Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ / GEOLOGICAL EVOLUTION OF RIVER BASINS
ΚωδικόςDBY001
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΒιολογίας
Γεωλογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014112

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600099948
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός Συστήματος. Πολύπλοκο Σύστημα. Θεωρία της Πολυπλοκότητας και του Χάους. Κυβερνητική στις Μηχανές, τους ζωντανούς οργανισμούς και το Γήινο Σύστημα. Γεώσφαιρες. Θεωρία των Γεωσυστηματων. Οικολογικές αρχές. Θεωρία της Γαίας. Αλληλεπίδραση Ατμόσφαιρας και Ζωής. Κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος. Βιογεωχημεία. Βιογεωλογία. Σύγχρονα μεγάλα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.
Λέξεις Κλειδιά
Πολυπλοκότητα, Θεωρία Γήινων Συστημάτων, Γήινη Εξέλιξη, Γεώσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Γεωποικιλότητα και Οικολογία, Φυσικές καταστροφές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις40,2
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2017