ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / MOTOR LEARNING AND DEVELOPMENT
ΚωδικόςΕΠ0127
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τζέτζης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000302

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600096806
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: • Γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της κινητικής συμπεριφοράς, του κινητικού ελέγχου της κινητικής μάθησης και της κινητικής ανάπτυξης. • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης και ανάπτυξης. • Να μπορούν να αναλύουν το εκάστοτε μαθησιακό ή αναπτυξιακό πρόβλημα. • Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών. • Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη προκειμένου να καθοδηγήσουν και να διδάξουν με στόχο τη βελτίωση και τη μάθηση της ανθρώπινης απόδοσης. • Να αξιολογούν τη μάθηση των κινητικών αντιληπτικών και γνωστικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικός: ΕΠΟ 127 Εξάμηνο: Χειμερινό - Εαρινό Ημέρα διεξαγωγής: Πέμπτη, Ώρα:15:00 – 16:30 μμ, Χώρος: Αίθουσα συνεδριάσεων Θέρμης Υπεύθυνος Μαθήματος: Γιώργος Τζέτζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: 2310 992193, Ε-mail: tzetzis@phed.auth.gr Ημέρα επικοινωνίας φοιτητών/τριών:Τρίτη 12:00-14:00 (Κτήριο Α, Θέρμη, 2ος όροφος) Στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: • Γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της κινητικής συμπεριφοράς, του κινητικού ελέγχου της κινητικής μάθησης και της κινητικής ανάπτυξης. • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης και ανάπτυξης. • Να μπορούν να αναλύουν το εκάστοτε μαθησιακό ή αναπτυξιακό πρόβλημα. • Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών • Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη προκειμένου να καθοδηγήσουν και να διδάξουν με στόχο τη βελτίωση και τη μάθηση της ανθρώπινης απόδοσης. • Να αξιολογούν τη μάθηση των κινητικών αντιληπτικών και γνωστικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ: Τίτλος μαθήματος Είδος Εισηγ. 1 Εισαγωγή στην ανθρώπινη κίνηση και ανάπτυξη Διάλεξη Γ. Τζέτζης 2 Υποστηρικτικές επιστήμες και θεωρίες της κινητικής συμπεριφοράς Διάλεξη Γ. Τζέτζης 3 Στάδια της μάθησης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 4 Δείκτες και καμπύλες μάθησης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 5 Ταξινόμηση δεξιοτήτων αθλημάτων Διάλεξη Γ. Τζέτζης 6 Μεταφορά μάθησης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 7 Θεωρίες κινητικής ανάπτυξης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 8 Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 9 Ατομικές διαφορές και ανίχνευση ταλέντων Διάλεξη Γ. Τζέτζης 10 Μαθησιακή εμπειρία. Φυσικοί, αντιληπτικοί και οργανωτικοί παράγοντες Διάλεξη Γ. Τζέτζης 11 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και εξάσκηση Διάλεξη Β. Χατζητάκη 12 Προετοιμασία και οργάνωση της εξάσκησης Διάλεξη Γ. Τζέτζης 13 Αποτελεσματικότητα της εξάσκησης και της ανατροφοδότησης Διάλεξη Γ. Τζέτζης Αξιολόγηση: 1. Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (10%). Αναμένεται ο/η φοιτητής/τρια να συμμετέχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 2. Συλλογή άρθρων από τη βιβλιογραφία (Ατομική εργασία 20%). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συλλέξουν 3 ερευνητικά άρθρα από το διαδίκτυο και να τα παραδώσουν μέσω e-mail στη διεύθυνση: tzetzis@phed.auth.gr σχετικά με το μάθημα σε μορφή (pdf ή word). 3. Σύντομα τεστ (Quiz) (30%). Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα γίνουν 5 σύντομα τεστ (quiz) των 15 λεπτών που θα αφορούν την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος. 4. Ατομική εργασία ενσωμάτωσης θεωριών (40%). Θα γίνει μια ατομική εργασία μέσα στο μάθημα που θα αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βασική βιβλιογραφία μαθήματος Τζέτζης, Γ., Λόλα, Α., 2015. Κινητική μάθηση και ανάπτυξη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/329 Επιπρόσθετη βιβλιογραφία Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, (2011). Motor Learning and Development Champaign, IL: Human Kinetics Όλο το υλικό του μαθήματος βρίσκεται στο elearning.
Λέξεις Κλειδιά
κινητική μάθηση, κινητική ανάπτυξη, κινητική απόδοση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλο το υλικό είναι τοποθετημένο στο elearning. Χρησιμοποιούνται όργανα βιντεοπροβολής και Η/Υ κατά τη διδασκαλία με την παρουσίαση διαλέξεων και quiz σε powerpoint. Όλα αποθηκεύονται στο blackboard και η αλληλογραφία με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρουσιάζονται επίσης στο elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Σύνολο51
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (10%). Αναμένεται ο/η φοιτητής/τρια να συμμετέχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 2. Συλλογή άρθρων από τη βιβλιογραφία (Ατομική εργασία 10%). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συλλέξουν 3 ερευνητικά άρθρα από το διαδίκτυο και να τα παραδώσουν μέσω e-mail. 3. Σύντομα τεστ (Quiz) (10%). Κατά την διάρκεια των μαθημάτων γίνονται 5 σύντομα τεστ (quiz) των 15 λεπτών που αφορούν την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος. 4. Ατομική εργασία ενσωμάτωσης θεωριών (20%). Γίνεται μια ατομική εργασία μέσα στο μάθημα που αφορά το σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. 5. Τελικές εξετάσεις (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τζέτζης, Γ., Λόλα, Α., 2015. Κινητική μάθηση και ανάπτυξη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/329
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, (2011). Motor Learning and Development Champaign, IL: Human Kinetics.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2017