ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / COMPUTATIONAL MODELS OF ENVIRONMENTAL PHYSICS
ΚωδικόςΜΥΠ709
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000191

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600037003
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσουν περιβαλλοντικά δεδομένα και να αναπτύξουν μοντέλα πρόγνωσης βάσει των δεδομένων αυτών. Με την ανάλυση δεδομένων θα πρέπει οι φοιτητές να μπορούν να εντοπίσουν (α) συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικών χρονοσειρών (β) ισιαίτερες, ακραίες ή ελλείπουσε τιμές και (γ) χαρακτηριστικά (προφίλ) των δεδομένων αυτών. Με την μοντελοποίηση οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης, Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και δένδρων αποφάσεων (σε υπολογιστικά περιβάλλοντα Matlab και WEKA) με στόχο την πρόβλεψη παραμέτρων ενδιαφέροντος. Οι οφιτητές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν τα παραπάνω στο ατμοσφαιρική περιβάλλον (παράδειγμα εργασίας του μαθήματος) αλλά και σε κάθε άλλο περιβαλλοντικό πεδίο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 2. Εισαγωγή στη στατιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 3. Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών και πρόγνωσης 4. Διερεύνηση δομής και περιβαλλοντικών δεδομένων 5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης 6. Άσκηση στην ανάλυση περιβαλλοντικών χρονοσειρών. 7. Άσκηση στη διερεύνηση της διασύνδεσης ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Για την παρουσίαση των μεθόδων, και τη λύση προβλημάτων, θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό πακέτο MATLAB και η σουίτα λογισμικού Μηχανικής Μάθησης WEKA.
Λέξεις Κλειδιά
Υπολογιστική Φυσική Περιβάλλοντος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις581,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)451,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,5
Σύνολο1886,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2018