ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική) / Physics IV (Waves-Optics)
ΚωδικόςΓΘΥ204
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Αρβανιτίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002881

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά195
Class ID
600036353
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΑΥ201 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΓΘΥ201 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (Μηχανική)
 • ΗΥΥ501 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΜΑΥ202 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΓΘΥ501 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΕΦΥ501 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. • Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. • Να εξασκηθούν σε πρώτο στάδιο σύζευξη με την αντίστοιχη θεωρία. • Να εξασκηθούν στην ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα διδασκαλίας Ενότητα 1 (ώρες 5): Κύματα σε ελαστικά μέσα, Βασικές έννοιες κύματος, Παραγωγή κυματικής εξίσω-σης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Ενότητα 2 (ώρες 5): Κύματα σε ελαστικά μέσα. Χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύμα-τος. Ασκήσεις Ενότητα 3 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 4 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 5 (ώρες 5): Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις Ενότητα 6 (ώρες 5): Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύ-θερη διάδοση κυμάτων, Αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις Ενότητα 7 (ώρες 5): Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, Διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις Ενότητα 8 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικό-τητα. Ασκήσεις Ενότητα 9 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότη-τες. Ασκήσεις Ενότητα 10 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία. Διατάξεις πα-ραγωγής συμφώνου φωτός Συμφωνία πηγών. Ενότητα 11 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις Ενότητα 12 (ώρες 5) Περίθλαση του φωτός. Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, Περίθλαση από σχισμή, Ασκήσεις Ενότητα 13(ώρες 5): Περίθλαση του φωτός. Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα δια-φράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις
Λέξεις Κλειδιά
Κύμα, κυματική εξίσωση, συμβολή, περίθλαση, διασκεδασμός, πόλωση, γεωμετρική οπτική, ακτίνα, φακός, διάθλαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Παρουσιάσεις PowerPoint • Προβολή σύντομων βίντεο των αντιστοίχων φυσικών φαινομένων ή προσομοιώσεων ( Origin, Mathematica) • Σχολιασμός
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Φροντιστήριο78
Εξετάσεις3
Επίλυση ασκήσεων42
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οπτική, Ε. Hecht, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Θέματα οπτικής, Ι. Σπυριδέλης, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
M. V. Klein, "Optics" J. Wiley & Sons, 1970 E. Hecht and A. Zajac, "Optics" Addison-Wesley, 1974 M. Born and E. Wolf, "Principle of Optics" Pergamon Press, 1970 Σημειώσεις Ε. Βανίδη
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-06-2016