@arch.auth.gr 2310-995963
Αναστάσιος Τέλλιος, Αν. Καθ. ttellios@arch.auth.gr 2310-995458

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής Γεώργιος Ταγαράς, Καθ. tagaras@auth.gr 2310-996068
Παναγιώτης Σεφερλής, Αν. Καθ. seferlis@auth.gr 2310-994249
Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθ. moussio@auth.gr 2310-996011
Ανανίας Τομπουλίδης, Καθ. ananiast@auth.gr 2310-996068
Σωτήριος Νατσιάβας, Καθ. natsiava@auth.gr 2310-996088
Δήμητρα Κούντη, Υπάλ. dkounti@auth.gr 2310-996072

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Τραϊανός Γιούλτσης, Καθ. traianos@ece.auth.gr 2310-995930
Λεωνίδας Γεωργιάδης, Καθ. leonid@ece.auth.gr 2310-996385
Ζωή Δουλγέρη, Καθ. doulgeri@auth.gr 2310-996364
Νικόλαος Κανταρτζής, Αν. Καθ. kant@ece.auth.gr 2310-996288
Δημήτριος Κουγιουμτζής, Καθ. dkugiu@ece.auth.gr 2310-995955
Παντελεήμων Μικρόπουλος, Καθ. pnm@ece.auth.gr 2310-995860
Νικόλαος Πιτσιάνης, Επ. Καθ. pitsiani@auth.gr 2310-994369

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δημήτριος Χριστόφιλος, Αν. Καθ. christop@cheng.auth.gr  2310-995932
Συντονιστής: Αθανάσιος Σαλίφογλου, Καθ. salif@auth.gr 2310-996179
Κωνσταντίνος Καρατάσος, Αν. Καθ. kkaratas@cheng.auth.gr 2310-995850
Ρωξάνη Τζήμου - Τσιτουρίδου, Αν. Καθ. rtsitour@cheng.auth.gr 2310-996194
Ιωάννης Τσιβιντζέλης, Λέκτ. tioannis@auth.gr 2310-996246

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής Γεώργιος Βέργος, Αν. Καθ. vergos@topo.auth.gr 2310-994366
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, Καθ. ktok@auth.gr 2310-996107
Χρήστος Ευαγγελίδης, Αν. Καθ. evan@vergina.eng.auth.gr 2310-996147
Μαρία Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. papmar@topo.auth.gr 2310-996106

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Αθανάσιος Καλογερέσης, Επικ. Καθ. kaloger@plandevel.auth.gr 2310-995498
Ελισάβετ Θωΐδου, Αν. Καθ
thoidouel@plendevel.auth.gr
2310-995518
Δήμητρα Βαγιωνά, Επ. Καθ. dimvag@plandevel.auth.gr 2310-995445
Παναγιώτης - Αρίων Χατζηπροκοπίου, Επ. Καθ. pmchatzi@plandevel.auth.gr 2310-991418
Διονύσης Λατινόπουλος, Επ. Καθ. dlatinop@plandevel.auth.gr 2310-994248

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Στέλλα Λάββα, Αν. Καθ. lavva@vis.auth.gr 2310-992462
Λουΐζα Αυγήτα, Επ. Καθ.    
Βασίλειος Βασιλακάκης, Επ. Καθ. vvasilak@vis.auth.gr 2310-998623
Χαράλαμπος Βενετόπουλος, Επ. Καθ. cvenetop@vis.auth.gr  
Άρης Κατσιλάκης, Επ.Καθ.    
Γεώργιος Λιαμάδης, Επ. Καθ.    
Ιώαννης Μπελημπασάκης, Επ. Καθ. belimpasakis@vis.auth.gr  

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

  Email Τηλέφωνο
Ευανθία Νίκα-Σαμψών, Αν. Καθ. enikasam@mus.auth.gr 2310-991805
Μαρία Αλεξάνδρου, Επικ. Καθ. malexand@mus.auth.gr 2310-991838
Κωνσταντίνος Παστιάδης, Λεκ. pastiadi@mus.auth.gr 2310-992487

