ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / COMPUTATIONAL LOGIC AND LOGIC PROGRAMMING
ΚωδικόςNIS-06-02
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βασιλειάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002952

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600096720
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού, Βασικές Γνώσεις Διακριτών Μαθηματικών, Βασικές Γνώσεις Δομών Δεδομένων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Εξοικείωση με τις αρχές της Μαθηματικής Λογικής, Εξοικείωση με την χρήση της Μαθηματικής Λογικής ως Γλώσσας Προγραμματισμού, Κατάρτιση στην Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog. Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας αναπαράστασης και επίλυσης λογικών εκφράσεων. Απόκτηση ικανότητας προγραμματισμού με την Γλώσσα Προγραμματισμού Prolog.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαθηματική Λογική (Προτασιακή Λογική, Κανονικές Μορφές, Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων, Αρχή της Ανάλυσης, Κατηγορηματική Λογική, Μεταβλητές και Ποσοδείκτες, Αντικατάσταση και Ενοποίηση). Σχέση Μαθηματικής Λογικής με Λογικό Προγραμματισμό (Μορφή Kowalski, Προτάσεις Horn). Λογικός Προγραμματισμός (Βασικές έννοιες, Ιστορία, Η γλώσσα Prolog). Σύνταξη λογικών προγραμμάτων (Ερωτήσεις, Κανόνες, Κατηγορήματα, Σύνθετοι όροι). Ταυτοποίηση. Μηχανισμός ελέγχου. Αναδρομικοί Κανόνες. Λίστες. Παράσταση αριθμών (Αριθμητικές πράξεις, Σύγκριση, Μαθηματικές Συναρτήσεις). Χειρισμός συμβολοσειρών. Είσοδος/Έξοδος. Μεταβλητή κλήση. Προσδιορισμός τύπου. Σύνθεση/διάσπαση σύνθετων όρων. Αποκοπή (Επίδραση στο δένδρο υπολογισμού, Χρήση). Άρνηση σαν αποτυχία. Διαχείριση λύσεων. Διαχείριση προγράμματος. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εφαρμογές Λογικού Προγραμματισμού.
Λέξεις Κλειδιά
μαθηματική λογική, υπολογιστική λογική, λογικός προγραμματισμός, Prolog
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Προγράμματα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες Powerpoint, Πολυμεσικός Οδηγός Εκμάθησης, Επίδειξη γλώσσας προγραμματισμού Prolog
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)69
Εξετάσεις3
Μελέτη-Προετοιμασία26
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 75% του τελικού βαθμού, Προγραμματιστικές εργασίες 25%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Η., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ν., ΚΕΦΑΛΑΣ, Π., ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Δ., 2016. Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/777 - Μανόλης Μαρακάκης, “Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-98-7, 2014. - Σημειώσεις-Διαφάνειες διδάσκοντος για το μάθημα. - Πολυμεσικός οδηγός εκμάθησης Prolog.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Programming in Prolog, W. Clocksin, C. Mellish, Springer-Verlag. - Prolog Programming for Artificial Intelligence, Ivan Bratko, Addison-Wesley, (2nd or 3rd ed.).
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2016