ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / MATERIALS OPTIMIZATION AND SELECTION METHODS
ΚωδικόςΜΦΥ655
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Δημητρακόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000238

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600037180
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν διαγράμματα κατάστασης, να χειρίζονται τον χώρο των παραμέτρων, θα είναι ικανοί να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο βελτιστοποίησης, θα μπορούν να καθορίζουν τις προδιαγραφές-απαιτήσεις του υλικού για μια κατασκευή, θα γνωρίζουν με ποια κριτήρια να επιλέγουν τις κατάλληλες διατάξεις. Θα γνωρίζουν την έννοια της ποιότητας και με ποιους τρόπους διασφαλίζεται η ποιότητα και πως κατασκευάζεται ένα πρότυπο. - Στόχος της ενότητας της "επιλογής υλικών" είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις αρχές της συστηματικής επιλογής υλικού με βάση την εφαρμογή, την επίδοση, το σχεδιασμό, και το κόστος. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία αναφορικά με τις πρακτικές ικανότητες των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικής & Τεχνολογία Υλικών» και τη δυνατότητα απασχόλησής τους στη βιομηχανία. - Η κατανόηση των κινδύνων για τον ερευνητή και το περιβάλλον όπως απορρέουν από την εργασία σε εργαστηριακό χώρο ή τη βιομηχανία. Η εκπαίδευση σε μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων και το σχεδιασμό εργαστηριακών μονάδων υπό το πρίσμα της υγιεινής, ασφάλειας και αποδοτικής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Βελτιστοποίηση & Προτυποποίηση: Διάγραμμα κατάστασης. Χώρος παραμέτρων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Προδιαγραφές-απαιτήσεις. Επιλογή της διάταξης. Ενσωμάτωση, ποιότητα, μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας. Κατασκευή προτύπου. Παραδείγματα. - Μέθοδοι Επιλογής Υλικών: Υλικά και Σχεδιασμός. Οι ιδιότητες και κατηγορίες των υλικών. Tύποι σχεδιασμού. Οι παράμετροι του σχεδιασμού. Επίδοση του υλικού. Αξία και κόστος. Η διαδικασία επιλογής υλικού. Μέθοδοι Επιλογής Υλικών - Επιλογή με βάση τεχνική ανάλυση, συσχετισμό και αναλογία. Κατάταξη με δείκτες επίδοσης. Πολλαπλοί στόχοι και περιορισμοί. Βάσεις Δεδομένων Επιλογής Υλικών. Επιλογή κατεργασίας. Ανάλυση κόστους κατεργασίας. Ιδιότητες κατεργασιών. Περιβαλλοντική επιλογή υλικών. - Οργάνωση ασφάλειας σε χώρους εργασίας με έμφαση σε ερευνητικά εργαστήρια. Είδη εργατικών ατυχημάτων και μέσων προστασίας. Αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιά, υψηλή τάση, χημική προσβολή, ηλεκτρομαγνητικά και οπτικά μέσα. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται πρακτική εκπαίδευση σε κατάσβεση πυρκαγιάς, πρώτες βοήθειες και επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες όπου οι φοιτητές βλέπουν εκ του πλησίον την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. - Υπολογιστική ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων νανοϋλικών Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει μια διεξοδική εμβάθυνση σε τεχνικές προγραμματισμού ως εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων στην Φυσική των Υλικών. Ως εργαλείο προγραμματισμού θα χρησιμοποιηθεί το MATLAB, το οποίο αποτελεί μια πλήρη πλατφόρμα προγραμματισμού. Το MATLAB δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να συντάσσει κώδικα όμοιο με τις ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού, σε συνδυασμό με βιβλιοθήκες συναρτήσεων και εφαρμογών υπολογιστικής φυσικής. Συνεπώς οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στον προγραμματισμό ως εργαλείο παραγωγής εφαρμογών, με την ταυτόχρονη χρήση των πλέον εξελιγμένων βοηθητικών συναρτήσεων που διαθέτει το MATLAB. Οι εφαρμογές που θα εκπαιδευτούν οι φοιτητές είναι σύγχρονα υπολογιστικά προβλήματα στη Φυσική των Υλικών. π.χ. υπολογιστική μοντελοποίηση και ανάλυση κρυσταλλικών δομών, περιοδικές συνθήκες, δημιουργία επιφανειών, διεπιφανειών και εκτεταμένων ατελειών. Υπολογισμοί σταθερών πλέγματος με δυναμικά αλληλεπίδρασης ατόμων. Υπολογισμοί ενέργειας-εύρεση κατάστασης ελάχιστης ενέργειας, ευσταθείς καταστάσεις. Επεξεργασία δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υπολογισμών πρώτων αρχών κρυσταλλικών υλικών. Ενεργειακό χάσμα ημιαγωγών, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, στατιστικές & θερμοδυναμικές ιδιότητες της ύλης.
Λέξεις Κλειδιά
Βελτιστοποίηση, προτυποποίηση, επιλογή υλικών, ιδιότητες υλικών, υγιεινή, ασφάλεια, εργαστήριο, βιομηχανία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Materials selection in Mechanical Design, M. F. Ashby, Butterworth-Heinemann Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Συγγραφέας: Νίκος Σαραφόπουλος, Εκδοτικός οίκος: Μεταίχμιο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015