ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / Forest Ecology
Κωδικός0106Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000435

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600101112
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0101Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • 0102Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) Να αναλύουν την οικολογική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, να τεκμηριώνουν τα αίτια και τους λόγους που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση και να αναπτύσσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών. 2) Να διαθέτουν το εξειδικευμένο οικολογικό υπόβαθρο για την εκπόνηση μελετών διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των ευαίσθητων ή των απειλούμενων, καθώς και της προστασίας της βιοποικιλότητας. 3) Να διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, στα πλαίσια της τεκμηριωμένης αναγνώρισης του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φως και ροή ενέργειας στα δασικά οικοσυστήματα, Θερμοκρασιακές σχέσεις και δασικά οικοσυστήματα, Δασοκομικός χειρισμός και υδατικές σχέσεις, Ανάλυση δομής και βιοποικιλότητα στα δασικά οικοσυστήματα, Μεταβολές και έλεγχος πληθυσμών στα δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία των σπόρων, Δασοκομικός χειρισμός και θρεπτικές σχέσεις στα δασικά οικοσυστήματα, Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη-διαδοχή δασικών οικοσυστημάτων, Επίδραση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου, ρύπανση ατμόσφαιρας, κ.λπ.) στα δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία αύξησης υπέργειου τμήματος και ριζών δένδρων σε δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία παρόχθιων οικοσυστημάτων, Ανάλυση και δυναμική πυρόπληκτών οικοσυστημάτων, Δασικά οικοσυστήματα και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,4
Σεμινάρια60,2
Εργαστηριακή Άσκηση120,4
Άσκηση Πεδίου60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Πρακτική (Τοποθέτηση)60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)120,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,6
Εξετάσεις240,9
Σύνολο1083,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015