Θέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη Λογοτεχνία και Κουλτούρα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη Λογοτεχνία και Κουλτούρα / Topics in Early Modern Literature and Culture
ΚωδικόςΛογ 516
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004078

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αγγλικές και Αμερικανικές ΣπουδέςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη Λογοτεχνία και Κουλτούρα
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072473
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αριστη γνώση και χρήση της αγγλικής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα: 1. είναι ικανοί να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ της σύγχρονης και της πρώιμης σύγχρονης κουλτούρας 2. έχουν αποκτήσει μια άποψη για την πρώιμη σύγχρονη εποχή που δεν μπορεί να δοθεί από ιστορικά βιβλία και μόνο. 3. έχουν αποκτήσουν κατανόηση του ρόλου των μεταβατικών πολιτισμικών περιόδων, όπως είναι η περίοδος της Αναγέννησης 4. έχουν εξοικειωθεί με το πεδίο της πρώιμης σύγχρονης λογοτεχνίας σε βαθμό ώστε να μπορούν να εκπονήσουν ερευνητική εργασία σε αυτό.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό θεραπεύει την περίοδο που εκτείνεται από to τέλος του 15ου αιώνα περίπου, όταν το πολιτικό κράτος αρχίζει να συγκροτείται και σταδιακά να παγιώνεται από τη μοναρχία των Τυδώρ, ως το τέλος του 17ου αιώνα, όταν η Αγγλία έχει εδραιωθεί ως μια εμπορική και αποικιακή δύναμη. Θεωρώντας την περίοδο αυτή ως σπερματική (πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά) για τη δική μας σύγχρονη εποχή, το μάθημα επιδιώκει να εστιάσει σε πτυχές του πρώιμου σύγχρονου πολιτισμού που συνδέουν τα μεγάλα, δημόσια γεγονότα, όπως ο Αγγλικός Εμφύλιος στα μέσα του 17ου αιώνα, με τις μικρές ιδιωτικές δραστηριότητες, όπως η συγγραφή μιας αυτοβιογραφίας. Με αυτό τον τρόπο φιλοδοξεί να διαφωτίσει εκ των έσω τις διαδικασίες συγκρότησης κοινωνικών και λογοτεχνικών μορφωμάτων που αποτέλεσαν τη βάση της δικής μας σύγχρονης εποχής. Παραδείγματα θεματικών ενοτήτων που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το μάθημα περιλαμβάνουν: 1. Μορφές και στρατηγικές κυριαρχίας και αντίστασης στη λογοτεχνία και την κουλτούρα της πρώιμης σύγχρονης εποχής, 2. Η επιρροή του Ουμανισμού στις ιδιωτικές ζωές των ανθρώπων, 3. Οι πολιτικές του Χριστιανικού ουμανισμού στην ποίηση του Edmund Spenser και του John Milton, 4. Ο Πετραρχισμός στη λυρική ποίηση και ο Νεο-πλατωνισμός στη φιλοσοφία ως μορφές περιορισμού ή/ και ανακατεύθυνσης της επιθυμίας, 5. Θρησκεία και λογοτεχνία στον 17ο αιώνα, 6. Αποικιοκρατισμός στη λογοτεχνία του 17ου αιώνα, 7. Δημόσια και ιδιωτική λογοτεχνία, 8. Αυτοβιογραφία και έννοιες του εαυτού κατά τον 17ο αιώνα
Λέξεις Κλειδιά
πρώιμη σύγχρονη εποχή, Αναγέννηση, λογοτεχνία 16ου αιώνα, λογοτεχνία 17ου αιώνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις προφορικές παρουσιάσεις τους μέσα στη σεμιναριακή τάξη, τις εβδομαδιαίες γραπτές περιγραφές των κύριων σημείων της ύλης που καλύφθηκε, καθώς και μιας τελικής ερευνητικής εργασίας πάνω σε ένα σχετικό θέμα επιλογής τους, στην οποία θα κληθούν να επιδείξουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να αξιολογούν βασικές έννοιες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη βαθμολογία των παρουσιάσεων και εργασιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε επιστημονικό επίπεδο, (β) το βαθμό πρωτοτυπίας του φοιτητή/ τριας σε σχέση με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, (γ) την ικανότητα να απευθύνεται σε ένα ορισμένο ακροατήριο προφορικά και γραπτώς, (δ) την ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε συγγενείς ιδέες, (ε) να εντοπίζει επιστημονικές διαφωνίες και να παίρνει θέση ο ίδιος/ η ίδια, με την απαραίτητη τεκμηρίωση. Στον προσδιορισμό του βαθμού του/ της κάθε φοιτητή/τριας εφαρμόζονται τα εξής ποσοστά βαρύτητας: 1. Προφορικές Παρουσιάσεις & εβδομαδιαίες γραπτές αναφορές 40% 2. Τελική εργασία 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η Βιβλιογραφία αλλάζει, σύμφωνα με το συγκεκριμένο θέμα και περιεχόμενο μαθήματος που επιλέγεται από τον διάσκοντα/ τη διδάσκουσα κάθε φορά που προσφέρεται το μάθημα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
The bibliography changes, depending on the specific topic and course content chosen by the instructor each time that the course is offered.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2016