ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ / Stochastics Hydrology
Κωδικός0403Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000467

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2011-2012)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΈργαΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600101149
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Ανάλυση στατιστικών υδρολογικών μεταβλητών - Εφαρμοσμένη μοντελοποίηση υδρολογικών χρονοσειρών - Αρχές μοντελοποίησης χρονοσειρών - Μέτρα αξιολόγησης μοντέλων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών. Ανάλυση συχνότητας ακραίων τιμών (κατανομή Gumbel, κατανομή Pearson τύπου ΙΙΙ, λογαριθμική κατανομή Pearson τύπου ΙΙΙ). Σχέσεις έντασης- διάρκειας- συχνότητας βροχών και παροχών. . Ανάλυση και διαχωρισμός υδρογραφήματος. Καθαρή και απορροική βροχόπτωση. Μέθοδοι εκτίμησης. Χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων. Μοναδιαίο, στιγμιαίο και συνθετικό υδρογράφημα. Συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα. Υδρολογικά μοντέλα βροχής απορροής.
Λέξεις Κλειδιά
Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών, Υδρογράφημα, Υδρολογικά μοντέλα βροχής απορροής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1204,3
Εργαστηριακή Άσκηση401,4
Εξετάσεις80,3
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Παράδοση ερευνητικής εργασίας - Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
  • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Applied Modeling of Hydrologic Time Series, J. Salas, J.W. Delleur, V. Yevjevich and W.L. Lane, (2nd edition), Van Nostrand Reinhold Co., 1987. Frequency and Risk Analysis in Hydrology, G.W. Kite, Water Resources Publications, 1977.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2017