ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ) / HISTORICAL-CANONICAL ISSUES (THESSALONIKI AND MACEDONIA)
ΚωδικόςΧ282
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γκαβαρδίνας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005301

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600055044
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να εντρυφήσουν τις γνώσεις τους στην κατανόηση του δικαιοδοτικού ρόλου της Εκκλησίας από τον 12ο μ.Χ αιώνα και καθ΄όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας και στη συμβολή της στη διαμόρφωση δικαιικών θεσμών στον βορειοελλαδικό και στον ευρύτερο Μακεδονικό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σχέση κανόνων και πολιτειακών διατάξεων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η παρακμή της νομοθετικής παραγωγής εκ μέρους του κράτους και η σταδιακή ανάληψη της αρμοδιότητος αυτής εκ μέρους της Εκκλησίας. Η απονομή δικαίου και οι πηγές του κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η Θεσσαλονίκεια νομοκανονική γραμματεία του 14ου αιώνος. Οι δικαιικού περιεχομένου πατριαρχικές και συνοδικές αποφάσεις και η απονομή δικαιοσύνης από την πατριαρχική σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως και τα επί μέρους εκκλησιαστικά όργανα. Ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Σχέσεις Οθωμανικού κράτους και Εκκλησίας στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Τα κανονικά δικαιώματα του οικουμενικού πατριαρχείου στον τουρκοκρατούμενο βορειοελλαδικό και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο. Οι δεκατρείς ενότητες του μαθήματος διαρθρώνονται ως εξής: 1. Η κατάσταση του δικαίου από τον 12ο μέχρι και τον 14ο αιώνα. 2. Η νομοκανονική παραγωγή στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αιώνα. 3. Ο Ματθαίος Βλάσταρης, ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και το νομοκανονικό τους έργο. 4. Ο δικαιοδοτικός ρόλος της Εκκλησίας στην απονομή δικαίου από τον 14ο αιώνα και εξής. 5. Η επίδραση του κανονικού δικαίου στη διαμόρφωση δικαιικών θεσμών κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. 6. Πατριαρχικές αποφάσεις και απονομή δικαίου στον τουρκοκρατούμενο βορειοελλαδικό χώρο. 7. Οι νομοκανονικές συλλογές των Παραδουνάβιων . Πηγές και περιεχόμενο. 8. Η Επαρχιακή Μητροπολιτική Σύνοδος Θεσσαλονίκης. Δικαιοδοσία, αρμοδιότητες, κανονικές αποφάσεις. 9. Το δίκαιο της μνηστείας και του γάμου στον τουρκοκρατούμενο βορειοελλαδικό χώρο. 10. Οι θρησκευτικού περιεχομένου διατάξεις των οθωμανικών βερατίων και φιρμανίων και η σημασία τους για τη διοίκηση των ορθοδόξων καθιδρυμάτων. 11. Το επιτίμιο του αφορισμού. Δίκαιο και πρακτική. 12. Νομοκανονικές διατάξεις και θεσμοί κληρονομικού δικαίου. 13. Τα πατριαρχικά δίκαια στον τουρκοκρατούμενο Μακεδονικό χώρο.
Λέξεις Κλειδιά
Δίκαιο, Τουρκοκρατία, Πατριαρχικές και συνοδικές αποφάσεις, Βυζαντινή αυτοκρατορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Προφορική Εξέταση20,1
Σύνολο773,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Γεωργίου Γκαβαρδίνα, Ιστορικοκανονικά Ζητήματα, (Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά), Θεσσαλονίκη 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παρασκευά Κονόρτα, Οθωμανικές θεωρήσεις για το οικουμενικό πατριαρχείο, 17ος αρχές 20ού αιώνος, Αθήνα 1998. 2. Νικολάου Πανταζοπούλου, Εκκλησία και δίκαιον εις την χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1986, ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ, τ. ΙΘ΄ (1986), Θεσσαλονίκη. 3. Σπύρου Ν. Τρωιάνου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα – Κομοτηνή 1999. 4. Π. Μιχαηλάρη, Αφορισμός . Η προσαρμογή μιας ποινής στην αναγκαιότητα της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1997. 5. Κ. Πιτσάκη, Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου – Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήνα 1971. 6. Μανουήλ Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Κωνσταντινούπολις 1888.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2014