ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ / Coaching in Developmental ages
ΚωδικόςN555
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Πατίκας
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000191

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069562
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες και της θεωρίες της ανάπτυξης και της προπόνησης κινητικών δεξιοτήτων στην διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: - Γνωρίζουν τις έννοιες της κινητικής ανάπτυξης και προπόνησης κινητικών δεξιοτήτων στην διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. - Να γνωρίζουν τις νομοτέλειες της κινητικής ανάπτυξης. - Να αξιολογούν την κινητική ανάπτυξη - Να γνωρίζουν τις αρχές και μεθόδους της προπόνησης στις αναφερόμενες ηλικίες και να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη. - Να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της προπόνησης - Να μπορούν να ταξινομούν και να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα δεδομένα των επιστημονικών ερευνών - Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη - Να αξιολογούν το μαθησιακό πρόβλημα και να βρίσκουν κατάλληλες μεθόδους εξάσκησης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ωρίμανση και ανάπτυξη ανθρωπομετρικών και κινητικών ικανοτήτων. Εργαστηριακό μάθημα Παράγοντες ανάπτυξης Δύναμης και ισχύος Προπόνηση δύναμης.Μυικές και νευρομυικές προσαρμογές Ανάπτυξη και μάθηση κινητικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη και διδασκαλία Αλτικότητας Ανάπτυξη και προπόνηση Ταχύτητας Ανάπτυξη και προπόνηση αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας. Παράγοντες κόπωσης στις αναπτυξιακές ηλικίες Εργαστηριακό μάθημα Ανίχνευση ταλέντου Αξιοποίηση Ταλέντου Παρουσίαση εργασιών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω H/Y • Παρουσίαση μαθημάτων με εξειδικευμένα προγράμματα Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Εργαστηριακή Άσκηση331,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εκπόνηση μελέτης (project)271,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,8
Κριτική παρουσίαση άρθρου532,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (10%). Αναμένεται ο/η φοιτητής/τρια να προετοιμάζεται και να συμμετέχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 2. Ατομική εργασία που θα αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα (20%). 3. Ατομική εργασία ενσωμάτωσης θεωριών (30%). Θα γίνει μια ατομική εργασία που θα αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Τελικές εξετάσεις (40%) Στο τέλος του μαθήματος θα δοθούν εξετάσεις που θα αφορούν την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διάλεξη 1: Katzmarzyk P, Coelho MGrowth and maturation in human biology and sports.Porto 2013,Impresna da Universidade de Coimbra. Διάλεξη 2 Bassa E, Patikas D, Kotzamanidis C. Activation of antagonist knee muscles during isokinetic efforts in prepubertal and adult males. Pediatr Exerc Sci 2005;17:65-75. Armatas V, Bassa E, Patikas D, Kitsas I, Zangelidis G, Kotzamanidis C. Neuromuscular differences between men and prepubescent boys during a peak isometric knee extension intermittent fatigue test. Pediatr Exerc Sci 2010;22:205-217. Bobbert MF, Harlaar JQ. Evaluation of moment-angle curves in isokinetic knee extension. Med Sci Sports Exerc 1992;25:251-259. Διάλεξη 3: Bassa E., Patikas D, Kotzamanidis C (2005). Activation of agonist and antagonist knee muscles during isokinetic efforts in prepubertal and adult males. Pediatric Exercise Science, 17,65-75 Bassa H., Kotzamanidis C., Siatras T., Mameletzi D., and Skoufas D. (2002) Coactivation of knee muscles during isokinetic concentric and eccentric knee extensions and flexions in prepubertal gymnasts. Isokinetics and Exerscise Science, 10: 137-144 (IF:0. 401) Dotan R, Mitchell CJ, Cohen R, Gabriel D, Klentrou P, Falk B.Explosive sport training and torque kinetics in children.Appl Physiol Nutr Metab. 