Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς / Teaching Foreign Languages for Specific Purposes
ΚωδικόςΕΔΞΓ 581
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004045

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης ΓλώσσαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072871
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Γνώση των κεντρικών ζητημάτων που αφορούν τη διδασκαλία Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς (ΑΕΣ) • Εξοικείωση με: προγράμματα διδασκαλίας ΑΕΣ, ειδικά γλωσσικά χαρακτηριστικά αγγλικών ακαδημαϊκών/τεχνικών κειμένων, μοντέλα ανίχνευσης αναγκών για εφαρμογή προγραμμάτων ΑΕΣ, μοντέλα αναλυτικών προγραμμάτων ΑΕΣ, διδακτικό υλικό διδασκαλίας ΑΕΣ. • Ικανότητα σχεδιασμού μικρού προγράμματος διδασκαλίας ΑΕΣ, μοντέλων ανίχνευσης αναγκών και διδακτικού υλικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ο μάθημα αποβλέπει στο να αναπτύξει στους/στις φοιτητές/ήτριες γνώσεις και δεξιότητες ως προς εξειδικευμένα προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής για τα οποία υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και αφορούν ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, π.χ. Αγγλικά για πανεπιστημιακές σπουδές, για επιχειρήσεις, για ιατρικά ή τουριστικά επαγγέλματα. Το μάθημα εστιάζει σε θεωρίες γλωσσικής ανάλυσης κειμένων και παιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία γλώσσας για ειδικούς σκοπούς, το ρόλο της εξειδικευμένης γνώσης ενός επιστημονικού πεδίου, ανάλυση αναγκών, δημιουργία αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας, αξιολόγηση και παραγωγή διδακτικού υλικού και δημιουργία γλωσσικών δοκιμασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία Αγγλικής, Ειδικοί σκοποί, ρόλοι εκπαιδευτικού, ανάλυση επιπέδων ύφους, ανάλυση κειμενικών ειδών, ακαδημαϊκή γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
elearning e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Basturkmen, Helen. 2006. Ideas and options in English for specific purposes. Lawrence Erlbaum Associates . Basturkmen, Helen. 2010. Developing courses in English for specific purposes. Palgrave Millan. Bhatia, V. K. 1993. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. Dudley-Evans, T., & St John, M. (1998). Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press. Glendinning, Eric H. 1992. Study reading: a course in reading skills for academic purposes. Cambridge University Press. Hamp-Lyons, Liz. 1987. Study writing: a course in written English for academic and professional purposes. Cambridge University Press. Harper, D (ed.). 1986. ESP for the university. Oxford: Published in association with the British Council by Pergamon Press. Holme R. 1996. ESP Ideas. Longman. Hutchinson, T. & Waters, A. 1987. English for Specific Purposes. Hyland, K. 1998. Hedging in scientific research articles. Amsterdam: Benjamins. Hyland, K. 2004. Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. London: Longman. Hyland, K. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang. Hyland, K. 2006. English for academic purposes: An advanced resource book. London: Routledge. Jordan, R.R. (1997). English for Academic Purposes. Cambridge University Press. Orr T. (ed.) 2002. English for Specific Purposes. TESOL publications. Robinson, P. 1980. ESP (English for Specific Purposes): the present position. Pergamon. Robinson, Pauline C.1991. ESP Today:a Practitioner’s Guide. Prentice Hall. Swales, J. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge University Press. Swales, J. 2004. Research genres: explorations and applications. Cambridge University Press. Swales, J.M., & Feak, C.B. 1994. English in today’s research world: A writing guide. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Swales, J.M., & Feak, C.B. 2004. Commentary for Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. University of Michigan Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-04-2016