ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 / Soil Plant Relationships
ΚωδικόςΕΔΝ709
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000699

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600053300
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων φυσικής, χημείας, εδαφολογίας και φυσιολογίας φυτού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα 1. έχουν κατανοήσει το περιβάλλον της ριζόσφαιρας 2. θα μάθουν πως αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα των φυτων κάτω από συνθήκες εδαφικού stress. 3. βάσει αυτών θα μπορέσουν να λύσουν προβλήματα ανάπτυξης ριζικού συστήματος φυτών που εξαρτώνται απο εδαφικές καταπονήσεις 4. κατανοούν τις διεργασίες στη διεπιφάνεια ρίζας - στερεών τεμαχιδίων 5. κατανοούν την επίδραση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους στην ανάπτυξη και λειτουργία των ριζών 6. εκτιμούν την επίδραση του ριζικού συστήματος στις εδαφικές συνθήκες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το έδαφος ως μέσο ανάπτυξης φυτών. Ανάπτυξη, κατανομή και λειτουργίες του ριζικού συστήματος. Η διεπιφάνεια ριζών-εδαφικών τεμαχιδίων. Υδατικές σχέσεις στο σύστημα έδαφος-φυτό. Απλές και συνδυασμένες επιδράσεις των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους (δομή, μηχανική παρεμπόδιση, εδαφικό νερό, αερισμός και θερμοκρασία) στην ανάπτυξη και στις λειτουργίες των ριζών. Τροποποιήσεις του εδαφικού περιβάλλοντος για ανεμπόδιστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Επιδράσεις του ριζικού συστήματος στις ιδιότητες και συνθήκες του εδαφικού περιβάλλοντος. Βιολογικές και χημικές αλληλεπιδράσεις εδάφους-φυτών. Προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών συστατικών στην επιφάνεια της ρίζας. Πρόσληψη-συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο ριζικό σύστημα. Δράση των μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα
Λέξεις Κλειδιά
Ριζόσφαιρα, πρόσληψη νερού απο τις ρίζες, μηχανική παρεμπόδιση ανάπτυξης ριζών, βιοχημικές αλληλεπιδρασεις εδαφους -φυτού, βαριά μέταλλα, μικροοργανισμοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομέιο)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των διαλέξεων της θεωρίας. Προαιρετική παρακολούθηση του φροντιστηρίου. Παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας. Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εδαφολογία Nyle C. Brady and Ray R. Weil (Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Εκδόσης κ. Οιχαλιώτης, Δ. Γασπαράτος, Ν. Μισοπολινός)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του μαθήματος Σχέσεις Φυτού και εδαφικού περιβάλλοντος 2015. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη The Rhizosphere. Biochemistry and organic substances at the soil-plant interface R. Pinton, Z. Varanini and P. Nannipieri 2001. by Marcel Dekker, Inc ISBN: 0-8247-0427-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015