Φωνολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωνολογία / Phonology
ΚωδικόςΓλ 533
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004013

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωνολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072457
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
- καλό γενικό υπόβαθρο στη φωνολογία - ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων - επιθυμία να καλύψουν κενά σε άλλα αντικείμενα υπό εξέταση (μορφολογία, φωνητική) μέσω ανεξάρτητης μελέτης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- καλή γνώση της σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας και των πρόσφατων εξελίξεων - ικανότητα ανάλυσης φωνολογικών δεδομένων - ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επίλυση προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις στη φωνολογική θεωρία. Τα θέματα υπό εξέταση σχετίζονται με πολλαπλές όψεις της τεμαχιακής και της υπερτεμαχιακής φωνολογίας, όπως ο τονισμός, η συλλαβοποίηση, το συλλαβικό βάρος, αυτοτεμαχιακά φαινόμενα όπως ο μελωδικός τονισμός και η αρμονία φθόγγων, αλλά και διαδικασίες που κάνουν χρήση διακριτικών χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, μελετώνται φωνολογικά μοντέλα που βασίζονται τόσο σε κανόνες όσο και σε περιορισμούς. Ο σχεδιασμός των ασκήσεων στην τάξη, της ανάλυσης δεδομένων και των εργασιών αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων των φοιτητών, κυρίως αναλυτικής φύσης. Τέλος, όποτε είναι απαραίτητο, εξετάζεται και η αλληλεπίδραση της φωνολογίας με άλλους τομείς της γλωσσολογίας, όπως η μορφολογία, η φωνητική και η τυπολογία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών128.24,7
Σύνολο206.27,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blevins, J. 2004. Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge University Press. Cairns, C. & E. Raimy (Eds.). 2010. Handbook of the Syllable. Leiden: Brill. de Lacy, P. (Ed.). 2007. The Cambridge handbook of phonology. Cambridge University Press. Goldsmith, J., J. Riggle & A. Yu (Eds). 2011. The handbook of phonological theory, 2nd ed. Wiley. Hayes, B. 1995. Metrical stress theory: Principles and case studies. University of Chicago Press. Hayes, B., R. Kirchner & D. Steriade. 2004. Phonetically based phonology. Cambridge University Press. Inkelas, S. 2014. The Interplay of Morphology and Phonology. Oxford Surveys in Syntax and Morphology 8. Oxford University Press. Kager, R. 1999. Optimality Theory. Cambridge University Press. Kula, N., B. Botma & K. Nasukawa (Eds.). 2011. Bloomsbury Companion to Phonology. Bloomsbury Publishing. McCarthy, J. & A. Prince. 1993. Generalized alignment. Yearbook of Morphology: 79–153. Oostendorp, M. van., C. Ewen, B. Hume, & K. Rice (eds.) 2011. Blackwell Companion to Phonology. Wiley. Parker, S. (Εd.). 2012. The sonority controversy. De Gruyter. Topintzi, N. 2010. Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour. Cambridge University Press. Yip, M. 2002. Tone. Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2016