ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / INDUSTRIAL ORGANIZATION AND POLICY
Κωδικός12ΥΖ08
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000347

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕιδική Επιλογή746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600035333
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της Μικροοικονομικής και Θεωρίας Παιγνίων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας τις έννοιες και τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης:  Τις διάφορες τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων  Τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής)  Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων  Τα καρτέλ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού  Τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την ισχύ τους στην αγορά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι οι αγορές ή οι κλάδοι όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε την διάρθρωση των αγορών/κλάδων όπως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, η τιμολογιακή συμπεριφορά καθώς και άλλες στρατηγικές όπως π.χ. η διαφοροποίηση του προϊόντος το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης, οι συγχωνεύσεις ορίζουν τον βαθμό του ανταγωνισμού και τη μορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματευτούμε θέματα όπως: συγκέντρωση και ισχύ στη αγορά, μέτρηση ισχύος στην αγορά, μορφές ολιγοπωλίου, συμπαιγνία (καρτέλ), κάθετες σχέσεις, διαφοροποίηση προϊόντος και πολιτική ανταγωνισμού. (1 ΕCTS = 25 ώρες φόρτου εργασίας)
Λέξεις Κλειδιά
μονοπωλική δύναμη, κάθετες σχέσεις, διαφήμιση, διαφοροποίηση προϊόντος, είσοδος-έξοδος στην αγορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λύσεις ασκήσεων, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr . Η/Ο φοιτήτρια/ής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό e-mail)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1083,9
Εργαστηριακή Άσκηση240,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,6
Φροντιστήριο150,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην εξέταση της κατανόησης της θεωρίας καθώς και στη δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων. Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί εγκαίρως μετά το πέρας των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
•Paul Belleflamme & Martin Peitz, Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορές και Στρατηγικές, Εκδόσεις «σοφία», 2016, κωδικός στον «Εύδοξο» 50658715 •Κατσουλάκος Ιωάννης, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εκδόσεις Γ.Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε., έκδοση 2η 2015, κωδικός στον «Εύδοξο» 41959109 •Pepall L. - Richards D. - Norman G, Βιομηχανική Οργάνωση, 5η Εκδοση 2015, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, κωδικός στον «Εύδοξο» 50655970
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
•Cabral Luis, Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Κριτική, 2003, •Παναγιώτης Φώτης, Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Aνταγωνισμού, Εκδόσεις Προπομπός 2013 •Ουσταπασίδης Κωνσταντίνος, Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική, Εκδόσεις Ζυγός, 2004 •Βέττας Ν. – Γ. Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ.Δαρδανός 2004 •Waldman D. και E. Jensen, Βιομηχανική Οργάνωση, Θεωρία και Πράξη, Τόμος Ι, Εκδόσεις Παρίκος 2006 κωδικός στον «Εύδοξο» 16309 •Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice (with Economic Applications) by Lynne Pepall, Daniel J. Richards, and George Norman (Hardcover - Aug 26, 2004) •The Theory of Industrial Organization by Jean Tirole (Hardcover - Jan 1, 1988) •Modern Industrial Organization (4th Edition) (Addison-Wesley Series in Economics) by Dennis W. Carlton and Jeffrey M. Perloff (Hardcover - May 13, 2004) •Industrial Organization: Theory and Applications by Oz Shy (Paperback - Jan 17, 1996) •The Economics of Industrial Organization by William G. Shepherd and Joanna Mehlhop Shepherd (Paperback - Aug 2003) •Industrial Organization: A Strategic Approach by J. R. Church and Roger Ware (Hardcover - Dec 20, 1999)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2021