ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / TEACHING AND LEARNING IN DIGITAL ENVIRONMENTS
Τίτλος στα ΓερμανικάDigitale Lernumgebungen für das Lehren und Lernen von Sprachen
ΚωδικόςΑΚ0215-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΕμβάθυνση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012956

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600056854
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να προσεγγίσουν βασικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία • Να γνωρίσουν συγκεκριμένα ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και τις δυνατότητες που διανοίγονται με αυτά στη διδασκαλία του ξενόγλωσσου μαθήματος • Να γνωρίσουν την παιδαγωγική αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων, εφαρμογών και πλατφορμών διαχείρησης δεδομένων και επικοινωνίας • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν υβριδικά ή μη μαθησιακά περιβάλλοντα με την χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας • Να αξιολογούν κριτικά μαθησιακά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο ή περιβάλλοντα που οι ίδιοι κατασκευάζουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η δημιουργία και η διαχείρηση ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης καθώς και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση στην γλωσσική διδασκαλία και μάθηση, αποτελούν βασικές θεματικές αυτού του μαθήματος. Αρχικά θα μας απασχολήσει το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενος ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης και πώς αυτό εξυπηρετείται απο τα ψηφιακά μέσα. Επιπλέον θα αξιολογήσουμε μεμoνωμένες ψηφιακές εφαρμογές μεταξύ άλλων με βάση το ερώτημα, μπορούν ή/και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή του μαθήματος, αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταξύ άλλων ανοιχτής, διαφοροποιημένης, εξατομικευμένης, συνεργατικής και άλλων μορφών διδασκαλίας και μάθησης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση προκύπτει απο μια σύντομη προφορική εισήγηση και απο τη συγγραφή γραπτής εργασίας στην ίδια θεματική θεματική ενότητα.
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arnold, R. –Lermen, M. (2006). eLearning-Didaktik. Hohengehren: Schneider Born, J. (2008). Das eLearning-Praxisbuch. Hohengehren: Schneider Fredebeul, M. (2007). Situiertes Lernen und Blended Learning. Norderstedt: Müller Issing, L. / Klimsa, P. (2009). Online Lernen. München: Oldenburg Klippel, F. /Koller, G. / Polleti, A. (2007). Fremdsprachenlernen online. Münster: Waxmann Legutke, M. / Rösler, D. (2003). Fremdsprachen mit digitalen Medien: Beiträge des Giessener Forschungskolloquiums. Tübingen: Narr. Meister, H./Shalaby, D. (2014). E-Learning. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Hueber: München Rösler, D. (2007). E-Learning Fremdsprachen: eine kritische Einführung. Tübingen: Stauffenburg: Solomon, G. / Lynne (2007). WEB 2.0, new tools, new schools.Washington: ISTE Καράμηνας, Ι. (2006). Διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Αθήνα: Ατραπός. Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Σολομωνίδου, Χ. (2008). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Τζιφόπουλος, Μ. (2010). Ψηφιακός γραμματισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2016