ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ / Electric Circuits Laboratory
ΚωδικόςΕΦΥ501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Στούμπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002885

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100236
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΘΥ501 ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι: 1)Η εξοικείωση με τη χρήση οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων. 2)Η απόκτηση εμπειρίας στην πειραματική κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων και ο έλεγχος της λειτουργία τους με τη λήψη πειραματικών μετρήσεων. 3)Η απόκτηση γνώσεων στις μεθόδους ανάλυσης κυκλωμάτων, και όλα τα σχετικά θεωρήματα, καθώς και η εξοικείωση με την εφαρμογή των θεωριών αυτών στην πράξη 4)Η άσκηση στη γραπτή παρουσίαση και συζήτηση πειραματικών μετρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά κυκλώματα αντιστατών Εναλλασόμενο ρεύμα(νόμοι ηλεκτρικών μεγεθών και ισχύς) Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων Ισοδύναμα κυκλώματα Τhevenin και Norton Θεωρήματα Κυκλωμάτων Κυκλώματα συντονισμού Τετράπολα Ηθμοί συχνοτήτων
Λέξεις Κλειδιά
ηλεκτρικά κυκλώματα, συνεχές ρεύμα, εναλλασόμενο ρεύμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση78
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Έχει γίνει αξιολόγηση ηλεκτρονικά σύμφωνα με το νέο σύστημα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων- Από τη Θεωρία Στο Πείραμα, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ο. Καλογήρου, I. Κυπριανίδης, Κ. Μελίδης, Αικ. Σιακαβάρα, Α. Σιάνου, Γ. Στόικος, I. Στούμπουλος, Σ. Χατζηβασιλείου, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ηλεκτρικά Κυκλώματα, J.Α. Εdminister, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-06-2016