Είστε εδώ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925 και αποτελεί το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με 11 Σχολές και 41 Τμήματα.

Αποστολή του ΑΠΘ είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, σε ένα Πανεπιστήμιο φιλικό προς το περιβάλλον και προσβάσιμο σε όλους, η παραγωγή διεθνώς αναγνωρίσιμης έρευνας και η συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Όραμά του είναι να αποτελεί ένα άριστο δημόσιο Πανεπιστήμιο με διεθνή ακτινοβολία, στην υπηρεσία πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας και της εκπαίδευσης των ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ΑΠΘ που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ελληνικά Πανεπιστήμια και αποτελεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι η πολυθεματικότητά του, αφού καλύπτει όλο το εύρος των επιστημών και τεχνών. Το ιδιαίτερο αυτό γνώρισμα του ΑΠΘ, σε συνδυασμό με την ποιότητα του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, ευνοεί τις συνέργειες και τη διεπιστημονική συνεργασία, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων στους φοιτητές. Παράλληλα, ευνοεί ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών συνεργασιών.

Η αναγνωρισιμότητα του ΑΠΘ στις διεθνείς αξιολογήσεις είναι διαχρονικά ιδιαίτερα υψηλή και το κατατάσσει πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων σε πολλούς τομείς της επιστήμης και σε περίοπτη θέση μεταξύ πολλών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συγκαταλέγεται στα 400-500 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου και ενδεικτικά αναφέρονται οι πρωτιές του ΑΠΘ στις Κλασικές Σπουδές και την Αρχαιολογία, τις Επιστήμες Μηχανικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Γεωπονίας. Η υψηλή ποιότητα του έργου που παράγεται στο ΑΠΘ έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 43 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και περισσότερα από 200 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε αυτά φοιτούν περισσότεροι από 40.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές, 10.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 4.500 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΑΠΘ ανέρχεται περίπου σε 1600 μέλη ΔΕΠ, 600 μέλη Εκπαιδευτικού και Εργαστηριακού προσωπικού και 550 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Το ΑΠΘ διαθέτει περισσότερες από 30 ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, που καλύπτουν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του, όπως ενδεικτικά: το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το Ινστιτούτο  Κομφούκιος, το  Κέντρο Unesco για τη Διαχείριση Υδάτων, η Έδρα Unesco για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, το Κέντρο Αγροδιατροφής, το Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών, το Μουσείο Εκμαγείων, το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και  πολλά ακόμη.

Πέραν της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων, αποστολή του ΑΠΘ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων.

Η διαχείριση των ερευνητικών Προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ενώ  από το 2015 λειτουργεί το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), μέσω του οποίου διαμορφώνονται νέες και πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Το ΚΕΔΕΚ στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητα κτίρια στην περιοχή της Θέρμης.

Από όσα γνωρίζουμε, το ΑΠΘ αποτελεί τον μεγαλύτερο σε μέγεθος ερευνητικό οργανισμό της χώρας, με αξιοσημείωτα υψηλό αριθμό νέων ερευνητών (πάνω από 3.000 άτομα), που συμμετέχουν ετησίως στα ερευνητικά του έργα.

Οι εγκαταστάσεις του ΑΠΘ βρίσκονται κυρίως στην πανεπιστημιούπολη, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Θέρμης, για τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μουσικών Σπουδών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο Αγρόκτημα για το Τμήμα Γεωπονίας, στον Φοίνικα, στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής για το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στη Δυτική περιοχή της πόλης, για το Τμήμα Κινηματογράφου και τις Κλινικές της Κτηνιατρικής, της οποίας μονάδες εδρεύουν και στον Λαγκαδά, στις Σέρρες για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ πανεπιστημιακές ανασκαφές, διεξάγονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας

Στο κεντρικό Campus βρίσκονται η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ, μία από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων,

η Φοιτητική Λέσχη (που παρέχει περίπου 7000 γεύματα ημερησίως) και  οι Φοιτητικές Εστίες,

και όλες οι Μονάδες υποστήριξης των φοιτητών μας,

που υποστηρίζουν την κινητικότητά τους, μέσω των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των διμερών συμφωνιών Διεθνών Σχέσεων, την παροχή υποτροφιών  μέσω των Τμημάτων Σπουδών και Κληροδοτημάτων, για τις περαιτέρω σπουδές και την απασχόληση, μέσω των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.

Παράλληλα, ήδη από το 1997, το ΑΠΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έχοντας θεσμοθετήσει Επιτροπές και Γραφεία Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Προσβασιμότητας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Το ΑΠΘ παρέχει στους φοιτητές του ευκαιρίες για συμμετοχή σε διεθνείς φοιτητικές ενώσεις και οργανισμούς, σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις μέσω του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντικών Δράσεων και φυσικά για άσκηση, στο πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο, και ψυχαγωγία το καλοκαίρι στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση, στην Καλάνδρα της Χαλκιδικής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΑΠΘ διαθέτει Ναό και χώρο προσευχής και για τους μουσουλμάνους φοιτητές του και μάλιστα στον χώρο της Θεολογικής Σχολής.

Το ΑΠΘ αποτελεί ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο με διεθνή απήχηση, με τον μεγαλύτερο αριθμό εισερχόμενων και  εξερχόμενων φοιτητών, συμμετοχή σε 70 διεθνή δίκτυα, 180 διεθνείς συμφωνίες, Παράρτημα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Αμερική, Έδρα του Δικτύου SDSN για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Παρευξείνιες χώρες και το EPICUR, το νέο ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο.

Καθοριστικό παράγοντα στο να συγκαταλέγεται το ΑΠΘ μεταξύ των πρωτοπόρων  Πανεπιστημίων της χώρας και της Ευρώπης αποτελεί το υψηλότατο επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του προς τους φοιτητές και όλα τα μέλη του, καθώς επίσης και η τεχνογνωσία στη διαχείριση της έρευνας και του συνόλου των δεδομένων  ποιότητας, με τον συντονισμό του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του ΕΛΚΕ και της ΜΟΔΙΠ.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται, διότι το ΑΠΘ λειτουργεί διαχρονικά προσανατολισμένο στην υψηλή ποιότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΑΠΘ βασίζεται σε πέντε κεντρικούς άξονες:

  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
  • Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
  • Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
  • Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ.

Αρμόδια υπηρεσία για τη διασφάλιση και τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-ΜΟΔΙΠ. Ειδικότερα, η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση των διαδικασιών που επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, το ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία, και συνολικά για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.