ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / HUMAN RESOURCES AND DEVELOPMENT
ΚωδικόςΠΑ21
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝέλλη-Ελένη Παυλίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001243

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικονομική και Περιφερειακή ΑνάπτυξηΕπιλογής216
Διεθνή και Ευρωπαϊκά ΟικονομικάΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600068175
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα 1. κατανοήσουν τη μεταβολή στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «ανάπτυξη», στους στόχους και στους δείκτες ανάπτυξης 2. κατανοήσουν την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ ανάπτυξης και ανθρώπινων πόρων, τη σημασία που έχει η ανάπτυξη στην ευημερία των ανθρώπων αλλά και η συμβολή της ποσοτικής-ποιοτικής διάστασης των ανθρώπινων πόρων στην ανάπτυξη. 3. εμβαθύνουν σε θέματα όπως ανάπτυξη και ευτυχία, ανάπτυξη και ανισότητες, φτώχεια, ποσοτική και ποιοτική διάσταση ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξη, επιπτώσεις της κρίσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της συμβολής τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής διάστασης των ανθρώπινων πόρων στην ανάπτυξη των χωρών καθώς και η εξέταση ειδικών θεμάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι έννοιες "Ανάπτυξη" (εννοιολογικός προσδιορισμός, στόχοι ανάπτυξης, δείκτες ανάπτυξης).Ανάπτυξη και ανισότητες: α) Εισοδηματικές - Χάσμα βιοτικού επιπέδου β) Έμφυλες διακρίσεις - Ενδυνάμωση των Γυναικών. Φτώχεια: Δείκτες Φτώχειας, Θηλυκοποίηση της Φτώχειας, Εργαζόμενοι/ες Φτωχοί/ές. Ανάπτυξη και Ευτυχία – Well_being των κοινωνιών και των ανθρώπων. Ανάπτυξη και Ποσοτική Διάσταση Ανθρώπινων Πόρων: δημογραφικά χαρακτηριστικά, γήρανση του πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες και ασφαλιστικό, μετανάστευση: εσωτερική - διεθνής μετανάστευση και Brain Drain. Ανάπτυξη και Ποιοτική Διάσταση Ανθρώπινων Πόρων: Ανθρώπινο Κεφάλαιο - Εκπαίδευση και Εξειδίκευση (μορφές εκπαίδευσης, εκπαίδευση και αγορά εργασίας: αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ο ρόλος του κράτους). Ανάπτυξη και Ποιοτική/ Ποσοτική Διάσταση Ανθρώπινων Πόρων: Υγεία - Διατροφή: υποσιτισμός, διατροφική κρίση, ο ρόλος του κράτους. Εργασία και ανάπτυξη: άνεργη ανάπτυξη, πρότυπα απασχόλησης, διάρθρωση αγορών εργασίας και νέες μορφές απασχόλησης – υποαπασχόλησης – ανεργίας, παιδική εργασία. Τεχνολογία και εργασία : skill-biased τεχνολογική αλλαγή, τεχνολογική ανεργία. Επιπτώσεις της κρίσης στα εργασιακά.
Λέξεις Κλειδιά
Ανθρώπινη ανάπτυξη, Ανθρώπινοι πόροι, Ανισότητες (οικονομικές, έμφυλες), Ευτυχία, Φτώχεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Gillis M., Perkins D. H., Roemer M. & Snodgrass D.R. (2011) Οικονομική της Ανάπτυξης, Ενιαίο, 1η έκδοση, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, ISBN: 978-960-402-400-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12990895 2. Todaro M.P.– Smith St.C. (2016) Οικονομική της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Έκδοση: 12η, ISBN: 978-960-418-452-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155988
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
AHLBURG DENNIS A. (2002) “Does Population Matter? A Review Essay”, Population and Development Review, Vol. 28, Issue 2, pp. 329-360. ACEMOGLU, DARON (2002) “Technical Change, Inequality, and the Labor Market”, Journal of Economic Literature, Vol. XL (March), pp. 7-72. ANDERSON SIWAN AND RAY DEBRAJ (2010), “Missing Women: Age and Disease”, Review of Economic Studies, Vol. 77, pp. 1262–1300. ASHENFELTER ORLEY AND CARD.DAVID (eds) (1999) Handbook of Labor Economics. Amsterdam, The Netherlands: North Holland. BOERSCH-SUPAN AXEL (2001) "Labor Market Effects of Population Aging," NBER Working Papers 8640, National Bureau of Economic Research BORJAS J. GEORGE (2009), Labour Economics, 5th Edition, McGraw-Hill International Edition. BOSERUP, ESTER (1970) Women's Role in Economic Development, New York: St. Martin’s Press. CHANT SYLVIA (2008) “The 'Feminisation of Poverty' and the 'Feminisation' of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision?” , The Journal of Development Studies, Volume 44, Issue 2 pp. 165-197. DOCQUIER FRΙDΙRIC AND RAPOPORT HILLEL (2011), “Globalization, Brain Drain and Development” IZA, Discussion Paper, No. 5590. DOMINICK SALVATORE (2007) “Growth, International Inequalities, and Poverty in a Globalizing World”, Journal of Policy Modeling, Vol. 29, Issue 4 pp. 635-641. EHRENBERG, R. & SMITH, R. (2009) Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 10th Edition, USA: Addison-Wesley. FOLBRE NANCY (2006 ) “Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy”, Journal of Human Development , Vol. 7, No. 2, 183 — 199 (July). FREJKA TOMAS & SOBOTKA TOMÁŠ (2008) “Fertility in Europe: Diverse, Delayed and Below Replacement”, Demographic Research, Vol. 19, pp 15-46. HAUGHTON JONATHAN AND KHANDKER SHAHIDUR R. (2009) Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank. OECD (2003) Combating Child Labour: A Review of Policies, Paris: OECD. OECD (2006). Live Longer, Work Longer, Paris: OECD. RAFAEL LALIVE AND ALOIS STUTZER (2004) “Approval of Equal Rights and Gender Differences in Well-Being”, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich Working Paper Series, Working Paper No. 194. SCHULTZ PAUL T. AND STRAUSS JOHN (eds) (2008) Handbook of Development Economics, Amsterdam, The Netherlands: North Holland. SEN A.K. (1975) Employment, Technology and Development, Oxford: Clarendon Press. THIRLWALL A.P. (2013 ) Μεγέθυνση και Ανάπτυξη ( Α), Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, Έκδοση: 1η έκδοση. WORLD DEVELOPMENT REPORT (1995), Special Issue on the Role of Human Resources in Economic Development, World Bank.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-03-2017