Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία / Psycholinguistic Perspectives on Second/Foreign Language Acquisition and Bilingualism
ΚωδικόςΓλ 557
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004025

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072465
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξοικείωση με ψυχογλωσσολογικές θεωρίες Γ2 και διγλωσσίας • Εξοικείωση με τύπους γλωσσικών δεδομένων Γ2 και δίγλωσσων ατόμων • Εξοικείωση με ερευνητικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων Γ2. • Ικανότητα κατασκευής μικρών δοκιμασιών για τη συλλογή δεδομένων Γ2 • Ικανότητα κριτικής αποτίμησης της σύνδεσης μεταξύ ευρημάτων θεωρητικής έρευνας και της διδασκαλίας Γ2.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (Γ2) στο πλαίσιο της Καθολικής Γραμματικής και άλλων ψυχογλωσσολογικών θεωριών, όπως ο Διττός Μηχανισμός και η Θεωρία Επεξεργασιμότητας. Ένα από τα κύρια θέματα αφορά το κατά πόσο είναι δυνατή η επαναρύθμιση παραμέτρων σε περιπτώσεις που οι τιμές τους διαφέρουν μεταξύ της μητρικής γλώσσας και της Γ2. Η συζήτηση στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με διάφορες γλωσσικές περιοχές: κλιτική μορφολογία, άρθρα, παράμετρος μετακίνησης ρημάτων (αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις, επιρρήματα), παράμετρος κενού υποκείμενου). Τα δεδομένα αφορούν το αρχικό, το ενδιάμεσο και το προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης της Γ2. Τέλος διερευνάται κατά πόσο το είδος γλωσσικών εισερχόμενων (φυσική έκθεση στη Γ2 / διδασκαλία της Γ2) επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα. Επίσης εξετάζονται δεδομένα δίγλωσσων πληθυσμών και συζητείται η σχέση του γλωσσικού εισαγόμενου με την επίδοση των δίγλωσσων στην κάθε μία από τις γλώσσες που γνωρίζουν.
Λέξεις Κλειδιά
Ψυχογλωσσολογία, Γ2, Καθολική Γραμματική, Διττός Μηχανισμός, Διγλωσσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
elearning e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Agathopoulou E. & Papadopoulou D. 2009. Morphological dissociations in the L2 acquisition of an inflectionally rich language. In L. Roberts, D. Véronique, A. Nilsson & M. Tellier (eds), EUROSLA Yearbook 9. Amsterdam: John Benjamins, 107-131. • Agathopoulou E. , Papadopoulou D. & Zmijanjac, K. Noun-Adjective agreement in L2 Greek and the effect of input-based instruction. Journal of Applied Linguistics 24: 9-33. • García Mayo M.D.P. 2006. Synthetic compounding in the English interlanguage of Basque/Spanish bilinguals. International Journal of Multilingualism 3/4: 1-27. • Hawkins R. et al. 2006. Accounting for English article interpretation by L2 speakers. In S.H. Foster-Cohen, M. Medved-Krajnovic & J. Mihaljevic- Djigunovic (eds), EUROSLA Yearbook 6. Amsterdam: John Benjamins, 7-25. • Hawkins, R. 2001. Second Language syntax: a generative introduction. Malden, MA: Blackwell. • Hyltenstam K. & Abrahamsson N. 2001. Age and L2 learning: the hazards of matching practical ‘implications’ with theoretical ‘'facts’. TESOL Quarterly 35/1: 151-170. • Lozano C. & Mendikoetxea A. (2011). Interface conditions on postverbal subjects: a corpus study of L2 English. Bilingualism: Language and Cognition. • Murphy, V.A. 2004. “Dissociable systems in second language inflectional morphology”. Studies in Second Language Acquisition 26 (3): 433-459. • Pinker, S. 1991. “Rules of Language”. Science 253: 530-535. • Pinker, S. 1998. “Words and rules”. Lingua 106: 219-242. Unsworth, S. (2014). Comparing the role of input in bilingual acquisition across domains. In T. Grüter and J. Paradis (eds.), Input and Experience in Bilingual Development. Amsterdam: John Benjamins, 281-201. • Vermeer, A. (2001). Breadth and depth of vocabulary in relation to L1/L2 acquisition and frequency of input. Applied Psycholinguistics, 22: 217–234. • White, L. 2003: Second language acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. • White L., Valenzuela E., Kozlowska-MacGregor M. & Leung Y.-K. 2004. Gender and number agreement in nonnative Spanish. Applied Psycholinguistics 25: 105-133.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2016