Τμήμα Θεάτρου

  Email Τηλέφωνο
Ελένη Παπάζογλου, Αν. Καθ. elenipa@thea.auth.gr 2310-992142
Ευπραξία Σταμούλη, Καθ. efista@thea.auth.gr 2310-992122
Ευαγγελία Καρακώστα, Αν. Καθ. lilaka@thea.auth.gr 2310-269009
Μιχαήλ Μαρμαρινός, Αν. Καθ. marmarinos@thea.auth.gr 2310-992127

Τμήμα Κινηματογράφου

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Καθ. kkfetsios@film.auth.gr -
Ελευθερία Θανούλη, Καθ. thanouli@film.auth.gr -
Αντώνης Δαγκλίδης, Αν. Καθ. adaglidis@film.auth.gr -
Ιωάννης Κολαξίδης, Αν. Καθ. kolaxizis@film.auth.gr -

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Δημήτριος Χαραλάμπους, Καθ. dphchar@eled.auth.gr 2310-991224
Αθανάσιος Αϊδίνης, Αν. Καθ. aaidinis@eled.auth.gr 2310-995095
Ελένη Ντρενογιάννη, Αν. Καθ. edren@eled.auth.gr 2310-991246
Περικλής Παυλίδης, Επ. Καθ. ppavlidi@eled.auth.gr 2310-991283
Φανή Σέρογλου, Αν. Καθ. seroglou@eled.auth.gr 2310-991202

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια:Κορνηλία Χατζηνικολάου,Επικ. Καθ.
khatzinikolaou@nured.auth.gr
2310-991217
Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Επ. Καθ. costacv@nured.auth.gr 2310-991299
Μαρία Παυλή Κορρέ, Αν. Καθ. pariapavliskorres@nured.auth.gr 2310-991298
Νόπη Ταμίσογλου, Διοικ.
ptamisog@nured.auth.gr
2310-995064

Τμήμα Ιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Στέλλα Δούμα, Καθ. sdouma@auth.gr 2310-992899
Ελισάβετ Γεωργίου, Επικ. Καθ. elgeorgiou@auth.gr 2310-999171
Δημήτριος Γουλής, Αν. Καθ. dgg@auth.gr 2310-991520
Γεώργιος Δημητριάδης, Αν. Καθ. gdimit@auth.gr 2310-992963
Δημήτριος Ζαφειρίου, Καθ. dizafeir@auth.gr 2310-992963
Ευστράτιος Κολυμπιανάκης, Αν. Καθ. kstratis@auth.gr 2310-991497
Μαρία Παπαϊώννου, Επικ. Καθ. mpapaioannou@auth.gr 2310-999181
Αικατερίνη Πατσατσή. Επικ. Καθ. apatsats@auth.gr 2310-991583
Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Επικ. Καθ. smyrnak@auth.gr 2310-999147
Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα, Καθ. soumbasi@auth.gr 2310-992953
Ιωάννης Τσινόπουλος, Aν. Καθ. itsinop@auth.gr 2310-991551
Παρμενίων Τσιτσόπουλος, Επικ. Καθ. ptsitsopoulos@auth.gr 2310-992904
Γεώργιος Τσουλφάς, Αν. Καθ. tsoulfasg@auth.gr 2310-996789
Κωνσταντίνος Φουντουλάκης, Αν. Καθ. fountoul@auth.gr 2310-994622
Κωνσταντίνος Χαΐτογλου, Αν. Καθ. haitoglou@auth.gr 2310-999127
Αστέριος Χατζηχαριστός, Διοικ. Υπάλ. asteris@auth.gr 2310-999057

Τμήμα Κτηνιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Λυσίμαχος Παπάζογλου, Καθ. makdvm@vet.auth.gr 2310-994426
Σεραφείμ Παπαδημητρίου, Αν. Καθ. serpap@vet.auth.gr 2310-994575
Δημήτριος Φλετούρης, Καθ. djflet@vet.auth.gr 2310-999817
Ιωάννης Ταϊτζόγλου, Καθ. jotai@vet.auth.gr 2310-999858

