ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES
Κωδικός07EE10a
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002517

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600055143

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Α)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα202 (21)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 09:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 04EA10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι γενικές προαπαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο σκεπτικό των παραπανω επιλογών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
οι φοιτητές αναμένεται οτι στα πλαίσια του μαθήματος θα: -εξασκηθούν στο σχεδιασμό αστικού υπαίθριου χώρου και -ολοκληρώσουν τη σχεδιαστική τους πρόταση από το σχέδιο γενικής οργάνωσης έως τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται γύρω από τη συνθετική δουλειά σχεδιαστηρίου με θέμα τη διαμόρφωση αστικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη, που μπορεί να περιλαμβάνει πεζόδρομους, ακάλυπτους χώρους, αυλές δημοσίου, πλατείες, ελεύθερους αδιαμόρφωτους χώρους, το θαλάσσιο μέτωπο, αστικά ρέματα κ.ά. Με στόχο την άσκηση στο σχεδιασμό του αστικού υπαίθριου χώρου, επιχειρείται ο σχεδιασμός τους ως μια ενότητα του αστικού ιστού, σε χώρο βιωμένο, καθημερινής και αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Με αφετηρία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδιας της τοποθεσίας, το δυναμικό του τοπίου και τις αρχές βιωσιμότητας του αστικού χώρου, αναζητούνται οι βασικές προθέσεις σχεδιασμού/στρατηγική για μια πρωτότυπη και δημιουργική παρέμβαση στο χώρο. Περιλαμβάνει τα βασικά στάδια μιας μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου, από την ανάλυση του τοπίου, στη διατύπωση κεντρικής ιδέας και την εκπόνηση σχεδίων γενικής οργάνωσης σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και σχεδίων διαμόρφωσης τμήματος της υπό μελέτης περιοχής σε μικρότερη κλίμακα. Επίσης περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις που αφορούν τόσο σε γενικά ζητήματα αντιμετώπισης του αστικού τοπίου στο σχεδιασμό, όπως το εννοιολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης του υπαίθριου χώρου – τοπίου όσο και ειδικά θέματα όπως πχ ο ρόλος της βλάστησης στο αστικό τοπίο και τα λειτουργικά, αισθητικά και οικολογικά της οφέλη, καθώς και ο ρόλος της τέχνης στο δημόσιο αστικό χώρο και η σημασία της land art. Έμφαση δίνεται στις αρχές βιωσιμότητας του αστικού τοπίου και στη σημασία των ελεύθερων αστικών χώρων ιδιαίτερα για τις ελληνικές πόλεις, τις ειδικές συνθήκες, ανάγκες και απαιτήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Αρχιτεκτονική τοπίου, ανάλυση τοπίου, διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων, βιωσιμότητα, τέχνη site-specific
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • επι τόπου επισκέψεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power point στις διαλέξεις. Χρήση του blackboard για ηλεκτρονική πρόσβαση των φοιτητών στο υλικό του μαθήματος (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες, προδιαγραφές παράδοσης, απαιτήσεις μαθήματος, διαλέξεις του εξαμήνου σε pdf κτλ.). Ανακοινώσεις μέσω του blackboard σχετικά με την πορεία του μαθήματος, καθώς και ενημέρωσης για ενδιαφέφουσες εκδηλώσεις της πόλης σχετικά με το τοπίο (εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια κτλ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επικοινωνία μέσω email μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση502
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Καλλιτεχνική δημιουργία
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σχεδιαστική άσκηση. Παρακολούθηση, ολοκλήρωση και αξιολόγηση εξαμηνιαίου θέματος (project) σχεδιασμού δικτύου αστικών χώρων. Κριτήρια προσδιορισμένα στον Οδηγό Σπουδών και στο τεύχος εκφώνησης του project.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-BOETTGER, S., Earthworks: Art and The landscape of the Sixties, Berkeley Los Angeles London: University of California Press, 2002. -TIBERGHIEN, A. G., Nature, Art, Paysage, Arles: Actes Sud/ Ecole Nationale Surerieure du Paysage/ Centre du Paysage, 2001 -KWON, M., One Place After Another: Site Specific art And Locational identity, Cambridge: The MIT Press, 2004 -DOHERTY, C. (ed), Contemporary Art, From Studio to Situation, London: Black Dog Publishing, 2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-09-2016