ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ / HEAT TREATMENTS AND PHASE TRANSFORMATIONS
Κωδικός334
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μιχαηλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000429

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚατασκευαστικόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600059697

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα557-558 (85)
ΗμερολόγιοThursdsay 14:00 to 16:00
ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα556 (88)
ΗμερολόγιοMonday 12:00 to 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγικές γνώσεις επιστήμης υλικών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • Γνωρίζουν όλη τη γκάμα θερμικών κατεργασιών σε μεταλλικά υλικά και κράματα. • Κατανοήσουν πλήρως τον μαρτενσιτικό μετασχηματισμό και τις ιδιότητές του. • Διαβάζουν και να κάνουν υπολογισμούς με διαγράμματα ΤΤΤ και CCΤ. • Επιλέγουν τη θερμική κατεργασία ανάλογα με τα κραματικά στοιχεία και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. • Αποτιμούν την επίδραση της θερμικής κατεργασίας πάνω στις μηχανικές ιδιότητες μεταλλικών υλικών και κραμάτων. • Επιλέγουν την πλεονεκτικότερη μέθοδο επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και κραμάτων, ανάλογα με την εφαρμογή που προορίζονται. • Πραγματοποιούν θερμικές κατεργασίες με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετασχηματισμοί φάσεων στη στερεά κατάσταση. Ανόπτηση (πλήρης, μερική, εξομάλυνσης, ομογενοποίησης, ανακρυστάλλωσης, αποτατική). Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Κρυσταλλική δομή, μορφολογία και κινητική του μαρτενσιτικού μετασχηματισμού. Εμβαπτότητα. Επίδραση των στοιχείων κραμάτωσης. Διαγράμματα ΤΤΤ και CCΤ. Μέσα βαφής και τάσεις ρηγμάτωσης. Επαναφορά απλών και κραματωμένων χαλύβων. Θερμο-μηχανική κατεργασία χαλύβων. Μartempering, austenepering, patenting. Το φαινόμενο της σκλήρυνσης με γήρανση. Θερμοδυναμική της καθίζησης. Δομικές μεταβολές κατά τη γήρανση. Ο ρόλος των στοιχείων κραμάτωσης. Εφαρμογές σε κράματα αλουμινίου. Επιφανειακές κατεργασίες: Επιμεταλλώσεις (ηλεκτρολυτικές, θερμής ένθεσης). Διαχυτική επιμετάλλωση (απόθεση σε κενό, απόθεση ατμών, μεταλλικά σπρέϋ). Δομή διαχυτικής επιμετάλλωσης. Επαγωγική σκλήρυνση και σκλήρυνση με φλόγα. Χημική θερμική κατεργασία. Ενανθράκωση με φλόγα. Ενανθράκωση, εναζώτωση, νιτροενθράκωση, εμφύτευση ιόντων. Γλαβανισμός, χρωμίωση, ανοδίωση, φωσφάτωση. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Φερριτικοί, ωστενιτικοί, μαρτενσιτικοί μηχανισμοί ισχυροποίησης και μηχανικές ιδιότητες.
Λέξεις Κλειδιά
Θερμικές κατεργασίες, μετασχηματισμοί φάσεων, σκλήρυνση, επιφανειακές κατεργασίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,7
Εργαστηριακή Άσκηση451,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,2
Εξετάσεις100,3
Άλλο / Άλλα100,3
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση που καλύπτει το φάσμα της ύλης και εξετάζει τόσο την κριτική τους ικανότητα όσο και το βαθμό κατανόησης της ύλης, μέσω θεωρητικών ερωτήσεων, ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ασκήσεων, σε ποσοστό περίπου: 20, 20, 20%, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο περίπου 40% αποτελεί την αξιολόγηση της εργαστηριακής επίδοσης των φοιτητών. Στα κριτήρια αξιολόγησης συγκαταλέγονται η συμμετοχή στα εργαστήρια, η ποιότητα των αποτελεσμάτων και η ποιότητα και πληρότητα της τεχνικής έκθεσης.Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση που καλύπτει το φάσμα της ύλης και εξετάζει τόσο την κριτική τους ικανότητα όσο και το βαθμό κατανόησης της ύλης, μέσω θεωρητικών ερωτήσεων, ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ασκήσεων, σε ποσοστό περίπου: 20, 20, 20%, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο περίπου 40% αποτελεί την αξιολόγηση της εργαστηριακής επίδοσης των φοιτητών. Στα κριτήρια αξιολόγησης συγκαταλέγονται η συμμετοχή στα εργαστήρια, η ποιότητα των αποτελεσμάτων και η ποιότητα και πληρότητα της τεχνικής έκθεσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8733 Έκδοση: 1/2009 Συγγραφείς: Αγγελική Λεκάτου ISBN: 978-960-86109-3-4 Διαθέτης (Εκδότης): Ε. Θεοδωρίδη - Α. Θεοδωρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα και διαλέξεις μαθημάτων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2016