ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) / GREENHOUSE GAS REDUCTION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT (POLLUTION SOURCES)
Κωδικός321
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΛεωνίδας Ντζιαχρήστος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000378

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 53
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
20051697
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στο να: - Διακρίνουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα και τις κύριες πηγές που συμβάλλουν σε αυτά - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από διάφορες πηγές μέσω εφαρμογής κατάλληλων μεθοδολογίων - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από οδικές μεταφορές με χρήση του εργαλείου COPERT 4
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, όξινη βροχή, αστική ρύπανση, καταστροφή στοιβάδας όζοντος), κύριοι ρύποι, περιβαλλοντική νομοθεσία. Μεθοδολογίες υπολογισμού εκπομπών αέριων ρύπων. Συντελεστές εκπομπής. Εκπομπές ρύπων από σταθερές πηγές καύσης: Ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, μικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία, κεντρικές θερμάνσεις). Εκπομπές ρύπων από τις οδικές μεταφορές: Εκπομπές οδικών μεταφορών και σχετικές τεχνολογίες οχημάτων, εφαρμογή του λογισμικού COPERT 4, σενάρια μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές, ηλεκτρικά, υβριδικά οχήματα, χρήση βιοκαυσίμων. Εφαρμογή μοντέλων CRUISE/ADVISOR για την προσομοίωση λειτουργίας υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων. Εκπομπές ρύπων από άλλες μεταφορές: αεροπορικές μεταφορές, τραίνα, ναυσιπλοΐα, μηχανήματα και οχήματα «εκτός δρόμου». Άλλες ανθρπωγενείς πηγές εκπομπών εκτός καύσης: Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, μεταφορά και διανομή στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Διαχείριση απορριμμάτων. Βιογενείς πηγές εκπομπών: Δάση. Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων: Χαρακτηριστικά ενός συστήματος απογραφής εκπομπών. Εκπομπές σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές: χωρικός και χρονικός προσδιορισμός του προβλήματος. Απογραφές εκπομπών ρύπων στην Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
Αέρια Ρύπανση, Απογραφές ρύπων, Ανθρωπογενής ρύπανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με χρήση προβολικού Χρήση του διαδικτύου για μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 2 projects στη διάρκεια του εξαμήνου, στα οποία εξετάζονται προφορικά, και να δώσουν και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον αλγόριθμο: 0,2 x Βαθμός Project 1 + 0,2 x Βαθμός Project 1 + 0,6 x Βαθμός γραπτών εξετάσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εύδοξος: 28017, https://static.eudoxus.gr/books/17/toc-28017.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2015