ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / EUROPEAN ECONOMY
Κωδικός12ΕΕ06
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Νταντάκας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001485

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕιδική Επιλογή633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600098795
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα των «Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Προσφέρει γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις χρήσιμες για τη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πλανήτη μας, την ΕΕ των 27 κρατών-μελών. Όλοι κινούμαστε σε ένα περιβάλλον, που ρυθμίζεται κατά πολύ ή λίγο από τα όσα λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο των Υπουργών και κατ’ επέκταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές υιοθετούνται από τις εθνικές νομοθεσίες. Όλα αυτά ρυθμίζουν, κατά κύριο λόγο, τις οικονομικές σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους ή μεταξύ αυτών και των κυβερνήσεων ή των πολιτών. Η ενδελεχής γνώση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ, όπως και των πολιτικών της, αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την ενσωμάτωση κάθε οικονομολόγου στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας του όπως και της ίδιας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού κάθε έτος επιδιώκεται η πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών κλπ στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και ΕURATOM- Παγκοσμιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών Ενώσεων – Θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική – Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευνας, Βιομηχανική Πολιτική - Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ελλάδα. – ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσμος – ΕΕ και Τουρκία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, γραπτές εξετάσεις, τεστς και παρουσιάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Μάρδας Δ. Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32998330. 2. Θ. Χυτήρης, Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκδ. Επίκε-ντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 15160.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2016