Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων / Computational Linguistics and Corpora
ΚωδικόςΓλ 545
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004017

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072460
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ 525 Σύνταξη
 • Γλ 593 Μέθοδοι Έρευνας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Students are expected to acquire basic knowledge on Computational Linguistics and the skills to combine principles of Computational Linguistics with the method of analyses employed by Corpus Linguistics in order to analyse the language on lexical, syntactic, morphological, semantic and discourse level.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η υπολογιστική Γλωσσολογία είναι ένα επιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τις αρχές της γλωσσολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών. Ασχολείται με την εφαρμογή μεθόδων από τα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στη μελέτη της γλώσσας και στην ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων. Σε αυτό το μάθημα, θα συνδυαστεί το γνωστικό αντικείμενο της υπολογιστικής Γλωσσολογίας με τα Ηλεκτρονικά Σώματα κειμένων, μια μέθοδος γλωσσολογικής ανάλυσης η οποία χρησιμοποιεί ειδικά λογισμικά για να αναλύσει γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο λεξιλογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, μορφολογικό, και σε επίπεδο συνδιάλεξης.
Λέξεις Κλειδιά
υπολογιστική γλωσσολογία, μηχανική μάθηση, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, τεχνητή νοημοσύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Γίνεται χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια Η/Υ. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω emails και οι διαλέξεις 'ανεβαίνουν' στο elearning platform του πανεπιστημίου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση projects, παρουσιάσεις στην τάξη και τεστ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aijmer, K. (2009). Corpora and language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Aston, G. (2001). Learning with corpora. Houston: Athelstan. Aston, G., S. Bernandini, & D. Steard (eds) (2004). Corpora and language learners. Amsterdam: John Benjamins. Boulton, A. (2008). DDL: reaching the parts other teaching can’t reach? In A. Frankenberg-Garcia (ed.) Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Lisbon, Portugal: Associacao de Estudos e de Investigacao Cientifica do ISLA_Lisboa, pp. 38-44. Burnard, L. & T. McEnery (eds) (2000). Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Frankfurt: Peter Lang. Gabrielatos, C. (2005). Corpora and language teaching: just a fling or wedding bells? Teaching English as a Second Language – Electronic Journal, 8/4, p. 1-35. http://tesl-ej.org/ej32/a1.html Granger, S., J. Hung & S. Petch-Tyson (eds) (2002). Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Hadley, G. (2002). Sensing the winds of change: an introduction to data-driven learning. RELC Journal, 33/2, 99-124 http://www.nuis.ac.jp/~hadley/publication/windofchange/windsofchange.htm Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Krieger, D. (2003). Corpus linguistics: what it is and how it can be applied to teaching. Internet TESL Journal, 9/3. http://iteslj.org/Articles/Krieger-Corpus.htm. McCarthy, M. (2004). Touchstone: From corpus to coursebook. Cambridge: CUP. http://www.cambridge.org/us/esl/Touchstone/teacher/images/pdf/CorpusBookletfinal.pdf McEnery, T., R. Xiao & Y.Tono (eds). (2006) Corpus-based language studies. An advanced resource book. Oxon: Routledge. Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus. Amsterdam: John Benjamins. O’Keefe, A., M. McCarthy, & R. Carter (2007). From corpus to classroom: Language use and language teaching. Cambridge: CUP. Partingon, A. (1998). Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins. Sinclair, J. McH. (ed). (2004) How to use corpora in language teaching. Amsterdam: John Benjamins. West, M. (1953). A General Service List of English Words. London: Longman. Available at John Bauman’s website: http://jbauman.com/aboutgsl.html Corpus resources English and Greek Corpora and Concordancers for on-line use--jump right in and try it. • http://vlc.polyu.edu.hk/ • http://www.edict.com.hk/concordance/WWWConcappE.htm • http://info.ox.ac.uk/bnc • http://www.collins.co.uk/books.aspx?group=153 • http://www.fltr.ucl.ac.be/fltr/germ/etan/cecl/cecl.html • http://hnc.ilsp.gr (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου) • http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm (Kόμβος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) Tim John's web page on concordancing (geared toward language teachers): • http://web.bham.ac.uk/johnstf/timconc.htm
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2016