ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ / PS8-1 URBAN PLANS AND SCHEMES
ΚωδικόςΣΕ8-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Γιαννακού
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002376

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό849

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600066956

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Γ)
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΝΗΣΙΔΑ Η/Υ ΤΜΧΑ ΑΠΘ (304) (12)
ΗμερολόγιοΤρίτη 13:00 έως 17:00
ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Α)
ΌροφοςΙσόγειο
Αίθουσα1023 (28)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
H εξοικείωση με την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων και η κατανόησή τους τόσο ως εργαλεία-πλαίσια όσο και ως κανονιστικά εργαλεία σχεδιασμού, που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα χωρικής οργάνωσης μιας πόλης, καθώς και να προωθήσουν και να ελέγξουν την αστική ανάπτυξη στον αστικό και εξωαστικό χώρο. Γενικά το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και την ίδια τη διαδικασία του σχεδιασμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. ΘΕΩΡΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Το μάθημα τεκμηριώνει το χαρακτήρα των πολεοδομικών σχεδίων ως βασικών εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού. Αποσαφηνίζει τις έννοιες του πολεοδομικού σχεδιασμού σε σχέση με τα κρίσιμα προβλήματα αστικής ανάπτυξης και σκιαγραφεί τα κρίσιμα στοιχεία των ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού. Αναλύονται οι βασικές επιδιώξεις και τα κεντρικά ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού και των πολεοδομικών σχεδίων, οι σύγχρονες αρχές του βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού και τα βασικά στοιχεία του ελληνικού συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως επίπεδα, περιεχόμενο, θεσμικό πλαίσιο, φορείς, αρμοδιότητες και διαδικασίες σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και συζήτηση γύρω από τύπους και παραδείγματα πολεοδομικών σχεδίων από τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΙΑ Το μάθημα εστιάζει στην επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος εφαρμογής και από την άποψη της χωρικής κλίμακας κινείται στο σχεδιασμό μιας αστικής περιοχής. Το θέμα επικεντρώνεται στην επεξεργασία ενός πολεοδομικού σχεδίου σε δύο επίπεδα: Πρώτον, στο επίπεδο του σχεδίου-πλαίσιο, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο επιδιώκει τη συνολική ρύθμιση του αστικού και περιαστικού χώρου. Δεύτερον, σε περισσότερο λεπτομερειακό επίπεδο, δηλαδή μιας Πολεοδομικής Μελέτης, όπου προδιαγράφεται αναλυτικότερα ο τρόπος που πρέπει να αναπτυχθούν μία ή περισσότερες Πολεοδομικές Ενότητες μιας πόλης. Η επεξεργασία του θέματος ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και ενιαία για όλες τις ομάδες μεθοδολογία. Το θέμα εκπονείται από ομάδες 2 ή 3 ατόμων.
Λέξεις Κλειδιά
πολεοδομικά σχέδια και εργαλεία, βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός, σχέδια αστικής ανάπτυξης και αναζωογόννησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση εποπτικών μέσων (π.χ. power point) στις διαλέξεις θεωρίας. Χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού (AUTOCAD, ARCGIS) για την σύνταξη χαρτών και σχεδίων απαραίτητων για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Όλες οι διαλέξεις αναρτώνται στο elearning. Μέσω του elearning γίνεται επίσης η διάθεση πλούσιου υλικού για τη διεξαγωγή της εργασίας (υπόβαθρα χαρτών, νομοθετικά κείμενα, αναλυτικές οδηγίες, αναλυτικές παρατηρήσεις ανά στάδιο κ.α.). Εκτεταμένη χρήση του elearning γίνεται και για την επικοινωνία με τους φοιτητές (email, ανακοινώσεις)και θώς και για τη συζήτηση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων52
Φροντιστήριο26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Εκπόνηση μελέτης (project)130
Εξετάσεις3
Σύνολο243
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού προκύπτει ως εξής: Εργασία : 80% Εξετάσεις στη θεωρία : 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Καυκαλάς, Γ., Βιτοπούλου Α., Γεμενετζή Γ., Γιαννακού Α., Τασοπούλου Α. 2015. Βιώσιμες πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Κάλλιπος. 2. Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές, Αθήνα: εκδ. Κριτική, 2η αναθεωρημένη έκδοση 2014. 3. Γιαννακούρου Γεωργία (2010) Χωροταξική Πολεοδομική Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αραβαντινός Α., Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Εκδ. Συμμετρία, 2007. Beatley, T. (2000), Green Urbanism, Learning from European Cities, Washington D.C.: Island Press. Campbell S. (2003), “Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development”, in Campbell S. and Fainstein S. (eds.) Readings in Planning Theory, 2nd edition, Cambridge: Blackwell Publishers. ECTP (2003), The New Charter of Athens. The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st century, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ceu-ectp.org/e/athens/charter2003.pdf Haughton, G. and Hunter, C. (1994), Sustainable Cities, Jessica Kingsley Publishers/Regional Studies Association, London. Newman P. and Jennings I. (2008), Cities as Sustainable Ecosystems, Island Press. EΕK (2006), Σχετικά με μια θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επiπλέον, στα πλαίσιο του μαθήματος είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλιογραφικό υλικό, καθώς και επίσημα κείμενα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, όπως το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Ειδικά Πλαίσια και το Σχέδιο Νόμου για την Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η νομοθεσία που αφορά στην εκπόνηση των ΓΠΣ κλπ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-09-2017