Εικονομαχία:Ιστορία και Τέχνη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕικονομαχία:Ιστορία και Τέχνη / Iconoclasm: History - Art
Κωδικός2114
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Αμοιρίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005608

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕικονομαχία:Ιστορία και Τέχνη
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600099390
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ιστορία: Διερεύνηση των συνθηκών και των πιθανών αιτίων, που συνετέλεσαν στην έκρηξη της Εικονομαχίας. Ιστορικό περίγραμμα των γεγονότων κατά την διάρκεια της Εικονομαχίας. Προβλήματα που ανέκυψαν. Σύνοδοι κατά την διάρκεια της Εικονομαχίας. Αγιολόγιο της περιόδου. Τέχνη: Η εικόνα στην διδασκαλία και την τέχνη πριν την Εικονομαχία. Η τέχνη κατά την διάρκεια της Εικονομαχίας. Η θεωρητική τεκμηρίωση της εικόνας μετά την Εικονομαχία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ένα ιστορικό γεγονός με προεκτάσεις και στην τέχνη. Πώς εκδηλώθηκε η έριδα περί τις εικόνες. Ποιές σύνοδοι έγιναν κατά την διάρκειά της. Ποιά προβλήματα δημιουργήθηκαν στο σώμα της Εκκλησίας και πώς αυτά επηρέασαν τις σχέσεις της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης με τις άλλες Εκκλησίες. Οι επιπτώσεις της Εικονομαχίας στην εκκλησιαστική τέχνη της περιόδου. Υπήρξαν καθοριστικές και σε ποιο βαθμό; Προσέγγιση του θέματος μέσα από την εκκλησιαστική γραμματεία σε συσχετισμό με την αναζήτηση και παρουσίαση παραστάσεων από τους διάφορους κλάδους της βυζαντινής τέχνης (εντοίχια ζωγραφική, ιστορημένα χειρόγραφα, φορητές εικόνες κ.ά.) Σκοπός του μαθήματος: Η προσέγγιση της έριδας, που απασχόλησε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης για περισσότερο από έναν αιώνα, προκάλεσε κοινωνικά προβλήματα και εκκλησιαστικά ζητήματα και τραύματα, καθόρισε την εικονολογία και επηρέασε την τέχνη της εικόνας.
Λέξεις Κλειδιά
Εικόνα, διδασκαλία, εικονομαχία, σύνοδοι, τέχνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων110,4
Φροντιστήριο190,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις251
Σύνολο903,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση. Συγγραφή εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Φάκελος Βιβλιογραφίας 2.Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2003. 3.Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, εκδόσεις Παρρησία, Αθήνα, 2011. 4.J. Lowden, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1999. 5.R. Cormack, Byzantine Art, εκδόσεις Oxford University Press, Oxford, 2000. 6.A. Bryer - J. Herrin (επιμ.), Iconoclasm, Birmingham, 1977. 7.Μ. Χατζηδάκης,"Η μεσοβυζαντινή Τέχνη", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Η΄, Αθήνα. 8.Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ρέκος, Θεσσαλονίκη, 1996. 9.Ε.Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2018