Λογοτεχνική Θεωρία και Κριτική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛογοτεχνική Θεωρία και Κριτική / Literary Theory and Criticism
ΚωδικόςΛογ 590
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004003

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αγγλικές και Αμερικανικές ΣπουδέςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛογοτεχνική Θεωρία και Κριτική
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ιωάννης Καναράκης
Class ID
600041157
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, προφορικά και γραπτά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκρήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: (1) να έχουν αποκτήσει μια ουσιαστική κατανόηση των κύριων λογοτεχνικών/κριτικών θεωριών, (2) να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να μπορούν να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα κείμενα και τις έννοιες που έχουν συζητηθεί, και (3) να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις θεωρίες αυτές σε δικές τους αναλύσεις λογοτεχνίας και κουλτούρας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε θεωρίες λογοτεχνίας που διέπουν την κατεύθυνση των Αγγλικών και Αμερικανικών Σπουδών. Επικεντρώνεται στον τρόπο που ορίζεται το επιστημονικό πεδίο της θεωρίας λογοτεχνίας και εξεταζει την πολιτική της διάσταση, τις προϋποθέσεις της, τις μορφές της, τη δυναμική της καθώς και τους περιορισμούς της. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ή δεδομένη μορφή θεωρητικής προσέγγισης που να την καθιστά δύναμη χειραφέτησης ή φονταμενταλισμού. Επιπλέον, το μάθημα εξετάζει λογοτεχνικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, και πολιτισμικές θεωρίες έτσι ώστε να διευρίνει τη συζήτηση και να εξηγήγει πως κάποιες βασικές θεωρητικές έννοιες (όπως η έννοια της εξουσίας, του υβριδισμού, του κοσμοπολιτισμού, της επιτελέσεως) είτε υποστηρίζουν, είτε ανατρέπουν παγιωμένες ιδέες σε μια σειρά επιστημονικών πεδίων που, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με θεωρίες αναπαράστασης, το ρόλο των φύλων, την ψυχανάλυση, την αποδόμηση, τις μεταποικιοκρατικές θεωρίες, τον καπιταλισμό, την παγκοσμιοποίηση, τον μεταμοντερνισμό και τις νέες τεχνολογίες.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρία, λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις προφορικές (ανοικτές) παρουσιάσεις τους μέσα στην τάξη, τις εβδομαδιαίες γραπτές περιγραφές των κύριων σημείων της ύλης που καλύφθηκε, καθώς και μιας τελικής ερευνητικής εργασίας πάνω σε ένα σχετικό θέμα επιλογής τους, στην οποία θα κληθούν να επιδείξουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να αξιολογούν βασικές έννοιες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη βαθμολογία των παρουσιάσεων και εργασιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε επιστημονικό επίπεδο, (β) το βαθμό πρωτοτυπίας του φοιτητή/ τριας σε σχέση με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, (γ) την ικανότητα να απευθύνεται σε ένα ορισμένο ακροατήριο προφορικά και γραπτώς, (δ) την ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε συγγενείς ιδέες, (ε) να εντοπίζει επιστημονικές διαφωνίες και να παίρνει θέση ο ίδιος/ η ίδια, με την απαραίτητη τεκμηρίωση. Στον προσδιορισμό του βαθμού του/ της κάθε φοιτητή/τριας εφαρμόζονται τα εξής ποσοστά βαρύτητας: 1. Προφορικές Παρουσιάσεις & εβδομαδιαίες γραπτές αναφορές 40% 2. Τελική εργασία 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Primary Sources Althusser, Louis. 1969. ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’ and ‘A Letter on Art’, in Lenin and Philosophy and Other Essays, trans. Ben Brewster, London: New Left Books, 1977. Baudrillard, Jean. 1988. ‘Simulacra and Simulations’, in Selected Writings, ed. Mark Poster. Cambridge: Polity. Bhabha, Homi, ed. 1990. Nation and Narration. London: Routledge. Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge. Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1983. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Robert Hurley et al. Minneapolis: University of Minnesota Press. Derrida, Jacques. 1992. Acts of Literature, ed. Derek Attridge. London: Routledge. Dollimore, Jonathan and Alan Sinfield, eds. 1994. Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism, 2nd edn. Manchester: Manchester University Press. Eagleton, Terry. 1976. Marxism and Literary Criticism. London: Routledge. Foucault, Michel. 1970. The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. New York: Random House. Gallagher, Catherine and Stephen Greenblatt. 2000. Practising New Historicism. Chicago: University of Chicago Press. Gates, Henry Louis, Jr, ed. 1984. Black Literature and Literary Theory. London: Methuen. Hutcheon, Linda. 1988. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London: Routledge. Lacan, Jacques. 1977. Écrits: A Selection, trans. Alan Sheridan. London: Tavistock. Moi, Toril. 1985. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Routledge. Sedgwick, Eve Kosofsky. 1985. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Further Reading Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds. 1995. The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge. Brannigan, John. 1998. New Historicism and Cultural Materialism. London: Macmillan. Bristow, Joseph, ed. 1992b. Sexual Sameness: Textual Differences in Lesbian and Gay Writing. London: Routledge. Curti, Lidia. 1998. Female Stories, Female Bodies: Narrative, Identity and Representation. London: Macmillan. Ellmann, Maud, ed. 1994. Psychoanalytic Literary Criticism. London: Longman. Hall, Donald E. 2003. Queer Theories. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Mulhern, Francis, ed. 1992. Contemporary Marxist Literary Criticism. London: Longman. Taylor, Charles. 1989. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press. Walder, Dennis. 1998. Post-Colonial Literatures in English: History, Language, Theory. Oxford: Blackwell. Williams, Linda Ruth. 1995. Critical Desire: Psychoanalysis and the Literary Subject. London: Edward Arnold.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2016