ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ) / APPLIED SPORTS MEDICINE
Κωδικός038
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Κουϊδή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000226

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600068898
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές από το τρίτο έτος των σπουδών τους και μετά
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο της υγείας των αθλουμένων, η επίδειξη της λειτουργίας των οργάνων για το σκοπό αυτό, τα κριτήρια χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού καταλληλότητας για άσκηση και η ικανότητα αξιολόγησης της σωματικής υγείας των αθλουμένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
α. Προληπτικός ιατρικός έλεγχος αθλουμένων – λήψη ιστορικού, β. Ανθρωπομετρικές εξετάσεις – λιπομέτρηση γ. Σφυγμός. δ. Κυκλοφορικό σύστημα – Κλινική εξέταση – πρακτική εφαρμογή ακρόασης του κυκλοφορικού ε. Αρτηριακή πίεση – πρακτική εφαρμογή στ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα - πρακτική εφαρμογή ζ. Αρρυθμίες – 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού. η Δοκιμασία κόπωσης - πρακτική εφαρμογή θ. Υπερηχοκαρδιογράφημα- πρακτική εφαρμογή. ι. Αναπνευστικό σύστημα - ακτινογραφία θώρακος – κλινική εξέταση κ. Σπιρομέτρηση- πρακτική εφαρμογή, λ. δοκιμασία ανάκλισης - πρακτική εφαρμογή μ. Εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ιατρικό έλεγχο αθλουμένων
Λέξεις Κλειδιά
προαγωνιστικός έλεγχος υγείας αθλητών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
χρήση παρουσιάσεων-διαλέξεων με Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις25
Εργαστηριακή Άσκηση50
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Ιατρική της Άθλησης από την θεωρία στην πράξη» του Kαθηγητή κ. Α. Δεληγιάννη, εκδόσεις University Studio Press «Καρδιολογία της Άθλησης» του Kαθηγητή κ. Α. Δεληγιάννη, εκδόσεις Παρισιάνου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. A. Deligiannis, A. Anastasakis, L. Antoniades, G. Bobotis, P. Geleris, J. Goudevenos, G. Hahalis, E. Kouidi, A. Kranidis, D. Kremastinos, J. Lekakis, G. Parcharidis, V. Pyrgakis, G. Rontogiannis, C. Stefanadis, I. Styliadis, P. Vardas. Recommendations for the cardiovascular screening of athletes. Hellenic J Cardiol, 51(6):530-7, 2010 2. A. Mezzani, P. Agostoni, A. Cohen-Solal, U. Corrà, A. Jegier, E. Kouidi, S. Mazic, P. Meurin, M. Piepoli, A. Simon, CV. Laethem, L. Vanhees.Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from the Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 16: 249-67, 2009 3.M. Borjesson, A. Urhausen, E. Kouidi, D. Dugmore, S. Sharma, M. Halle, H. Heidbüchel, H. Björnstad, S. Gielen, A. Mezzani, D. Corrado, A. Pelliccia, L. Vanhees. Cardiovascular Evaluation of Middle-aged/Senior Individuals engaged in leisure-time sport activities: Position Stand from the sections of Exercise Physiology and Sports Cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR). European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 18(3):446-58, 2011. 4. P. Deligiannis, A-S Deligiannis, E. Kouidi Trends in e-Health monitoring implementation in sports. Sport- und präventivmedizin, 41(2): 34-37, 2011 5. E. Pagourelias, GK Efthimiadis, E. Kouidi, N Fragakis, VG Athyros, P Geleris.Athlete's Heart or Hypertrophic Cardiomyopathy: The Dilemma Is Still There. Am J Cardiol, 15(12): 1841-2, 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2017