2013 Jul;38(7):740-5 Dotan R, Mitchell C, Cohen R, Klentrou P, Gabriel D, Falk B Child-adult differences in muscle activation--a review.Pediatr Exerc Sci. 2012 Feb;24(1):2-21. Review. Thomas D. O’Brien1, Neil D. Reeves, Vasilios Baltzopoulos1, David A. Jones and Constantinos N. Maganaris1 In vivo measurements of muscle specific tension in adults and children Exp Physiol 95.1 pp 202–210 Bassa E., Patikas D., Hatzikotoulas K., Kotzamanidis C. Commentary on Child-Adult differences in muscle activation - a review. Subtitle: Who are stronger, children or adults? Pediatric Exercise Science.2013, 25(3):332-6 Διάλεξη 4: David G. Behm, Avery D. Faigenbaum, Baraket Falk, and Panagiota Klentrou Canadian Society for Exercise Physiology position paper: resistance training in children and adolescents Appl. Physiol. Nutr. Metab. 33: 547–561 (2008) Faigenbaum, AD, Kraemer, WJ, Blimkie, CJR, Jeffreys, I, Micheli,LJ, Nitka, M, and Rowland, TW. Youth resistance training:Updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. J Strength Cond Res 23(5):S60–S79, 2009 C. Marta , D. A. Marinho , T. M. Barbosa , M. Izquierdo , M. C. Marques Eff ects of Concurrent Training on Explosive Strength and VO 2max in Prepubescent Children 34(10):888-96, 2013 Michailidis, Y, Fatouros, IG, Primpa, E, Michailidis, C, Avloniti, A,Chatzinikolaou, A, Barbero-A´ lvarez, JC, Tsoukas, D, Douroudos, II, Draganidis, D, Leontsini, D, Margonis, K, Berberidou, F, and Kambas, A. Plyometrics’ trainability in preadolescent soccer athletes. J Strength Cond Res 27(1): 38–49, 2013 Ingle I, Sleap & Tolfrey K The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early pubertal boys. Journal of Sports Sciences, 2006; 24(9): 987 – 997 Διάλεξη 5: Payne VG and Issacs LD. Human motor development: a lifespan approach. 7th edition. McGraw-Hill Company. 2008. Gabbard CP. Lifelong motor development. 5th edition. Pearson Education Inc. 2008 Dienstmann R. Games for motor learning. Human Kinetics. 2008. Διάλεξη 6: Lazaridis S., Bassa E, Patikas D, Giakas G, Gollhofer A.,Kotzamanidis C Neuromuscular differences between prepubescents boys and adult men during drop jump" Eur J Appl Physiology (2010) 110(1):67-74. Lazariδis S..Kotzamanidis C. Biomechanical comparison in different jumping tasks between untrained boys and men. Pediatric Exercise Science 2013 25(1):101-13. Bassa E …..Kotzamanidis C.The effect of dropping height on jumping performance in trained and untrained prepubertal boys and girls' Journal Strength Conditioning Research (2011) 110(1):67-74, 2010. Abdou Temfemo & Jullien Hugues & Karen Chardon & Samuel-Honoré Mandengue & Said Ahmaidi Relationship between vertical jumping performance and anthropometric characteristics during growth in boys and girls Eur J Pediatr (2009) 168:457–464 Kotzamanidis C. The effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in preadolescent boys. Journal Strength Conditioning Research , ( 2006), 20(2),441-455 Διάλεξη 7: Kotzamanidis C. The effect of sprint training on running performance and vertical jumping in preadolescent boys. Journal of Human Movement studies 2003, 44:225-240 Kotzamanidis C. The effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in preadolescent boys. Journal Strength Conditioning Research , ( 2006), 20(2),441-455 The effect of a combined high resistance training and speed training on the running velocity and jumping ability of soccer players Journal Strength Conditioning Research (2005), 19(2), 369-375 Tsimahidis K., Galazoulas C, Skoufas D, Papaiakovou G, Bassa E, Patikas D, Kotzamanidis C The effect of sprinting after each set of heavy resistance training on the running spe ed and jumping performance of young basketball players Journal Strength Conditioning Research .(2010) 2010 24(8):2102-8 Milan Čoh, Vesna Babić, Krzysztof Maćkała Biomechanical, Neuro‐muscular and Methodical Aspects of Running Speed Development Journal of Human Kinetics volume 26 2010, 73‐81 Papaiakovou G., Giannakos A,Michailidis Ch.,Patikas D.,Bassa E.,Kotzamanidis Christos. The effect of chronological age and gender on the development of sprint performance during childhood puberty". Journal Strength Conditioning Research. 