ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES
Κωδικός07EE10a
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002517

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
20051563
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι γενικές προαπαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο σκεπτικό των παραπανω επιλογών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
οι φοιτητές αναμένεται οτι στα πλαίσια του μαθήματος θα: -εξασκηθούν στο σχεδιασμό αστικού υπαίθριου χώρου και -ολοκληρώσουν τη σχεδιαστική τους πρόταση από το σχέδιο γενικής οργάνωσης έως τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο: Διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων συλλογικών δραστηριοτήτων. Θέμα: Σχεδιασμός κεντρικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη (πεζόδρομοι, ακάλυπτοι χώροι, αυλές δημοσίου, πλατείες, μια ενότητα στον αστικό ιστό). Στόχος: Η άσκηση στο σχεδιασμό του αστικού υπαίθριου χώρου. Από την ανάλυση του τοπίου στη διατύπωση κεντρικής ιδέας και εκπόνηση σχεδίων γενικής οργάνωσης, καθώς και σχεδίων διαμόρφωσης του συνολικού χώρου του ρέματος, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου υπαίθριων χώρων γύρω από αυτό. Διεξαγωγή του μαθήματος: α) Συνθετική δουλειά σχεδιαστηρίου με θέμα τη διαμόρφωση αστικού ελεύθερου χώρου σε χώρο βιωμένο, καθημερινής και αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Με αφετηρία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδιας της τοποθεσίας, το δυναμικό του τοπίου και τις αρχές βιωσιμότητας του αστικού χώρου, αναζητούνται οι βασικές προθέσεις σχεδιασμού/στρατηγική για μια πρωτότυπη και δημιουργική παρέμβαση στο χώρο. β) Θεωρία – εισηγήσεις, σε γενικά και επί μέρους θέματα όπως: Εννοιολογικό και ιδεολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης του υπαίθριου χώρου – τοπίου. Μελέτη και αρχές βιωσιμότητας του αστικού τοπίου. Ελεύθεροι χώροι στις ελληνικές πόλεις, ειδικές ανάγκες, γενικές αρχές οργάνωσης. Από την ανάλυση της αστικής τοποθεσίας στην οργάνωση του χώρου. Σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα παραδείγματα. Ο ρόλος της βλάστησης στο αστικό τοπίο, λειτουργικά, αισθητικά και οικολογικά οφέλη. Αστικός χώρος και τέχνη. Land art.
Λέξεις Κλειδιά
αρχιτεκτονική τοπίου, ανάλυση τοπίου, σχεδιασμός, προγραμματισμός, διαχείριση, τέχνη site-specific
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • επι τόπου επισκέψεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power point στις διαλέξεις. Χρήση του blackboard για ηλεκτρονική πρόσβαση των φοιτητών στο υλικό του μαθήματος (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες, προδιαγραφές παράδοσης, απαιτήσεις μαθήματος, διαλέξεις του εξαμήνου σε pdf κτλ.). Ανακοινώσεις μέσω του blackboard σχετικά με την πορεία του μαθήματος, καθώς και ενημέρωσης για ενδιαφέφουσες εκδηλώσεις της πόλης σχετικά με το τοπίο (εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια κτλ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επικοινωνία μέσω email μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση50
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Καλλιτεχνική δημιουργία
Σύνολο50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σχεδιαστική άσκηση. Παρακολούθηση, ολοκλήρωση και αξιολόγηση εξαμηνιαίου θέματος (project) σχεδιασμού δικτύου αστικών χώρων. Κριτήρια προσδιορισμένα στον Οδηγό Σπουδών και στο τεύχος εκφώνησης του project.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-BOETTGER, S., Earthworks: Art and The landscape of the Sixties, Berkeley Los Angeles London: University of California Press, 2002. -TIBERGHIEN, A. G., Nature, Art, Paysage, Arles: Actes Sud/ Ecole Nationale Surerieure du Paysage/ Centre du Paysage, 2001 -KWON, M., One Place After Another: Site Specific art And Locational identity, Cambridge: The MIT Press, 2004 -DOHERTY, C. (ed), Contemporary Art, From Studio to Situation, London: Black Dog Publishing, 2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2014