Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ψηφιακός Γραμματισμός στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ψηφιακός Γραμματισμός στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα / Intercultural Education and Digital Literacy in Second/Foreign Language
ΚωδικόςΕΚΠ 514
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004059

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην ΕκπαίδευσηΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ψηφιακός Γραμματισμός στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072883
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της ετερότητας και της ταυτότητας 2. Να αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου. 3. Να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση/πολυπολιτισμική τάξη, και χρησιμοποιώντας αφετέρου τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές. 4. Να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 5. Να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη κατανόηση των πλαισίων ανάπτυξης του ψηφιακού γραμματισμού και του ρόλου του στην ξένη γλώσσα. 6. Να επιμορφωθούν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών/τριών της ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα κεντρικά χαρακτηριστικά και η παιδαγωγική διάσταση της σύγχρονης πολυπολιτισμικότητας ενώ παρουσιάζονται μοντέλα διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο. Στοχεύει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο. Στο μάθημα συζητώνται επίσης η έννοια και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού καθώς η πρακτική αντιμετώπιση της διδασκαλίας γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό στο πλαίσιο της ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνία, σχολείο, εκπαίδευση, πολιτισμός, ψηφιακός γραμματισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Banks J., (2000). Cultural Diversity and Education, Allyn and Bacon, Boston. • Coelho, E., E. Τρέσσου, & Σ. Μητακίδου, επιμ., (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Επίκεντρο: Αθήνα (Πρωτότυπη δουλειά εκδόθηκε το 1998) • Cummins, J., (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Αθήνα: Gutenberg • Modgil S. (1986) Multicultural education: the interminable debate, Falmer Press: Michigan • Δαμανάκης M., (επιμέλεια), (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Gutenberg: Αθήνα. • Μάρκου Γεώργιος, (1995). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Τόμος 1. Αθήνα (αυτοέκδοση). • Gui, M. & Argentin, G. (2011). Digital skills of internet natives: Different forms of digital literacy in a random sample of northern Italian high school students, New Media & Society. Volume 13 Issue 6 http://nms.sagepub.com/content/13/6/963 • Meurant, R.C.(2008) The key importance of L2 digital literacy to Korean EFL pedagogy: Collegestudents use L2 English to make campus video guides with their cell phone videocams, and to view and respond to their videos on an L2 English language social networking site. IJHIT: The International Journal of Hybrid Information Technology, SERSC 1(1),65–72 • Warschauer, M. (2004) Technological change and the future of CALL. In: Fotos, S., Brown, C.(eds.) New Perspectives on CALL for Second and Foreign Language Classrooms, pp.15–25. Lawrence Erlbaum Associates
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2016