2009 , 23(9):2568-73110(1):67-74, 2010 Rumpf MC, Cronin JB, Pinder SD, Oliver J, Hughes M.Effect of different training methods on running sprint times in male youth. Pediatr Exerc Sci. 2012 May;24(2):170-86. Διάλεξη 8: Baquet G, Van Praagh E and Berthoin S.Endurance Training and Aerobic Fitness in Young People. Sports Med 2003; 33 (15): 1127-1143 Baquet, G, Gamelin, F-X, Mucci, P, The´ venet, D, Van Praagh, E, and Berthoin, S. Continuous vs. interval aerobic training in 8- to 11-year-old children. J Strength Cond Res 24(5): 1381–1388, 2010 Peter Lund Kristensen ,Niels Christian Moeller ,Lars Korsholm, Elin Kolle ,Niels Wedderkopp ,Karsten Froberg,Lars Bo Andersen The association between aerobic fitness and physical activity in children and adolescents: the European youth heart study. Eur J Appl Physiol (2010) 110:267–275 M;atos N.F, WINSLEY, and Wiliams G. Prevalence of Nonfunctional overreaching/Overtraining in Young English Athletes. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 43, No. 7, pp. 1287–1294, 2011. Benoit Borel ,Erwan Leclair,Delphine Thevenet ,Laurent Beghin,Serge Berthoin ,Claudine Fabre Correspondences between continuous and intermittent exercises intensities in healthy prepubescent children Eur J Appl Physiol (2010) 108:977–985 Διάλεξη 9: Kotzamanidis C, Hatzikotoulas K, Patikas D, Bassa H (2006). Gender differences in fatigability during a sustained submaximal contraction protocol in prepubertal population. J Sports Sciences 2006; 24(8): 817 – 824 Armatas V, Bassa E, Patikas D, Kitsas I, Zangelidis G,Kotzamanidis C Neuromuscular differences between adults and prepubescent boys during a maximal isometric intermittent fatigue test. Pediatric exercise science (2010) 22(2):205-17. 110(1):67-74, 2010. Paraschos, A. Hassani, E. Bassa, K. Hatzikotoulas, D.Patikas and C. Kotzamanidis. Differences in fatigability between adults and prepubertal males during a maximal isokinetic fatigue task. International Journal Sports Medecine, 2007 28(11):958-63(IF:1. 585) Hatzikotoulas, Patikas D, Bassa E, Hadjileontiadis L, Koutedakis Y.,Kotzamanidis, Ch. Submaximal fatigue and recovery in boys and men International Journal Sports Medecine 2009, 30: 741 – 746110(1):67-74, 2010. Patikas D., Kansizoglou A., Koutlianos N., Williams C.A., Hatzikotoulas K., Bassa E., Kotzamanidis C. Fatigue and recovery in children and adults during sustained contractions at two different submaximal intensities. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 2013. 38(9):953-9. Hatzikotoulas K,……Kotzamanidis C Central and peripheral fatigability in boys and men during maximal contraction Medecin Sience Sports Exercise 2014 Sebastien Ratel, Pascale Duche, and Craig A. Williams. Muscle Fatigue during High-Intensity Exercise in Children. Sports Med 2006; 36 (12): 1031-1065 Διάλεξη 10: Baker RJ. Gait analysis methods in rehabilitation. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2006;3. Davis RB, Õunpuu S, Tyburski D, Gage JR. A gait analysis data collection and reduction technique. Human Movement Science 1991;10:575-587. Rose SA, Õunpuu S, DeLuca PA. Strategies for the assessment of pediatric gait in the clinical setting. Physical Therapy 1991;71:961-980. Granata KP, Padua DA, and Abel MF. Repeatability of surface EMG during gait in children. Gait and Posture, 22(4): 346-350, 2005. Διάλεξη 11: Roel VaeyensMatthieu Lenoir,A. Mark Williams and Renaat M. Philippaerts.Talent Identification and Development Programmes in Sport.Current Models and Future Directions Sports Med 2008; 38 (9): 703-714 Διάλεξη 12: Roel Vaeyens , Arne Güllich b, Chelsea R. Warr c & Renaat Philippaerts Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes. Journal of Sports Sciences, November 2009; 27(13): 1367–1380
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2015