Είστε εδώ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1925 ως το δεύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο της χώρας. Bρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m², ενώ ορισμένες  από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 11 Σχολές, που αποτελούνται από 41 Τμήματα, εκ των οποίων η 1 είναι μονοτμηματική Σχολή (Νομικής). Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα  Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 47 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Στις Σχολές και στα Τμήματα A.Π.Θ. είναι εγγεγραμμένοι σήμερα 64.000 προπτυχιακοί και πάνω από 10.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες, εκ των οποίων 3.966 είναι αλλοδαποί.

Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά σε Διεθνείς Συναντήσεις, όπως τα International Association of Universities, European Association of Universities, Coimbra Group, EMUNI, AUF-Francophonie, European University of Beijing, TIME, κ.ά.,  καθώς και σε 35 Διεθνείς Ενώσεις, Οργανισμούς και Δίκτυα και 5 Διεθνείς Ενώσεις Φοιτητών.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι ενεργείς 593 διμερείς συμφωνίες για ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, καθώς και Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με 108 ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Εγγύς, Μέσης και Άπω Ανατολής.

Το ΑΠΘ κατέχει την πρώτη θέση ως προς την κινητικότητα μεταξύ όλων των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το 2012-2013 μετακινήθηκαν περίπου 1200 Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές.

Το ΑΠΘ συμμετέχει σε 48 Δίκτυα Έρευνας, υλοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 1.400 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα και συνεργάζεται στενά με μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριοι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη του νέου ερευνητικού δυναμικού με ταυτόχρονη προώθηση νέων κατευθύνσεων και εφαρμογή καινοτομικών συστημάτων ποιότητας. Παράλληλα, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η διάχυση και πολιτιστικών αγαθών, όπως η γλώσσα, αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Καθηγητές & Λέκτορες) ανέρχεται σε 2.048 άτομα, το Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 48 άτομα και το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό σε 202 άτoμα (58 Ε.Ε.Δι. Π. Ι και 144 ΙΙ). Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 152 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) και στο διοικητικό 719 υπάλληλοι (μόνιμοι: 279 και ΙΔΑΧ: 440).