ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ / Optics Laboratory
ΚωδικόςΓΘΥ502
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Αρβανιτίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002890

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600100221
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΗΥΥ501 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΓΘΥ203 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)
 • ΓΘΥ501 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΓΘΥ204 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)
 • ΕΦΥ501 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκτελούνται σε πειραματικό επίπεδο και γίνεται ποσοτική αποτίμηση πειραματικών αποτελεσμάτων, φαινόμενων που εδράζονται σε επιλεγμένους βασικούς τομείς της Φυσικής και Γεωμετρικής Οπτικής. Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. Ειδικότερα: • Να εξασκηθούν σε πρώτο στάδιο ποιοτικής έρευνας και σύζευξη με τη θεωρία. • Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. • Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία πειραματικών δεδομένων. • Να μάθουν να μελετούν πειραματικά φαινόμενα ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 Φαινόμενα Συμβολής (4 ώρες πείραμα) Συμβολή από σχεδόν μονοχρωματικές πηγές (Laser), ψευδομονοχρωματικές πηγές (φασματικές λυχνίες Na, Hg, He κλπ) και φυσικού φωτός (λυχνίες πυρακτώσεως) με βάση συγκεκριμένες συμβολομετρικές διατάξεις (διάταξη Lloyd, διάταξη Newton, συμβολόμετρο Michelson – θεωρία της μερικής συμφωνίας του φωτός - ) Ενότητα 2: Φαινόμενα Περίθλασης (4 ώρες πείραμα) Περίθλαση Fraunhofer και Fresnel από μονοχρωματικές πηγές και πηγές φυσικού φωτός από διάφορα διαφράγματα, (οπές, σχισμές, φράγματα), σε διατάξεις περιθλασιμέτρων. Γίνεται επίσης προσδιορισμός των μηκών κύματος των φασματικών γραμμών που προέρχονται από λυχνίες, μέσω φασματοσκοπίων φράγματος Ενότητα 3: Φαινόμενα Πόλωσης (4 ώρες πείραμα) Παραγωγή ανάλυση και ανίχνευση διαφόρων καταστάσεων πόλωσης (γραμμικά, κυκλικά, ελλειπτικά πολωμένου φωτός) καθώς και η εφαρμογή τους σε φαινόμενα ανακλάσεως, διαθλάσεως. Μεγάλο τμήμα των πειραμάτων αφιερώνεται στην Κρυσταλλική Οπτική και συγκεκριμένα στα φαινόμενα της Διπλής Διάθλασης του φωτός, με τη βοήθεια της Ισλανδικής κρυστάλλου Ενότητα 4: Γεωμετρική οπτική (4 ώρες πείραμα) Μελετώνται οι βασικοί νόμοι της Γεωμετρικής Οπτικής (ευθύγραμμη διάδοση, ανάκλαση, διάθλαση) ως και βασικές εφαρμογές τους στη λειτουργία των φακών (οπτικά δίοπτρα, πρίσματα, λεπτοί, παχείς, συγκλίνοντες, αποκλίνοντες, συστήματα φακών, σφάλματα). Ενότητα 5: Διασκεδασμός-Απορρόφηση: (4 ώρες πείραμα) Μελετάται το φαινόμενο του διασκεδασμού από πρίσμα (μέσω φασματοσκοπικών διατάξεων) και επιχειρείται η ερμηνεία τους με βάση το ατομικιστικό πρότυπο του δείκτη διάθλασης καθώς και η επίδραση του πάχους και της φασματικής κατανομής στην απορρόφηση.
Λέξεις Κλειδιά
Συμβολή, Περίπλωασ, Πόλωση, Γεωμετρική Οπτική, διάθλαση, απεικόνιση, Διασκεδασμός, απορρόφηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Αυτόματη λήψη πειραματικών δεδομένων μέσω καρτών επικοινωνίας. • Γραφική παράσταση πειραματικών δεδομένων μέσω εμπορικών προγραμμάτων (Origin, Excel, Mathematica) • Προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων με αντίστοιχες θεωρητικές εκφράσεις χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Origin, Excel, Mathematica.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση78
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εργαστηριακά Θέματα Οπτικής. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768467 Αγγελακέρης Μαυροειδής, Αρβανιτίδης Ιωάννης, Βανίδης Ευάγγελος, Βες Σωτήριος, Βίγκα Ελένη, Βουρουτζής Νικόλαος, Γιώτη Μαρία, Κατσικίνη Μαρία
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2016