ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ / Forest Road Construction
Κωδικός037Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000046

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600036109
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Διάνοιξη δάσους
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Χάραξη και κατασκευή δασικών δρόμων, Σταθεροποίηση πρανών και δρόμων,Συντήρηση δασικών δρόμων και προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή των δασικών δρόμων και τη χρήση παραπροϊόντων. Yπολογισμός και κατασκευή Οικονομικών και ανθεκτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά για την οδοποιία, την οδό, το σχήμα και την ιστορική εξέλιξή τους. Κατάταξη των οδών, γενικές απόψεις για τη μελέτη και χάραξη της οδού. Αντικείμενο, σκοπός, ιστορική εξέλιξη και διαίρεση της δασικής οδοποιίας, ταξινόμηση των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη και τη χάραξη των δασικών δρόμων. Χάραξη, επεξεργασία και σύνταξη της μελέτης των δασικών δρόμων. Έκθεση γενικής αναγνώρισης, προκαταρκτική ή αναγνωριστική μελέτη, οριστική μελέτη, έμμεση και άμεση χάραξη. Κατασκευή των δασικών δρόμων, κατασκευή υπο-δομής, μελέτη εδαφοφυσικών ιδιοτήτων και εδαφομηχανικών και εδαφοτεχνικών προβλημάτων και ερευνών, ταξινόμηση εδαφών, προετοιμασία της επι¬φάνειας κατασκευής δασικού δρόμου, εκσκαφές, εκβραχισμοί, μεταφορές γαιών, διαμόρφωση καταστρώματος και κατασκευή επιχωμάτων, αποχέτευση και αποστράγγιση υδάτων. Κατασκευή τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.). Κατασκευή ανωδομής δασικού δρόμου, χωματόδρομοι, δασικοί δρόμοι με σταθεροποιημένο κατάστρωμα και μέθοδοι σταθεροποίησης του καταστρώματος. Ανωδομή με οδόστρωμα, υπολογισμός πάχους οδοστρώματος, εύκαμπτα οδοστρώματα και οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Υπολογισμός και κατασκευή τεχνικών έργων. Εδαφομηχανικές γνώσεις για τις διαβρώσεις, τις κατολισθήσεις και τις κατακρημνίσεις των πρανών, προστασία πρανών με μεθόδους βιολογικής μηχανικής και φυτοτεχνική διευθέτηση αυτών, ευστάθεια, κάλυψη και αποστράγγιση των κατασκευών αυτών και εκλογή μεθόδων και υλικού κατασκευής. Συντήρηση δασικών δρόμων και επιδράσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή των δασικών δρόμων.
Λέξεις Κλειδιά
Xάραξη, κατασκευή δασικών δρόμων, οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων, Χρήση Παραπροϊόντων σε δασικά οδοστρώματα, συντήρηση και σταθεροποίηση πρανών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποίηση προγραμμάτων Η/Υ για την επίλυση εργαστηριακών θεμάτων(Anadelta,δασική οδός)οδοστρωμάτων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Απεικόνιση με προγράμματα της πορείας της κατασκευής δασικών δρόμων, επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Φροντιστήριο
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ναι υπάρχουν και τα αποτελέσματα φαίνονται στην σελίδα της ΜΟΔΙΠ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Π. Εσκίογλου Δασική Οδοποιία Κ. Δούκας-Β. Δρόσος Δασική Οδοποιία και Φυσικό περιβάλλον
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Τσώχος Περιβαλλοντική Οδοποιία Yoder e, M. Witzack Principles of pavement design Γ. Στεργιάδη Δασική Οδοποιία I & II Α. Μουρατίδης Οδοποιία Α. Νικολαίδης Οδοποιία Οδοστρώματα Ν. Νίκου Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2015