ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ / Ecology and Conservation of Rare Wildlife Species
Κωδικός0204Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000446

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600101125
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των απειλών της βιοποικιλότητας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο Κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν σπανιότητα ή και μειώνουν τον πληθυσμό ορισμένων ειδών της άγριας πανίδας Ανάπτυξη μεθόδων για την ανάλυση της βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) Υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης για τα απειλούμενα είδη της άγριας πανίδας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιοποικιλότητα, σπανιότητα και οικολογικές διαδικασίες που την προκαλούν. Χαρακτηριστικά πληθυσμού σπάνιων ειδών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση πληθυσμών: δημογραφικοί, γενετικοί και περιβαλλοντικοί. Αίτια και διαδικασίες εξάλειψης ειδών. Απειλές ενδιαιτημάτων, εισβλητικά είδη και ασθένειες. Στοιχεία ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA), ελάχιστο μέγεθος, ελάχιστη δυναμική έκταση. Μελέτες περίπτωσης. Εκτίμηση κινδύνου εξάλειψης και καθορισμός προτεραιοτήτων διατήρησης. Διαχείριση οικοσυστημάτων. Προσαρμοστική διαχείριση (adaptive management) και συστήματα παρακολούθησης πληθυσμών και ενδιαιτημάτων. Καθορισμός κριτηρίων ίδρυσης προστατευόμενων περιοχών. Παράγοντες υποβάθμισης προστατευόμενων περιοχών. Σχέδιο διαχείρισης απειλούμενων ειδών εκτός και εντός προστατευόμενων περιοχών.
Λέξεις Κλειδιά
απειλούμενα είδη, αίτια εξαφάνισης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Σύνολο240,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Morris, E. E & D.F. Doak (2002) Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis. Sinauer, Sunderland. Soule, M.E. (1986) Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity. Sinauer, Sunderland.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2015