Τμήμα Οδοντιατρικής

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Κοσμάς Τολίδης, Καθ. ktolidis@dent.auth.gr 2310-999610
Λάμπρος Ζουλούμης, Καθ. zouloumi@dent.auth.gr 2310-999462
Ελένη Κωτσιομύτη, Καθ. kotsiom@dent.auth.gr 2310-999552
Νικόλαος Οικονομίδης, Καθ. econom@dent.auth.gr 2310-999652
Δήμητρα Σακελλάρη, Καθ. dimisak@med.auth.gr 2310-999584
Χρήστος Γκόγκος, Αν. Καθ. gogos@dent.auth.gr 2310-999592
Δανάη Απατζίδου, Επ. Καθ. dapatzidou@dent.auth.gr 2310-999584
Αντιγόνη Δελαντώνη, Επ. Καθ. andelant@dent.auth.gr 2310-999424
Δημήτριος Διονυσόπουλος, Επ. Καθ.    

Τμήμα Φαρμακευτικής

  Email Τηλέφωνο
Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθ. pchristo@pharm.auth.gr 2310-997630

Κυριακός Καχριμάκης, Αν. Καθ.

kgk@pharm.auth.gr 2310-997666
Ευγένιος Κοκκάλου, Καθ. kokkalou@pharm.auth.gr 2310-997634
Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. lefkotea@pharm.auth.gr 2310-997636
Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθ. hadjipav@pharm.auth.gr 2310-997627

Τμήμα Γεωπονίας

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Γεώργιος Μενεξές, Αν. Καθ. gmenexes@agro.auth.gr 2310-998605
Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Αν. Καθ. assosm@agro.auth.gr 2310-998783
Μελπομένη Αυδή, Καθ. avdimel@agro.auth.gr 2310-991702
Θωμάς Κωτσόπουλος, Αν. Καθ. mkotsop@agro.auth.gr 2310-991796
Θωμάς Μοσχάκης, Αν. Καθ. tmoschak@agro.auth.gr 2310-991680
Γεώργιος Καραογλανίδης, Αν. Καθ. gkarao@agro.auth.gr 2310-998860
Ανδρέας Μαμώλος, Καθ. mamolos@agro.auth.gr 2310-998642
Αθανάσιος Μολασιώτης, Αν. Καθ. amolasio@agro.auth.gr 2310-998882

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Θεοχάρης Ζάγκας, Καθ. zagas@for.auth.gr 2310-998903
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Καθ. ktheodor@for.auth.gr 2310-998918
Ευάγγελος Καραγιάννης, Καθ. eakarag@for.auth.gr 2310-998976
Ιωάννης Μπαρμπούτης, Καθ. jbarb@for.auth.gr 2310-998895
Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθ. randreop@for.auth.gr 2310-992714
Ζωή Παρίση, Αν. Καθ. pz@for.auth.gr 2310-992335
Μάριος Σαπουντζής, Αν. Καθ. sapuntzi@for.auth.gr 2310-992730

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Email Τηλέφωνο
Συντονίστρια: Κουΐδη Ευαγγελία, Καθ. kouidi@phed.auth.gr 2310-992189
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Καθ. kalexand@phed.auth.gr 2310-991818
Στυλιανή Δούκα, Αν. Καθ. sdouka@phed.auth.gr 2310-992473
Νικόλαος Κουτλιάνος, Επ. Καθ. koutlian@phed.auth.gr 2310-992188
Βασιλική Μάνου, Αν. Καθ. vmanou@phed.auth.gr 2310-992175
Βασίλειος Μπαρκούκης, Αν. Καθ. bark@phed.auth.gr 2310-992162
Βασιλεία Χατζητάκη, Καθ. vaso1@phed.auth.gr 2310-992193

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

  Email Τηλέφωνο
Συντονιστής: Νικόλαος Θεοδωράκης Αν. Καθ. ndtheo@phed-sr.auth.gr 2310-991075
Νικόλαος Κωφοτόλης, Αν. Καθ. kofotol@phed-sr.auth.gr 2310-991061
Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Αν. Καθ. saloniki@phed-sr.auth.gr 2310-991069
Ανδρέας Ζαφειρίδης, Αν. Καθ. zafeirid@phed-sr.auth.gr 2310-991082
Αντώνιος Κυπάρος, Αν. Καθ. akyparos@phed-sr.auth.gr 2310-991040
Χρήστος Κοσμόπουλος, Φοιτητής kosmopul@phed-sr.auth.gr -